8 smarte tips til nøyaktige mål

Fotlistene gaper i hjørneskjøtene, taklisten gaper med 4 mm og den ene gipsplaten sitter 8 mm tettere på gulvet enn de andre. Tømreren sier “mål to ganger, skjær én” – og i en verden av skjeve vinkler og buer er det viktig å vite hvordan du tar nøyaktige mål hvis sluttresultatet skal bli perfekt.

1. Mål skjeve vinkler

Som oftest jobber du i en skjev verden. For eksempel er en vindusåpning ofte smalere helt inne ved vinduet enn ute ved veggen, og derfor er dette tipset viktig: Sett en tømrervinkel vinkelrett på vinduskarmens ytterste punkt. Da kan du enkelt se hvor skjev lysåpningen er før du streker opp og sager til en vindusplate på mål.

23 cm ut fra vinduet er lysåpningen 6 mm ute av vinkel. Det er greit å vite når du skal lage en vindusplate som skal flukte med sidene i lysåpningen.

23 cm ut fra vinduet er lysåpningen 6 mm ute av vinkel. Det er greit å vite når du skal lage en vindusplate som skal flukte med sidene i lysåpningen.

2. Kryssmål avslører skjevheter

Vil du måle opp til et helt vinkelrett prosjekt – uansett om det er snakk om en liten plate til en krydderhylle, eller du lager målene til et 60 kvm stort uthus – er kryssmålet en sikkerhet for at hjørnene er i vinkel.

Først forsikrer du deg om at de motstående sidene er like lange, og deretter måler du de to diagonalene, altså fra hjørne til hjørne. Er målene like lange, er hjørnene 90 grader.

3. Innvendige mål på millimeteren

Unngå å snu og vende på tommestokken, og likevel bomme på en millimeter eller to. Sørg for å kjenne lengden på boksen til målebåndet ditt – da kan du nemlig bruke det til helt nøyaktige innvendige mål.

I dette eksempelet har vi målt boksen og vet at den er akkurat 80 mm lang. Det legger vi til målet på 37 cm, som båndet viser. Nøyaktig innvendig mål er da 8 cm + 37 cm = 45 cm.

Mål lengden på boksen. Da kan du legge det til målet som båndet viser, og på den måten ta nøyaktig innvendige mål i én operasjon.

Mål lengden på boksen. Da kan du legge det til målet som båndet viser, og på den måten ta nøyaktig innvendige mål i én operasjon.

4. Tyngdekraften er alltid til å stole på

Et av de eldste måleinstrumentene vi har, er en loddsnor. Verktøyet består av et spisst lodd hengt opp i en snor, og når du skal måle deg frem til en lampes plassering midt over spisebordet, er tyngdekraften din beste venn.

Du trenger selvfølgelig ikke å investere penger i et lodd, for du kan også bruke en mutter eller en annen gjenstand med litt tyngde.

Når du har funnet midten på bordet, tar det bare et øyeblikk å merke opp hvor lampen skal henge.

Når du har funnet midten på bordet, tar det bare et øyeblikk å merke opp hvor lampen skal henge.

5. Strek opp med det gamle emnet

Du kan ofte unngå en vanskelig oppmåling og en kunstferdig opptegning ved å bruke det gamle emnet som mal. For eksempel er det mye enklere å bruke et gammelt panelbord som mal når du skal måle opp til et varmerør, enn det vil være å måle opp millimeter for millimeter.

6. Et knivriss er mer nøyaktig

Bruk en kniv til å risse opp med når du har funnet målet. Et hobbyknivblad er smalere enn selv den spisseste blyant, og et knivriss er også enklere å se (og merke).

7. Merk opp i enden av tommestokken

Det er alltid vanskelig å plassere blyantprikken helt nøyaktig når du måler opp med en tommestokk. Selve prikken fyller i seg selv en millimeter eller mer, hvis blyanten ikke er spiss. Hvor skal du da sage for at det skal bli nøyaktig?

Trikset er i stedet å snu tommestokken rundt, slik at du måler lengden fra kanten på emnet og streker opp i enden av tommestokken. Det er lettere å kontrollere, og når du senere akkurat sager vekk streken, er du sikker på et nøyaktig resultat.

Plasser tommestokken ved riktig mål ute i kanten, og lag en strek på enden av den.

Plasser tommestokken ved riktig mål ute i kanten, og lag en strek på enden av den.

8. Sikkert mål mellom hull

Det er umulig å måle nøyaktig avstand mellom sentrum av to like store hull, for eksempel på et beslag – men det trenger du heller ikke for å finne senteravstanden. Du skal bare måle avstanden mellom kantene på hullene (bunn til bunn, side til side eller topp til topp) i stedet. Avstanden er nemlig den samme som senteravstanden, hvis hullene er like store.

Det er enklere å måle fra kant til kant – og avstanden er den samme.

Det er enklere å måle fra kant til kant – og avstanden er den samme.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer