Gulvlister hele veien rundt

Å sette opp gulvlister kan virke enkelt, men det lurer problemer ved hvert hjørne. Men ta det med ro! Følger du rådene fra snekkeren du får her, kan du binde sammen gulvet og veggene på en fin måte.

Intro

Dersom verden var firkantet, og alle lister var rette, ville det ikke være noe problem å sette opp gulvlister. Men ofte krever det mer enn et nøyaktig 45 graders snitt for å binde sammen vegger og gulv på en pen måte. Det vet alle som har prøvd. Derfor har vi spurt vår trofaste snekker om noen gode råd, og som vanlig har han hele verktøykassa full av tips.

Veiledning

01
Innvendig hjørne:Rundt hjørnet med en skrå skjøt 5 Trinn

Vegger som ikke er rette. Hjørner som er litt ute av vinkel. Lister som har vridd seg litt. Nye lister som ikke har helt samme profil som de gamle. Lister som ikke er lange nok til veggene der de skal sitte. Og gulv som ikke er helt rette. Sannsynligvis vil du få bruk for å improvisere underveis, men når du kjenner de grunnleggende teknikkene på de seks kritiske stedene vi skal gå gjennom her, blir resultatet fint.

Vil du føye sammen to nye lister i et innvendig hjørne, er det enkleste ofte å skjære skrå snitt (gjæring) slik at endene kan presses helt inn mot hverandre. Er hjørnet nøyaktig 90 grader, kan du sage dem i 45 grader, men ofte må du justere vinkelen. Det må være «like skrått» på begge listene, ellers passer de ikke. Du må derfor bruke halveringsvinkelen.

Profilmal (konturmål) er navnet på det noe uvanlige verktøyet vi presser ned mot lista. Ved hjelp av dette kan profilen flyttes og tegnes over på ei annen list.

1

Sjekk vinkelen i hjørnet. De fleste hjørner er 90 grader, og da kan du sage over listene med et 45 graders snitt. Er vinkelen større eller mindre, halverer du den slik at de to listene sages med samme vinkel - og får like store snittflater.

2

Listene sages i ei gjærkasse (hvis hjørnet altså var rettvinklet). Har du ei kapp-/gjærsag, er den svært praktisk. TIPS: Er listene for høye for gjærkassa, kan du lage ei større gjærkasse med høyere sider av 16 mm kryssfinér.

3

Sjekk om listene passer. Selv om snittet er korrekt, kan skjøten gape fordi veggene ikke alltid er loddrette og slette. Noen ganger løses dette ved å glatte veggen, eller med en avstands kloss mellom veggen og lista. Her merker vi opp skjevheten ...

4

... og sager av litt av lista der vi har merket opp. Vi bruker gjærkassa, men vipper lista litt med en kile slik at skjevheten stikker så langt ut i sagsporet at det nye snittet går gjennom hele lista - ellers blir ikke skjøten tett.

5

Sjekk igjen om sammenføyningen har blitt som ønsket. Dersom du ikke fester listene nå, så sett på passmerker på listene og veggen når de sitter riktig - det er lett å forskyve lista litt før du måler opp til neste skjøt.

02
Innvendig hjørne: rundt med kontraprofil 9 Trinn

I innvendige hjørner kan vi også skjøte med kontraprofil. Her lar vi den ene lista fortsette ubeskåret inn i hjørnet, mens den andre lista sages til slik at den presses inn mot sin nabo. Det ser vanskelig ut, men skjevheter vises ikke så tydelig fordi vi ikke ser direkte inn i åpningen. Du kan også bruke denne teknikken selv om den ene lista sitter fast på veggen.

1

Prinsippet ved å skjøte med kontraprofil er å skjære til enden av den ene lista (A) med et snitt som følger profilen på nabolista (B). Da kan lista presses helt inntil den andre. Dette krever nøyaktighet, og er ikke helt lett å få til.

2

Er begge listene løse, kan du streke opp profilen på baksiden av den gulvlista som skal sages til. Dette gir to fordeler: Det er lettere å streke nøyaktig opp på den flate siden, og du får et renere snitt på forsiden hvis du sager med stikksag.

3

Dersom den ene lista sitter på veggen, gir en profilmal deg mulighet for å flytte profilen over på den lista som skal skjæres til i kontraprofil. For at vi skal se hvordan det skal gjøres i praksis, viser vi det her på ei løs list.

4

Profilmalen flyttes til den nye lista, og profilen strekes opp. Pass godt på at malen ligger slik at baksiden av den lista du kopierer, kommer til å stå vinkelrett på den nye lista, ellers kommer ikke profilen til å passe i den andre enden.

Stiftene i profilmalen presses ned over lista og holder fast profilen.

5

Det bølgende snittet sages best ut med ei løvsag. Det krever en del øvelse å føre saga med det tynne bladet nøyaktig i streken. Er ikke profilen alt for vanskelig, kan ei stikksag med blad til kurver også klare oppgaven.

6

Så fint passer listene sammen når de sages med løvsag - og de små sprekkene ser vi stort sett bare når vi kikker helt fra siden som her. Skjøting med kontraprofil er derfor spesielt aktuelt når gulvlistene ikke skal sparkles og males.

7

Den enkle profilen på ei moderne gulvlist strekes opp fra en rest. Her har profilmalen faktisk vanskelig for å gi et nøyaktig bilde av den vinkelen som er riktig på oversiden, for å få en liten flik som går inn over den skrå overkanten.

8

Den enkle profilen sages fint med ei stikksag, spesielt snittet til den lille fliken. Når du har saget det, kan du fort sette med stikksaga, men du kan også sage et virkelig rent snitt ved å bruke ei fintannet sag i ei gjærkasse.

9

Hjørnet er enkelt og pent - og litt sårbart. Den lille fliken blir spinkel, og derfor skjærer snekkere noen ganger en millimeter eller to ned i den motstående lista (A) med et 45 graders snitt og fjerner litt tre slik at fliken kan gjøres kraftigere.

03
Utvendig hjørne: i gjæring rundt hjørnet 3 Trinn

Mens du i innvendige hjørner kan velge mellom å montere i gjæring eller med kontraprofil, foreslår snekkeren at du alltid monterer i gjæring ved utvendige hjørner. Igjen skjærer vi i halveringsvinkelen - ved et hjørne på 90 grader, altså i 45 grader. Men også skjevheten i forhold til gulvet skal du ta hensyn til når du måler opp og skjærer til slik at listene møtes og monteres loddrett.

1

Hjørnet skjæres loddrett - og normalt er gulvet så vannrett at du kan måle ut fra det med en vinkel for å finne ut hvor lista skal skjæres. Sett et merke på baksiden av lista der vinkelen flukter med det ytterste punktet på veggen.

2

Løft vekk lista, slå en vinkelrett strek ved merket - og sjekk for sikkerhets skyld at den loddrette streken flukter med det ytterste punktet på veggen. Når du streker opp på den tilstøtende lista, skal streken flukte i samme punkt.

3

Med en tynn strek markerer du retningen på snittet på overkanten av lista. Vinkelen skal i prinsippet være halveringsvinkelen - i praksis skjærer du 45 grader i gjærkasse eller med kappsag og justerer om nødvendig litt etterpå.

04
Skjøting: skrått snitt skjuler skjøten 3 Trinn

Det peneste og enkleste er selvsagt å bruke gulvlister som rekker fra hjørne til hjørne, men ofte må du legge to lister i forlengelsen av hverandre. Det gjør du penest med skrå snitt uansett om listene skal males eller ikke. Skal de males, har du mulighet for å sparkle ut sprekker. Skal de står umalt, er det vanskeligere å skjule sprekker på grunn av årene i treet.

1

Skrå snitt gir penere skjøter når du setter to lister i forlengelsen av hverandre. Her har vi satt de to listene et stykke fra hverandre for å vise hvor mye mindre sprekken vises, enn om den hadde vært skåret vinkelrett over.

2

En rask og sikker metode er å sage begge listene samtidig i gjærkassa - da gjør det faktisk ikke noe om snittet er 42 eller 48 grader, eller om du ikke treffer de 45 gradene vi normalt regner som en god vinkel.

3

Så fin er skjøten mellom de to listene. Det er lett å skjule denne skjøten helt med sparkelmasse og maling, og selv om lista skal stå umalt, får du en fin skjøt - uansett om treet varierer i farge og åretegning.

05
Ved døråpning: tilpassing ved dørlister 3 Trinn

Der gulvlistene møter listene rundt ei dør, lar vi alltid dørlista gå helt ned til gulvet. Derfor skal gulvlister alltid tilpasses dørlistene. Tidligere hadde dørlistene ofte en bred, rett kant som gulvlistene ble satt inn mot. Mer moderne dørlister er enklere, men gulvlistene har ofte en skrå overkant, som dørlistene må tilpasses.

1

Inntil nyere, mer enkle listene bør du sage gulvlista litt skrå slik at gulvlista kan legges tett inntil den skrå kanten på dørlista.

2

Hold den lille vinkelhaken inn på veggen, og merk opp på overkanten av gulvlistene der dørlista møter veggen. Du skal bare sette et lite merke der hvor lista er høyest.

Lista settes i hjørnet mens plasseringen av snittet markeres.

3

Legg vinkelen opp mot den skrå kanten, og skyv lista til siden til merket flukter med den skrå kanten på dørlista. Nå kan du streke opp det skrå snittet direkte ned på overkanten av gulvlista. Pass på at du holder blyanten loddrett.

Lista forskyves slik at vinkelen i snittet kan markeres på riktig sted.

06
Tilpassing ved gulv: underkanten skjæres til 2 Trinn

Er ikke gulvet helt jevnt, kan du tilpasse gulvlista til skjevhetene i gulvet slik at du slipper feielister. Det gjør du ved å sette lista ned på plass og føre en blyant bortover langs gulvet slik at ujevnhetene i gulvet føres over til lista. Deretter skjærer du av det overskytende - men pass på at du tar hensyn til eventulle ned senkede kanter når flere lister skal møtes.

1

Ujevnhetene i gulvet overføres til lista ved å holde blyanten i en fast vinkel og føre den bort over gulvet mens den streker opp oversiden av gulvet på lista. Blyanten holdes slik at du ikke trenger å fjerne tre der det er størst avstand.

Nabolista må kanskje også senkes for at de kan skjøtes pent!

2

Gulvlista sages enklest til med ei stikksag som fint følger de bløte kurvene uten at det blir skjevt, bare den ikke presses framover. Den skarpe skjærekanten rundes med slipepapir, og til slutt legger gulvlista seg riktig ned til gulvet.

07
Festing: gulvlistene festes til veggen 5 Trinn

Gulvlister festes i veggen slik at gulvet kan bevege seg uavhengig av dem. I utgangspunktet settes listene selvsagt så tett inntil veggen som mulig, men fordi veggene ofte er litt skjeve og ujevne, er det noen ganger best å rette dem opp, for eksempel med avstandsbrikker slik at de står loddrett i hjørnene. Det gir en sprekk inn til veggen, men den kan vi tette med fugemasse.

1

Lager du innvendige hjørner i gjæring, bør du montere hjørnene med snekkerlim og stifter før listene festes til veggen. Bruk rikelig med lim - kommer det noe overflødig lim ut fra skjøten, fjernes det med en fuktig klut.

2

I utvendige hjørner monteres listene med lim og stifter, for eksempel firkantet dykkertspiker. Bruk to spiker fra den ene siden og en fra den andre slik at skjøten blir helt tett. Ofte er det best å montere utvendige hjørner før montering.

Stiftene dykkes 1-2 mm ned i treet.

3

Listene trykkes tett ned til gulvet før de festes i veggen. Gjør de motstand, kan du få en medhjelper til å sette en fot på et bord som legges ned mot toppen av gulvlistene. Da blir de presset helt ned i plan med gulvet.

4

Hjørner med kontraprofil monteres normalt først når den ene lista er på plass. Skal lista sparkles og males, kan du gjøre dette i en arbeids operasjon ved å montere med akryl fuge masse.

5

Sprekken mellom veggen og gulvlista tettes med akrylfugemasse. Det er raskt og lett, og om enten veggen eller lista males, kan fugen males i samme farge. Når du først har fugepistolen framme, tetter du over spiker og skruer.

Materialer

  • Monteringslim
  • Treskruer
  • Dykkertspiker
  • Spikerskruer
  • Monteringsskruer

Gulvlister er vanligvis av furu Men en del fi ns også i andre treslag som bøk, mahogni, eik og ask – de er litt dyrere og er beregnet til å stå umalt. Å male lister kan være omstendelig. Du slipper å male om du kjøper ferdigmalte hvite lister. De er ofte av mdf og derfor helt rette.

Når listene skal festes i vegger som er av tre kan du fritt velge mellom å spikre, skru eller lime. Også i mur kan du feste listene etter at du har satt dem på plass - uten å måtte flytte dem for å bore og sette i plugger. Både monterings skruer og spikerplugger kan nemlig monteres i muren direkte gjennom listene.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tømrer