Er flekkene på murveggen farlig?

Flekker på en murvegg kan være helt uskyldig – eller virkelig kritisk. Det kan hende flekkene bare kan vaskes vekk, men det kan også hende du må ha profesjonell hjelp. Uansett om det er alvorlig eller ikke, handler det nesten alltid om fukt.

Flekker på murveggen – kritisk eller helt uskyldig? Få svaret her.

Er huset sykt? Tanken kan raskt dukke opp, når en murvegg plutselig har fått stygge flekker eller avskallinger. Det kan være hvite områder på nytt murverk eller fuktskjolder langs sokkelen. Det kan også være grønne alger på en hvitpusset, nordvendt vegg.

Det er helt sikkert et eller annet som er galt, og det er ikke pent, men er det farlig? Og hva skal du gjøre med det? Det kommer helt an på hvilke flekker eller skader muren har, og ikke minst hvor voldsomme de er.

LES OGSÅ: TG3 – bør du løpe skrikende vekk?

Årsaken er det uansett ingen tvil om: det skyldes fukt. For det er vann som skaper alle de klassiske utslettene på murvegger, både hvite saltutslag og grønne alger.

I mange tilfeller kan du ta det rolig. Enkle midler fjerner symptomene. Men det er også tilfeller der du må få bistand fra fagfolk, slik at du kan få den riktige oppskriften, og unngå at det utvikler seg til en alvorlig sykdom.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Farlige sprekker i muren?

Hva skal du gjøre?

I artikkelen kan du lese mer om hva du kan gjøre med flekkene på murverket ditt. Vi ser nærmere på:

Fuktflekker eller avskallet puss

Fuktige områder på murveggen skal du være på vakt overfor. Er veggen pusset, vil du ofte se fukten ved at pussen skaller av.

En fuktmåling vil være en del av undersøkelsen fagfolk vil gjøre.

Hva er det?
Fuktflekker er et tegn på at veggen inneholder fukt som den ikke kan slippe av med. Det hoper seg altså opp i en kortere eller lenger periode.

Er det farlig?
Opphopning av fukt er ikke bra for et hus. Legg merke til hvor fukten kommer fra. Kommer den nedenfra, er det sannsynligvis oppstigende fukt fra bakken.

Faller terrenget mot huset, kan det skyldes fukt fra regn og snø. Hvis du drenerer vannet vekk fra huset, vil det sannsynligvis løse problemet.

Fukt oppunder et takutstikk tyder på at det er en utetthet i taket, at takutstikket er for dårlig eller at takrennene renner over på innsiden.

Hva gjør jeg med det?
Har du mistanke om oppstigende fukt, bør du ha fagfolk til å se på det, før fukten utvikler seg til større problemer.

Hvis fukten er oppunder takutstikket, må enten tak eller takutstikkes fikses, eller takrenner må renses og rettes opp.

Saltutslag

Du har sannsynligvis sett det mange ganger: hvite flekker på murverk. Ofte er det ganske harmløst og utelukkende et kosmetisk problem. Men ikke alltid.

Hva er det?
Det finnes forskjellige salter overalt. Både salter vi ikke ser, fordi de er en del av mursteinene eller mørtelen, og salter som oppstår når det nyfugede murverket avsyres, eller helt enkelt når vi om vinteren salter innkjørselen for å unngå isglatte belegninger.

Når salt løses opp i vann, suges det inn i murverket, og da begynner runddansen. Salt binder nemlig vann. Det suger altså vann til seg og holder på det, og er det noe vi ikke vil ha i murveggen, så er det vann. For like viktig som vann kan være i alle mulige andre sammenhenger, like ødeleggende kan det være i murverk. Vannet kan trenge inn i ytterveggen og i isolasjonen på innsiden. Her kan det i verste fall føre til råte i trekonstruksjoner eller soppvekst på andre organiske materialer.

Når det er kuldegrader, vil vannet fryse til is og utvide seg, og dermed kan murverket krakelere. Det er ofte mørtelfugene som slipper taket i mursteinene. Da oppstår det sprekker, som enda mer vann kan trenge inn i, og dermed starter den negative spiralen.

Er det farlig?
Hvis det utvikler seg så voldsomt at fukten kan skade isolasjonen eller fugene, så er det ikke bra. Har du store saltutslag, bør du konsultere en fagmann.

Men i mange tilfeller er det bare snakk om begrensede flekker av salt, som dukker opp når murverket naturlig blir fuktig på grunn av regn eller snø.

Hva gjør jeg med det?
La saltet tørke, og børst det av med en tørr kost. Du skal ikke helle vann på det, for da trenger det bare inn i murverket. Hvis du ikke børster det av, vil det som regel bli vasket lenger ned på veggen når det regner, og dermed dukker det opp igjen.

Hvis det sprer seg, kontakter du fagfolk.

Det samme skal du gjøre hvis det blir verre på våren, når veggen tørker etter en fuktig vinter. For i så fall tyder det på at det er fukt i isolasjonen på innsiden, som trenger ut og aktiverer saltene.

Alger

Grønne flekker på murstein eller puss dukker typisk opp på den nordvendte siden av huset.

Hva er det?
Alger vil typisk gro på veggen på nordsiden av huset, akkurat som mose og lav vokser på den nordvendte siden av trærne i skogen. Alger vokser nemlig på steder det er fuktig.

Er det farlig?
Alger er i utgangspunktet ikke skadelige, men de ser ikke bra ut på en flott, hvitpusset vegg. Er det snakk om mye alger, er det ikke bra, for da kan de holde på fukt i veggen.

Hva gjør jeg med det?
Vask vekk algene med husrens eller algefjerner. Produktene kan kjøpes i de fleste byggvarehus.

    Akkurat nå leser andre ...