Er huset ditt giftig?

Gift og farlige stoffer kan komme både fra naturen og fra menneskeskapte byggematerialer. Er det farlige gasser eller giftige byggematerialer i huset ditt? Og hva gjør du hvis det er det? Få svarene på 5 av de farlige her.

Er huset ditt giftig?

Er det farlige gasser eller giftige byggematerialer i huset ditt?

1. RADON – naturens usynlige snikmorder

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass, som siver opp fra bakken. Radon er usynlig, lukter ikke og kan ikke høres. Radon finnes i alle hus, men enkelte steder er konsentrasjonen langt høyere enn andre steder, særlig i områder med såkalt alunskifer i grunnen.

Radon i sterke konsentrasjoner kan være kreftfremkallende og er hvert år en medvirkende årsak til omtrent 300 tilfeller av lungekreft i Norge, da i sammenheng med røyking. Det tar lang tid, normalt fra 10-40 år, fra radonpåvirkningen er begynt, til lungekreften konstateres.

Har jeg radon i huset mitt?
Det finnes etter hvert flere forskjellige målere du kan bruke for å måle radonverdier. Best resultat får du med målinger over et par måneder, helst i fyringssesongen. Kravet for nye bygg er radonverdien under 100 Bq (becquerel) per m3.

Hva gjør jeg med det?
Hvis verdien er mellom 100 og 200 Bq/m3, skal du sikre godt luftskifte i boligen, for eksempel med ventiler i rommene med høyest verdier. Er radonverdien høyere, kan større tiltak være nødvendig.

LES OGSÅ: Radon - er huset ditt i faresonen?

2. BLY i malingen har vært vanlig – og kan være farlig

Bly

Du skal bruke vernedress, ansiktsmaske og hansker, hvis du skal pusse vekk blyholdig maling.

Lenge brukte malingsprodusenter bly i malingen på grunn av blyets høye dekkevne og algehemmende virkning. Det er mange år siden blyholdig maling ble forbudt, men malingen finnes fortsatt på veggene til mange gamle trehus. Bly opptas gjennom munnen og gjennom slimhinner og huden, og kan føre til skader på sentralnervesystemet.

Har jeg vegger med blyholdig maling?
Det er vanskelig å vite, men gamle hus er ofte malt med blyholdig maling for mange år siden.

Hva gjør jeg med det?
Det er viktig å understreke at bly i malingen ikke er farlig når det er skjult bak for eksempel annen maling. Men du skal være forsiktig når du renoverer en vegg som er malt med blyholdig maling. Da kan du nemlig risikere å puste inn det farlige blystøvet.

3. ASBEST er overalt – og kan gi kreft

Hvis fibersementtaket ditt er fra før 1980, kanskje så sent som 1985-86, er det stor sannsynlighet for at det er asbest i det. Asbest er en fellesbetegnelse for en gruppe mineraler som forekommer i naturen.

Asbest er et ikke-brennbart materiale, som i mange år ble brukt til isolering og brannsikring. Problemet er at asbest er ekstremt skadelig, fordi de mikroskopiske asbestfibrene havner i lungene når de pustes inn. Det kan føre til lungekreft.

Asbest er spesielt blitt brukt i produksjonen av takplater, men inntil rundt 1980 ble det også brukt i blant annet flislim, puss, støpte gulv, ventilasjonsrør og sparkelmasse. I 1985 ble det totalforbud mot all bruk og håndtering av asbest i Norge, men først i 2005 ble det totalforbud i EU.

Er det asbest i huset mitt?
Er du tvil om byggematerialene du skal håndtere inneholder asbest, skal du gå ut fra at de gjør det. Fibersementplater på vegger og tak fra før 1985 inneholder sannsynligvis asbest. Det samme med ventilasjonskanaler og enkelte vann- og kloakkledninger.

Hva gjør jeg med det?
Asbest er kun farlig hvis det for eksempel skjæres i platene, og små asbestfibre spres i luften. Det samme gjelder for andre asbestholdige materialer.

Når taket skal skiftes, skal asbestplatene leveres hos et godkjent mottak, i tett plast. Dette er som regel gratis for privatpersoner.

4. PCB er verdens farligste miljøgift

PCB (polychlorerede biphenyler) er ikke bare ett stoff, men en familie av 209 beslektede stoff, som ble utviklet i 1920-årene. PCB er i mange år blitt brukt som tilsetningsstoff i byggematerialer, for eksempel som mykgjører i fugemasser.

Man mistenker PCB for å kunne føre til kreft, nedsette forplantningsevnen samt gjøre skade på immunforsvaret og virke utviklingsforstyrrende på spebarn.

Er det pcb i huset mitt?
PCB er i dag forbudt å tilsette i byggematerialer, men det ble brukt i stor stil mellom 1950 og 1978. Er huset ditt bygget eller renovert i denne perioden, er det stor risiko for at det er PCB i huset. Mest vanlig er det i vinduer, produsert i Norge mellom 1965 og 1975, og i importerte vinduer frem til 1980.

Hva gjør jeg med det?
Hvis du skal renovere og fjerne PCB-holdige materialer, skal det leveres til et godkjent mottak. Er du i tvil om produktet inneholder PCB, skal du gå ut fra at det gjør det. Vinduer med PCB er forbudt å bruke om igjen i andre bygg.

5. ARSEN – kan gi kreft

Arsen ble tidligere brukt i treimpregneringsmidler mot sopp og råte. Arsenforbindelser benyttes også i enkelte produkter av glass for å unngå bobler i glasset. I elektronikk brukes arsenforbindelser for å lede strøm i kretskort og lignende.

Nå er det forbudt å bruke arsen og krom i nytt trykkimpregnert trevirke (unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet), men arsen vil fortsette å lekke ut fra gammelt CCA-impregnert trevirke, som fortsatt er i bruk, i flere år framover.

Hva gjør jeg med det?
CCA-impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall. Det skal ikke brennes, fordi materialene utvikler svært giftig røyk, støv og aske.

    Akkurat nå leser andre ...