Reparer murpussen

Faller pussen av veggen eller grunnmuren på et enkelt sted, er det ingen katastrofe. Du kan enkelt redde pussen hvis du griper inn i tide. Her viser eksperten deg hvordan du fjerner løs puss og murer opp igjen slik at reparasjonen ikke synes.

Intro

Skadet puss skal hugges helt vekk, hvis du skal reparere den. Ofte er pusslaget løst på et større område enn du umiddelbart kan se, men det avslører seg selv med en hul lyd hvis du banker lett på det. Fjern all puss som ikke virker fast. Bruk meiselsiden av en murhammer.

Med mindre det er snakk om tynnpuss, der steinene synes gjennom, er puss alltid bygget opp av minst to lag: Et utkast, som er grovere og har høyere styrke, og ytterst et svakere, mer finkornet lag. Slik skal reparasjonen på pussen også lages, hvis den skal holde godt.

Det kan være vanskelig å vite hva den opprinnelige pussen er laget av. Det kan være grus, sand, lesket kalk, hydraulisk kalk eller sement. Ta en flik av den avskallede pussen med til et byggvarehus som kan mur, eller allier deg med en murer som kan se hva den gamle mørtelen består av.

Her reparerer vi en sokkel, men reparasjon av fasadepuss gjøres på nøyaktig samme måte.

Veiledning

01
Fjern den løse pussen 3 Trinn

1

Lytt deg til hvor stor skaden er. Bank lett på pusslaget med hammerskaftet rundt den synlige skaden, der pussen er sprukket eller har falt ned. All puss som har en hul lyd, skal fjernes helt.

2

Hugg vekk den skadede pussen med kraftige slag fra murhammerens meisel. Legg ut en plate nedenfor reparasjonsstedet. Da blir det enklere å fjerne avfallet og å samle opp frisk mørtel til gjenbruk senere.

3

Rengjør området. Børst det først med en tørr kost. Bruk deretter murkosten med vann på, slik at alt det fine støvet flernes eller bindes. Det er avgjørende for at det første mørtellaget - utkastet - hefter ordentlig.

02
Reparer skaden 6 Trinn

1

Bland første lag mørtel (utkastet). Her bruker vi sement, puss-sand 0-4 og kalkmørtel i forholdet 1: 2 : 6. Det blandes og tilsettes vann til konsistensen er som tynn velling som knapt kan henge på skjeen.

2

Kast på mørtelen. På det fortsatt lett fuktige området, kaster du den tynne og litt grove mørtelen på i små kladder. Vrikk raskt med skjeen, som om den var en racket, og fortsett til hele området er dekket.

3

Skrap vekk de høyeste toppene når utkastet begynner å bli fast. Det skal ikke glattes, men fortsatt ha en ru overflate.

4

Fortsett neste dag med sluttpuss. Utkastet har satt seg, og nå kan en kalkmørtel med sement i forholdet 9 : 1 trekkes på med stålbrett eller skje.

5

Nå skal reparasjonen filses. Når mørtelen har hvilt litt, kan den filses med roterende bevegelser med et skumforet brett inntil overflaten er helt fin.

6

Fjern de siste kornene. Med en myk kost eller stor pensel kan løse korn feies bort. Skygg for direkte sol et par dager. Hvis mørtel tørker for fort, mister den styrke og sprekker fort - og du må gjenta alt dette.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...