Reparasjon av grunnmur – slik gjør du!

Både små og store sprekker eller avskallinger på grunnmuren er ikke bare stygge – de er også en åpen invitasjon til at fukt kan trenge inn i husets bakenforliggende konstruksjon, med dyre, omfattende og alvorlige skader til følge. Så det gjelder å reparere – og jo før, desto bedre. Når vannet først har funnet vei inn i pusslaget, vil hver ny frostperiode bare forverre skadene.

Grunnmur - Reparasjon av grunnmur

FUKTFELLE: Det lønner seg å reparere sprekker og avskallinger på grunnmuren så raskt som mulig. Skadene blir kun større hvis du venter.

Grunnmur - Reparasjon av grunnmur

FUKTFELLE: Det lønner seg å reparere sprekker og avskallinger på grunnmuren så raskt som mulig. Skadene blir kun større hvis du venter.

GRUNNMUR MED SMÅ SPREKKER

1. Bank rundt den synlige skaden med et hammerskaft, og lytt. All puss som har en hul lyd skal fjernes helt. Legg eventuelt en plate under reparasjonsstedet – da blir det enklere å rydde opp.

2. Når alt støv er børstet vekk, mettes reparasjonsområdet godt med vann. Det sikrer at det tørre underlaget ikke suger vannet ut av reparasjonsmørtelen, som i så fall vil hefte dårlig.

3. Mørtelen kastes på det lett fuktige området i små kladder med en murskje. Når den begynner å bli fast, skrapes de høyeste toppene vekk. Den skal IKKE glattes, men ha en ru overflate.

4. Neste dag, når utkastet har satt seg godt, fortsettes med enda et lag mørtelpuss. Pussen trekkes på med et stålbrett.

5. Til slutt glattes reparasjonsområdet. Prosessen kalles filsing. Når mørtelen har hvilt litt, føres et skumforet brett i roterende bevegelser over området, til overflaten er glatt, fin og tett.

TIPS: Ferdigmørtel til grunnmur

Ferdigblandet mørtel, som bare skal tilsettes vann og blandes med blandevisp på en bormaskin, er det enkleste. Til store oppgaver kan du spare noen kroner ved selv å blande mørtel (3 deler støpesand og 1 del sement) i en sementblander.

Oppussing av hele grunnmuren

1. Vi graver opp langs grunnmuren – her ned til det betonglaget som grunnmuren står på. Det gir oss god plass å jobbe på. Deretter bankes løs puss av, helt inn til ren og fast bunn.

2. Fundamentet rengjøres for støv og fuktes med vann. Deretter "males" alle de stedene hvor det skal pusses med en tynn velling, som blandes av vann og litt mørtelblanding.

3. Første lag røres opp til en grøtaktig konsistens og kastes på med en murskje. Neste dag skrapes de høyeste toppene av. Laget skal høyst være 5-6 mm, og overflaten skal være ru.

4. Nå kan det neste og siste laget trekkes på med et stålbrett. Husk å koste bunnen med vann først. Mørtelen skal ha en grøtaktig konsistens – jo tykkere lag, desto tykkere konsistens.

5. Mørtelen glattes/filses med et pussebrett etter noen timer, når den er fingertørr og ikke kan trykkes inn uten at det legges vekt bak. Brettet fuktes litt, men mørtelen skal ikke bli for våt.

Viktig om pussen på grunnmuren!

  • Det nye pusslaget skal ha minst én frostfri måned å herde i, men været kan også bli for bra. Unngå å pusse i sterk sol. Det kan få mørtelen til å tørke så raskt at den sprekker. Sørg også for å dekke til eller vanne overflaten i de første ukene hvis det er veldig varmt.

  • Mørtel etser, så unngå kontakt med øyne og hud så sant det er mulig. Pass særlig på klær og hansker som blir gjennomvåte av mørtel. Det kan gi skader på huden, som du først oppdager etter at det er for sent.

LES OGSÅ: Isolering av grunnmur - spar på strømregningen

Puss i flere lag sikrer et godt resultat

Sokkelpussen bygges opp av tre lag. Ved å gjøre det, letter du arbeidet og får en pen overflate som ofte vil kunne holde seg pen i mange år fremover. Prøver du med et tykt lag direkte på gammel bunn, vil det være umulig å jobbe med – og den ferdige pussen vil med stor sannsynlighet skalle av allerede første vinter.

Innerst kostes det på en velling av sement og vann. Det sikrer at neste lag binder godt. Deretter kastes en grøtaktig mørtel på i litt grove kladder. Laget skal tørke et døgn. Til slutt trekkes det tykkeste laget på, som pusses pent når det har blitt fast.

På støpte sokler og Leca brukes mørtel med sement, for eksempel 100/400, 0-2 mm. På gamle murte sokler er sementmørtel for hard og tett, så her anbefales det i stedet en hydraulisk kalkmørtel, for eksempel Kh 100/400, 0-2 mm.

Er avskallingene så dype at du må bygge opp mer enn 10-15 mm i hvert lag, kan du med fordel bruke en grovere mørtel i de innerste lagene, typisk 0-4 mm.