Mer lys i enetasjes hus med takstoler

Takvinduer kan være en utfordring i et typisk 70-talls hus med takstoler. Vi har fått en arkitekt til å vise oss 3 muligheter til hvordan du kan slippe lyset inn.

Et takvindu er en opplagt løsning hvis stuen virker mørk og trist. Men i et typisk 70-tallshus med flat himling under takstoler, er det ikke så enkelt å få til. Vi søkte hjelp hos en arkitekt. Se hans tre tips til hvordan du kan slippe inn lys.

Stuen før:

Selv om det er store vinduer ut mot hagen, virker stuen mørk og innestengt fordi takutstikkene skjermer lyset. Utstikket på taket går nesten to meter ut fra husveggen.

1. Full takhøyde

Beskrivelse: Vi fjerner takstolkonstruksjonen, beholder bare selve taksperrene og hever taket opp til mønet. Da kan vi sette vinduer i taket og få masser av lys. På tegningen er det i tillegg til et takvindu også blitt plass til et vindu på spesialmål i gavlen.

Metode: En limtrebjelke oppe i mønet støtter sperrene, slik at resten av takstolene kan fjernes. Den ene enden av bjelken ligger an på ytterveggen, den andre på en stolpe midt i stuen. Stolpen står på et støpt fundament under gulvet. Gulvet må reetableres, og taket må isoleres og kles med gips.

Tilbud hos tømrer: 400.000 kr.

2. Glasstak i ut stikket

Beskrivelse: Det store problemet i stuen, er at det nesten to meter brede tak­utstikket med brun panelhimling stjeler alt lyset som burde kommet inn gjennom de store sydøst­vendte vinduene mot hagen. Derfor fjerner vi panelhimlingen og bytter ut takkledningen med armert glass.

Metode: Utstikket er en integrert del av takkonstruksjonen. For å kunne blottlegge sperrene må det stenges og isoleres inn mot den varme delen av taket. Når glasset er montert på sperrene, lages en overgang mot de øvrige takplatene i tillegg til noen justeringer i sidene på taket.

Tilbud hos tømrer: 185.000 kr.

3. Lys gjennom takstolene

Beskrivelse: Vi setter to store Velux-vinduer (94 x 160 cm) ved siden av hverandre med en synlig takstol mellom. Det gir nesten 3 kvm vindusareal. Det som virkelig gjør en forskjell, er at lysåpningen lages med skrå sider, så hullet i taket blir på 5,5 kvm.

Metode: Vinduene settes i utenfra. Først deretter skjærer vi hull i himlingen, fjerner isolasjonen og lager reisverk til lysåpningen. Baksiden av lysåpningen fores med 300 mm isolasjon mot loftet. På innsiden monteres først dampsperre, før hele lyskassen kles med fibergips. Til slutt sparkles det, slik at den nederste kanten mot resten av himlingen blir knivskarp.

Tilbud hos tømrer: 65.000 kr.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Himling