Etterisoler huset

I dette prosjektet vil du lære hvordan man etterisolerer et eldre trehus. Du vil se hvordan fagmannen fjerner den gamle kledningen og isolasjonen, samt hvordan han gjør plass til enda mer isolasjon.

Trehuset vårt er bygd i flere omganger. Følgelig er de første drøyt to meterne av denne veggen nesten nyrestaurert, men resten er av eldre dato. Derfor vil vi i dette prosjektet bare restaurere høyre del.

Det første fagmannen må gjøre, er å fjerne den gamle kledningen. I skillet mellom den nye og den gamle veggen overlapper de nye kledningsbordene den gamle veggen, så her plasserer fagmannen en skjæreskinne til en håndsirkelsag, så den sitter direkte over den loddrette stolpen.

Fagmannen fester skinnen med et par skruer, og sørger samtidig for at skinnen er i lodd. Legg merke til at han bare akkurat skjærer opptil sikringsskapet, da man ikke selv må flytte rundt på et sikringsskap.

Det er en oppgave for det lokale e-verket. Bordene til høyre for snittet kan nå lett fjernes.Nå begynner fagmannen å rive bordene av huset. Her bruker han hammer og brekkjern. Store deler av treet er så råttent at det er forholdsvis lett å fjerne.

Vinduene er også i ganske dårlig stand, og faller nærmest fra hverandre når fagmannen prøver å ta dem ut. Derfor bruker han en stor sugekopp til å holde glasset mens han lirker det fritt.

Alle listene og spikrene rundt vinduene må også fjernes, noe fagmannen lett gjør med brekkjernet.Vindusrammen skjæres over med en stikksag, uten at han skjærer i stolpen. Når rammen først er skåret over, kan resten av den brekkes av.

Når den ytterste kledningen er fjernet, må den gamle isolasjonen også fjernes. Det er lurt å unngå direkte hudkontakt, da mineralull kan forårsake både kløe og hud-irritasjon.

Fagmannen legger isolasjonen i sorte avfallssekker med det samme, da de senere skal kjøres til en gjenbruksstasjon. Husk at isolasjon ikke må blandes med de andre materialene.

Halvveis ferdig med å fjerne kledningsbordene viser det seg at svillen, altså den nederste bjelken i huset, på det nærmeste er råtnet opp, så før vi kan gå videre er det nødvendig å erstatte den. Fagmannen starter med å fjerne den gamle bjelken med brekkjernet og hammeren.

Spikrene som stikker ut gjennom gulvbordene skjæres av med en bajonettsag. Noe av bjelken er fremdeles så hard at den ikke kan fjernes med brekkjernet, så her bruker han også bajonettsagen.

Fagmannen har ikke fjernet bjelken like over fundamentet, da veggen fortsatt hviler på den delen. I stedet bruker han et stemjern til å fjerne den ytterste halvdelen. Det må nå måles ut til en ny sville. Den lager vi av en bjelke på 48x98 mm.

I endene av bjelken må det lages utstemminger, slik at de passer med resten av svillen. Fagmannen avsetter målene med tommestokken, og bruker nå en håndsirkelsag til å skjære ned i bjelken langs snittet i den rette dybden.

Deretter legges det en masse tilfeldige snitt i den delen av bjelken som skal stemmes vekk. Med hammeren bankes treet nå lett bort, og de siste ujevnhetene fjernes med et stemjern. Bjelken er klar til å bli satt på plass.

Fagmannen slår den litt inn på høyre side, og fester så et hjelpebord utenpå ved hjelp av et par 100 mm skruer. Nå slår fagmannen bjelken inn på den andre siden. Imens sørger hjelpebordet for at bjelken ikke glir ut på høyre side.

På sidene går bjelken forholdsvis lett inn, men på midten skal den erstatte den delen av den gamle bjelken som fortsatt holder veggen oppe, så derfor må fagmannen slå noe hardere her. Når bjelken er så langt inne at den sitter på nivå med resten av svillen, skrus den fast med 100 mm skruer.

Hele veggen har ”satt seg” litt, så bjelken må løftes et par centimeter for å komme helt opp til den eksisterende konstruksjonen. Derfor bruker fagmannen en luftpute til å løfte bjelken før han skrur den i.

Fagmannen skal nå lage en 14 mm høy kloss, som han kan legge inn under bjelken i stedet for luftputen. Når klossen er tilpasset med en gjæringssag, fjernes luftputen, og klossen bankes på plass. På midten må bjelken også løftes litt.

Her bruker fagmannen en trekile til først å løfte bjelken, dermed blir det plass til å banke en kloss inn under bjelken. Den delen av klossen som stikker ut fjerner fagmannen med bajonettsagen.

Til slutt klosses bjelken opp på høyre side på samme måte. Alle gulvbordene festes med skruer til den nye svillen, før vi fortsetter nedrivningen. Rundt sikringsskapet skjæres bordene fri med bajonettsagen. Her snur han sambladet slik at den sager bort fra kabelen.

På den måten er han sikker på å ikke sage over kabelen. Nå er all kledning og gammel isolasjon fjernet. Men før vi kan begynne med selve isoleringen, er det nødvendig å stive av veggen litt med to loddrette stendere på 48x98 mm rundt vinduet.

Fagmannen holder stenderen opptil veggen og streker så direkte opp på den hvor det er vannrette spikerslag. Samtidig måler han også dybden, som han på samme måte streker opp på stenderen. Når alle oppstrekingene er gjort, tilpasses stenderen med stikksagen.

Midt inne på stenderen skjæres det bare opp langs de tverrgående oppstrekingene. Det er ikke nødvendig å skjære på langs, med mindre det er kvister. I stedet slås utskjæringene av med en hammer, noe som er mye raskere.

Stenderen kan nå festes med 100 mm skruer i topp og bunn, samt med 60 mm skruer i alle de vannrette spikerslagene. Deretter strekes det opp til den andre stenderen på samme måte.

En av utstemmingene ligger i en kvist, så her kan ikke fagmannen slå av utstemmingen men må sage hele veien rundt. Når stenderen er tilpasset, settes den opp på veggen. Fagmannen sjekker først at stenderen er i lodd.

Deretter bruker han et langt bord til å sjekke at de loddrette bordene sitter like langt framme. Stenderen sitter korrekt, så nå skrus den fast på samme måte som den første.Første dag er snart unnagjort, så vi henger opp en presenning for å skjerme veggen mot regn i nattens løp.

Den enkleste måten å feste en presenning på er å skru fast et bord utenpå presenningen. Neste dag starter vi med å fjerne det gamle vinduet. Selve ruten tas ut av vinduet ved å løfte det helt opp.

Deretter skrus vindusrammen løs og tas ut av veggen.Det nye vinduet har en annen størrelse. Derfor settes det to tverrgående bjelker mellom de to loddrette. Disse kalles losholter.

Hvis du, som her, skifter ut et vindu med ett som er lavere, må du være oppmerksom på at det nye vinduet fortsatt må sitte i en høyde hvor du kan kikke ut uten å måtte bøye deg ned. Derfor må toppen av vinduet fortsatt sitte der r det gamle satt, mens bunnen blir hevet.Nå skal vinduet på plass.

Fagmannen legger en kloss på hver side og plasserer vindusrammen oppå dem. Rammen må trekkes knapt 2 cm lengre fram enn bjelken, fordi rammen skal sitte på samme nivå som kledningsbordene.

Når rammen sitter riktig, kiles den fast i forkant på begge sider.Vinduet skal nå festes til de stenderne med to avstandsskruer på hver side. Fagmannen forborer i rammen, så han er sikker på å ikke ødelegge den når han skrur i avstandsskruene.

Legg merke til at skruene er plassert inne i falsen på rammen. På den måten er de skjult når vinduene er lt. Når rammen er festet, kan vinduet settes i ved å løfte det opp til litt over vannrett posisjon. Under vinduet må det plasseres enda en bjelke til avstiving av veggen.

Bjelken plasseres opptil veggen, og på det vannrette bordet markeres det hvor det skal være en liten utskjæring. Utskjæringen skjæres med en stikksag, og fagmannen slår bjelken på plass med hammeren.

Deretter skrus den fast med noen 100 mm skruer i bunn og topp, samt med to skruer på midten, en fra hver side.Over vinduet må det også sitte en avstiver. Her har fagmannen laget utskjæringene på samme måte som da han lagde de to første loddrette avstiverne.

Når avstiverne er på plass, er veggen klar til å bli isolert. Som isolasjonsmateriale brukes 100 mm steinull, man kunne i teorien også ha valgt glassull. Når du isolerer, må du sørge for at hele veggen blir isolert.

Fagmannen starter med å måle bredden mellom to loddrette stendere. Deretter avmerker han bredden i topp og bunn av en isolasjonsmatte, og skjærer så gjennom matten fra merke til merke.

LES OGSÅ: 5 løsninger til utvendig isolering

Akkurat nå leser andre ...