Derfor starter tømreren med å sette opp to sett stålstendere. Først et sett langs vegg og gulv, og så enda et sett parallelt med det andre. De to settene monteres med et mellomrom på 1,5 cm eller det samme som bredden av en tommestokk.

Deretter settes det første par stendere opp 40 cm inne. På en riktig vegg ville vi deretter fortsette med de øvrige stenderne, men her går vi videre til isoleringen.45 mm isolering monteres først i det ene settet med stendere – og deretter i det andre.

Som man ser er der nå et luftfylt rom mellom isoleringene. Denne luften virker også lyddempende. Så monteres den innerste gipsplaten. Den løftes en centimeter over gulvet, før den festes.

Når platen er skrudd fast, fuger tømreren langs gulv og vegg. Deretter monterer han den neste gipsplaten. Som man ser, overlapper platene hverandre.

Det betyr at platene på resten av veggen blir forskutt i forhold til hverandre, noe som gir en god og sterk konstruksjon.Slik ser den ferdige lyddempende veggen ut. I alt 4 lag gips, 2 lag 50 mm isolering og 1,5 cm luft.