Takoverbygg forvandles til ekstra rom

Vurder om du vil få mer ut av et lukket, isolert rom, enn du gjør av et åpent takoverbygg. Det er nemlig et opplagt sted å utnytte hvis du mangler plass.

Takoverbygg

Har du en overbygget terrasse, kan du relativt enkelt gjøre om en del av den til et ekstra rom. Det krever fundament, vegger og tak med isolasjon og et vindu.

For relativt beskjedne midler, kan du få det ekstra rommet du mangler, hvis du bygger vegger under et takoverbygg. Langt fra alle får det optimale ut av en overbygd uteplass, så det er verdt å tenke på hvordan plassen kan utnyttes best mulig. Når du stenger sidene, får du et ekstra rom. Med isolasjon i gulv, vegger og tak, vil det kunne brukes til for eksempel et gjesterom.

Når det gjelder tillatelse fra det offentlige, er det først og fremst størrelsen på tilbygget som bestemmer om du må søke når du skal utvide boligen.

Et tilbygg på under 15 kvadratmeter er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, hvis det i tillegg tilfredsstiller andre krav som byggehøyde, avstand til nabo og annet. Du skal også passe på at rommet tilfredsstiller tekniske krav til rømming i tilfelle brann og dagslys.

Tilbygg over 15 kvadratmet er alltid søknadspliktig. Er du i tvil om du kan bygge uten å søke, spør du kommunen.

Problem

Det mangler et ekstra soverom i huset til overnattende gjester. Fordi den overbygde terrassen likevel ikke blir utnyttet nok, vil den bli bygget om.

Løsning

Det bygges vegger under takoverbygget, slik at det kan lages et ekstra rom der det allerede er utgang fra huset. Et vindu til et tilstøtende rom skal blendes. En mindre del av takoverbygget bevares.

Multimedia

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Påbygg