Tilbygg del 10: Veggkledning

Prikken over i-en på tilbygget er veggkledningen. Den kan lages på flere måter. Vi har valgt en elegant og samtidig økonomisk løsning til prosjektet vårt.

Intro

Så er vi ved siste punkt eller prikken over i-en: den endelige veggkledningen.

Vi ønsker å lage noe spesielt, som samtidig ikke får prisen til å rase opp. Vi får defor et sagbruk til å splitte opp en masse bord av douglasgran til lister i forskjellige bredder, og plasserer dem i et mønster der bredden på listene hele tiden varierer.

Før vi begynner, maler vi listene med grunningsmaling, mellommaling og en heldekkende trebeskyttelse.

Veiledning

01
Kle veggene med lister 10 Trinn

1

Vi begynner kledningen på et utvendig hjørne og måler fra bunnen av kryssfinérplaten til underkanten av kantbordet. Listene kappes på dette målet med et rett snitt i toppen og 15 graders snitt i bunnen.

2

Vi merker opp til den nederste spikerrekken. Da ender alle spiker i samme høyde på snorrette rekker. Det er enklere å merke opp nå, enn når listen sitter på veggen.

3

Bunnen av listene er sårbare i forhold til fukt, og skal lukkes med maling etter at de er kappet. Dypp dem i grunningen, i mellommalingen og den heldekkende trebeskyttelsen. La dem tørke mellom dyppene.

4

Nå setter vi opp listene i det mønsteret vi har bestemt. Det er bare å prøve seg frem til du finner det du liker best.

5

Vi streker opp langs et vater, slik at alle spikerrekker blir helt rette. Den første listen vi merket opp er utgangspunktet. Spikerrekkene skal ha lik avstand, for eksempel 40 cm. Da blir det penest å se på.

6

Hver list får to spiker i hver rekke, den smaleste listen dog kun én. En avstandsbrikke sikrer jevn avstand mellom listene. 1 cm er passe, men kan det ikke overholdes 100 prosent, synes ikke et par millimeter.

7

Fortsett med å streke opp, og plasser spikerne så jevnt som mulig i hver rekke. Når alle spikerrekkene er rette og jevne, løfter det hele veggens utseende.

8

Under vindskiene skråskjærer vi listene, slik at de følger takvinkelen. Vi lar dem stikke for langt ned i bunnen og kapper dem til slutt med en dykksag som vinkles litt, slik at den kapper listene med riktig skråsnitt.

9

Finn ditt eget unike mønster til veggene
Listene er skåret ut av douglasgranbord i breddene 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 og 7,5 cm. Når de er malt, kan du prøve å legge dem opp i forskjellige rekkefølger, til du finner det mønsteret du liker best.

Når de kappes til i lengden, skal de ha et lett skrått snitt nederst, med spissen ut fra veggen. Dermed kan vannet dryppe av, slik at enden på listene ikke er konstant fuktig, og slik at vannet ikke renner inn mot konstruksjonen.

10

Det skrå snittet i bunnen sikrer at vannet drypper av.

Materialer

VEGG (YTTERKLEDNING)

Listekledning i douglasgran:
• Lister, i alt 75 m2

Dessuten:
• Spiker
• Trebeskyttelse

Pris

Cirka 20.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...