Tilbygg del 8: Vinduer og dører

Vi er kommet til montering av dører og vinduer i tilbygget. Så lenge du er nøye med oppmålingen og plasseringen av avstandsklosser og isolasjon, er det ikke et vanskelig prosjekt.

Intro

Nå er hele fasaden lukket. Vi skjærer derfor hull ved en av dørene og går innendørs.

Her kan vi se hullene til vinduer og dører, som vi markerer ved å bore hull i hjørnene.

Deretter går vi ut, streker opp hullene med et vater og skjærer dem ut med en stikksag før vi setter lysåpningsbord i hullene.

Vi setter lysåpningsbordene slik at at de stikker akkurat 2,5 cm utenfor veggplatene.

Når listekledningen senere monteres, vil lys-åpningsbordene sitte i plan med listene.

Veiledning

01
Skjær hull til vinduene 4 Trinn

1

Vi skjærer ut til vinduer og dører. I forkant har vi boret hull i hjørnene og tegnet opp med et vater. Vindushullene skal være 7,6 cm større enn det vinduet som skal inn, slik at det er plass til lysåpninger og fuge.

2

Vi lager de to vannrette lysåpningene gjennomgående og tilpasser de loddrette etter dem. Den nederste blir også vannbrett, så den skal helle litt utover.

3

Lysåpningsbordet stikker 2,5 cm ut fra veggen. En 25 mm målekloss sikrer at det blir likt ved alle vinduer og dører.

4

Husk dette når du kjøper vinduer

Uansett om du har målt opp til og bestilt vinduer og dører selv, eller du har fått produsenten til å måle, er det altfor mange vinduer som ikke passer.

Derfor skal du, så snart materialene blir levert, se over leveransen for eventuelle skader og sjekke målene på alle vinduer og dører og sammenligne dem med tegningene dine. Der det ofte kniper når det måles opp, er at det skal være plass til isolasjon og en fuge rundt et vindu eller en dør.

02
Vinduer 5 Trinn

Så skal det vinduer i hullene. Prosedyren er forholdsvis enkel: Vinduene skal sitte i lodd og vater, og det skal være like mye luft rundt hele vinduet, nemlig mellom 12 og 15 mm.

Begynn med å legge tre justeringsklosser under vinduet før du setter det i hullet. Justerklosser av plast fås i forskjellige tykkelser. Du kan derfor enkelt justere på høyden, hvis det er litt skjevheter i vindushullet ditt.

Før du finner frem det første vinduet, skal du ha hammer, vater, stige og 6-8 lange vinduskiler klare.

1

Vinduene skal først og fremst sitte riktig i forhold til lysåpningsbordene. I tillegg skal det være like mye luft rundt hele vinduet.

Under monteringen holder vi fast vinduet med kiler som er slått inn fra begge sider, slik at vinduet ikke kan falle ut.

2

Vi begynner med å klosse opp det første vinduet. En kloss i hver side av karmen og en på midten. Klossene skal ligge i vater og i samme nivå, og de skal løfte opp vinduet 12-15 mm fra bunnen.

3

Så henter vi det første vinduet. Vi frigjør kun ett om gangen og bærer det på plass. Da minimerer vi risikoen for å skade vinduene eller at de utsettes for et plutselig uvær.

4

Vinduet løftes på plass, og vi setter kiler i alle hjørner som vist her. I forkant har vi streket opp på karmen, slik at vi vet hvor langt inn i lysåpningen vinduet skal være. Vinduet skal sitte i lodd og vater.

5

Nå kan vi åpne vinduet og se om karm og ramme flukter, og om det er jevnt med luft hele veien rundt vindusrammen. Vinduet skrus fast gjennom de loddrette karmstykkene og i bunnen.

03
Terrassedør 6 Trinn

En dør er forenklet sett bare et stort vindu. Langt på vei er prinsippene for monteringen derfor de samme: Døren skal sitte rett i hullet, med like mye luft hele veien rundt.

Men en dør er tyngre enn et vindu, så den krever mer solid innfesting.

Begynn med å ta selve dørbladet av hengslene, slik at du bare har karmen igjen. Dørbladet er tungt og krever hjelp.

I forkant skal du ha satt inn lysåpningsbord, akkurat som ved vinduet (dog uten et bord i bunnen).

1

Vi lager fire oppklossninger på gulvet og sørger for at de sitter i vater. Avstanden fra toppen av klossene ned til gulvet skal være 12-15 mm.

2

Karmen settes i hullet og låses med kiler fra begge sider i alle hjørner. Deretter skal hengselsiden rettes opp så den er i lodd.

3

Vi setter skruer ut for øverste og nederste hengsel og inn i karmen. Karmen settes i lodd før vi skrur den fast ved det siste hengselet. Det skal være klosser mellom karmen og lysåpningsbordet der skruene sitter.

4

Vi setter dørbladet på hengslene (sammen med en makker) og lukker den. Nå kan vi se om karmen og dørbladet flukter. Det er viktigere enn at låsesiden er 100 prosent i lodd.

5

Vi skrur fast karmen i låsesiden i topp og bunn og deretter i midten. Kiler mellom lys-åpningsbordet og karmen sikrer at karmen ikke trekkes skjevt (inn mot lysåpningen).

6

04
Dobbeltdør 4 Trinn

Inngangsdøren leveres med et sideparti med vindu og et bunnstykke (terskel) av aluminium. Med få unntak er pro­ sedyren den samme som med terrasse­ døren: Først skal hele karmen settes i, deretter monteres sidepartiet med vindu, og til slutt selve døren.

Begynn med å markere akkurat hvor langt inne i lysåpningen døren skal sitte. Blyantstreker er fine å styre etter og enkle å fjerne etterpå.

1

Lysåpningsbordene er montert, og vi kan klosse opp i bunnen. Bunnstykket i dørpartiet er nokså spinkelt, så vi klosser det opp fem steder. Det blir 12-15 mm luft mellom bunnstykket og betonggulvet.

2

Bunnstykket settes forsiktig opp på klossene, og karmen plasseres etter de blyantstrekene vi har laget på lysåpningene. Døren kiles fast i topp og bunn, og skrus fast i hengselsiden.

3

Sidepartiet løftes på plass og skrus sammen med karmen seks forskjellige steder. I forkant er det limt et glassbånd på karmen. Skruene vi bruker er 5 x 50 mm treskruer.

4

Det samlede dørpartiet kan kiles fast, og vi kan kontrollere at karmen og rammen flukter i låsesiden. Sidepartiet skrus fast før det settes karmskruer i topp og bunn.

05
Slik tetter vi rundt vinduer og dører 2 Trinn

Vi stapper mineralull inn mellom karmen og lysåpningsbordet. Vi fyller hulrommet, men passer på at isolasjo­ nen ikke presses sammen.

1

Utenfra legger vi ekspanderende fugebånd mellom karmen og lysåp­ ningsbordet. Fugebåndet er ”pustende”, slik at eventuell fukt kan slippe ut.

2

Vi legger også inn fugebakstopp fra innsiden og fuger med en god bygg­ fugemasse. Den tetter, slik at fuktig inneluft ikke slipper ut i isolasjonen.

Materialer

VINDUER

i malt tre/aluminium
• 3 stk.

Dessuten:
• Karmskruer
• Justerklosser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebakstopp
• Byggfugemasse

YTTERDØR

i malt tre/aluminium
• 1 dør med sideparti

Dessuten:
• Karmskruer
• Justerklosser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebakstopp
• Byggfugemasse

TERRASSEDØRER

i malt tre/aluminium
• 3 stk.

Dessuten:
• Karmskruer
• Justerklosser
• Ekspanderende fugebånd
• Fugebakstopp
• Byggfugemasse

Pris

Cirka 60.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...