Tilbygg del 9: Takkledning

Vi legger et tak av såkalt kunstskiferplater av fibersement. Det er en holdbar og pen løsning. Platene legges i halvforband og sikres ekstra med stormklips.

Intro

Nå kan vi omsider legge det flotte taket. Avslutningene i begge sider av taket skal være likt. Derfor begynner vi med å finne midten av taket, slik at vi kan planlegge den nøyaktige plasseringen av takplatene.

Takplatene er en skiferkopi av fibersement (Cembrit skifer) som legges i halvforband, altså forskjøvet fra rekke til rekke. De spikres slik at neste lag skjuler spikerne. Vi bruker også stormklips for å sikre platene ekstra mot vind.

Instruksjon

01
Taklekter 8 Trinn

Vi kunne i prinsippet latt taket være, for takbelegg er faktisk en både fin og holdbar kledning til taket. Men vi vil gjerne ha enda mer holdbarhet og en litt penere takkledning.

Men før vi kan legge på takplatene, skal vi ha lekter på taket. Og de skal ligge på avstandslister, såkalte sløyfer, slik at det blir ventilasjon mellom undertaket og takkledningen.

Nederst lages sløyfene skrå, slik at taket får den samme svaien som undertaket fikk ved hjelp av kiler.

Alle målene her er tilpasset de 60 x 30 cm takplatene vi har valgt.

1

Ved takfoten skal sløyfene lages skrå, slik at de tilnærmelsesvis følger svaien vi lagde i undertaket. En sløyfestump legges opp med nederste ende 31 cm over takfoten, og strekes opp.

2

Vi lager en sløyfe for hver takstol. Med en elektrisk høvel lager vi det skrå snittet. Det kan også gjøres på en bordsirkelsag. Når første sløyfe er laget, kan de øvrige merkes opp etter denne.

3

Så skal det legges på lekter. Trekk en snor 5 mm over overkanten av lekten i hele takets lengde. Flytt snoren med, etter hvert som du jobber deg oppover. Nest nederste lekt ligger akkurat 31 cm over kanten på takfoten. Ved gavlen stopper den 5 cm fra vindskien. Tredje lekt ligger 595 mm fra kanten på takfoten.

4

Som nederste lekt bruker vi en sløyfe. Den spikres fast 20 mm over nederste kant av takfoten. Under sløyfen legges en 10 mm plastkloss på hver takstol, slik at det kommer ventilasjon under den.

5

Gradrennen lager vi 20 cm bred, slik at kvister og løv ikke tetter den til. Vi måler 10 cm ut i hver side i bunnen og i toppen, og legger til en lektebredde, før vi tegner to streker med en krittsnor fra topp til bunn.

6

Så kapper vi lektene med en sirkelsag etter at vi har sjekket alle lekter for spiker og skruer i skjærestreken. Sløyfene tilpasses med en håndsag.

7

Et par lange lekter skråskjæres ved mønet og takfoten og spikres på. Alle lekteender skrus fast til de lange lektene med 5,5 x 90 mm skruer. Forbor, slik at lektene ikke sprekker.

8

Slik ligger takplatene

Følg produsentens veiledninger hvis den avviker fra det som passer til taket vårt.

Disse takplatene er av fibersement, med utseende som flate skifertakstein.

02
Takplater 8 Trinn

For at taket skal bli pent, er det helt avgjørende at takplatene ligger helt rett og med like mye tilpassing i hver side av takflaten. Derfor skal det måles opp både grundig og nøyaktig.

Her lager vi styrelinjer hver 61 cm. Da kan vi hele tiden se linjene og måle avstanden til dem når vi legger platene.

Rundt gradrennen stiger vanskelighetsgraden litt, men i virkeligheten handler det bare om å se logikken, da gir det meste seg selv.

1

Merk opp med en krittsnor. Vi finner midten av takflaten. Fra midten måler vi øverst og nederst 61 cm ut til hver side. Deretter 122 cm, 183 cm osv. Med krittsnoren markerer vi alle lektene på én gang.

2

Skjær til platene. Den nederste rekken består av halve plater. Du får penest kanter hvis du sager platene på en bordsirkelsag med et spesialblad for fibersement.

3

Kjøp en spikerpistol. Det skal mange spiker i et tak som dette. Kjøper du en kompressor og en pistol til trykkluft, går jobben mye raskere.

4

Vi starter med plater i halv høyde. De er saget slik at de fortsatt er vinkelrette. Første plate skal stikke 4 cm utenfor kanten av taket og plasseres et par millimeter til venstre for siste styrelinje.

5

Hver takplate skal ha to spiker, 2-2,5 cm fra kantene, slik at de ikke knekker. Ute ved vindskien holder vi 4 cm avstand, slik at den lille “gradrennen” vi skal lage her senere kan renses.

6

Andre rekke takplater ligger over tre lekter. Den er forskjøvet i forhold til første rekke, slik at platene kommer til å ligge i halvforband (se tegningen). Spikerne skal sitte i den midterste lekten.

7

Stormklips: I bunnen av hver plate er det et lite hull. Det skal passe over en kobberstift (en stormklips), som presses inn mellom platene under og bøyes inn over platen med en hammer.

8

Ved gradrennen skjæres takplatene slik at de er for store og stikker ut i rennen. Legg platen løst opp og strek opp med vinkelen slik at platen kan skjæres i flukt med lekten, men stikker 4-5 cm ut i rennen.

03
Takhatter 5 Trinn

Utlufting fra blant annet kjøkken og bad skjer gjennom taket, så her skal det settes opp takhatter.

Fordi vi selv bygger alt, har vi sørget for at hattene sitter i akkurat samme høyde og med lik avstand mellom dem - helt enkelt fordi det ser bra ut.

Prinsippet ligner til forveksling det vi gjorde ved takvinduene: Lektene kappes, takbelegget skjæres opp og vi legger en renne over takhatten, slik at vannet kan renne rundt. Deretter limer vi alt helt vanntett sammen.

1

Underkanten tegnes opp der den skal plasseres. Sokkelen til takhatten tilsvarer akkurat én takplate.

2

Vi kapper til lektene slik at de mangler 5-10 mm i å rekke inn til røret i takhatten. Deretter merker vi opp på undertaket og skjærer opp takbelegget med et kryss med en kraftig hobbykniv.

3

Flikene bøyes opp, og vi borer hull i hjørnene i undertaket med et spiralbor før vi sager hull med bajonettsagen uten å skade takbelegget.

4

Vi plasserer en bit bøyd aluminiumsplate over hatten etter samme prinsipp som gradrennene over takvinduene. Vi lager et fall på 2-3 cm og limer sammen aluminium og takbelegg med taklim.

5

Hatten settes på plass, og det legges taklim på siden av røret. Deretter presser vi flikene fra takbelegget inn mot røret. Vi forborer gjennom plasten og spikrer fast hatten som om den var en takplate.

04
Beslag og møne 2 Trinn

Den siste avslutningen av taket består i å kle vindskiene med isbordbeslag, samt å få mønepannene på plass.

1

Isbordbeslagene skrus fast på toppen av vindskiene. Beslagene har samme farge som de øvrige beslagene og inndekkingene på taket, og beskytter mot vær og vind.

2

Mønepannene legges på slik at de overlapper hverandre. De skrus fast. Ved gradrennen kappes pannen til slik at den flukter med rennen.

Materialer

CEMBRIT SKIFER

600 x 300 mm fibersementplater:
• 140 m2

TAKRENNER OG NEDLØP

• 30 meter takrenne i plast
• 10 meter nedløpsrør i plast

Dessuten:
• Skjøtestykker
• Tutstykker
• Rørholdere
• Bøyer
• Takrennelim

Pris

Cirka 50.000 kroner

Se alle delprosjektene i temaet '60 m2 tilbygg for 600.000 kroner':

Under kan du klikke deg videre til de enkelte delprosjektene, og se hele prosessen med hvordan vi har gått frem for å bygge tilbygget.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...