Lag en trapp

Å lage en trapp kan være ganske komplisert, spesielt hvis den skal være behagelig å gå i, så tømreren vil her demonstrere teknikken.

Vi vil lage en trapp som passer til denne kassen, men det kunne like gjerne ha vært en terrasse.Når man lager trapper, er det viktig å overholde noen viktige regler for forholdet mellom trinnets høyde, som kalles opptrinnet, og trinnets lengde, som kalles inntrinnet.

Dette for at trappen skal bli behagelig å gå i. Hovedregelen er at to opptrinn pluss inntrinnet skal være omkring 63 cm, som tilsvarer en gjennomsnittlig skrittlengde.

Inntrinnet, som ikke må forveksles med trappedybden, er avstanden fra starten av trappetrinnet og bort til der hvor det neste trappetrinnet starter. Vi vil her lage en trapp med tre trinn, noe som betyr at det er fire opptrinn i alt. Trappens høyde måles til 79 cm, noe som gir fire opptrinn på 19,75 hver.

Som et utgangspunkt bør opptrinnet dessuten være høyest 21 cm. Hvis vi regner med at to opptrinn og et inntrinn skal gi 62 cm, gir det med to opptrinn på 19,75 cm et inntrinn på 22,5 cm.

Det er et ganske passende mål for et trinn og gir god plass til å plassere foten. år vi kjenner målene på opp- og inntrinn, kan vi begynne å lage oppstrekingen. Sidene til trappen blir kalt vangene, og skal være ganske brede.

Her er de laget av to store planker som er limt sammen, så de er 25 cm.I stedet for å lage oppstrekingen direkte på vangene, ruller fagmannen først ut litt grå papp på dem. Dette har blant annet den fordelen at man kan bruke pappen som sjablon på begge vanger.

Tømreren starter med å tegne opp det første opptrinn og inntrinn på pappen med en tegnetrekant. Så avsetter han lengden på inntrinnet med tommestokken. Nå kan han lage det neste opptrinnet, som skal være vinkelrett på inntrinnet.

Igjen bruker han tommestokken til å finne opptrinnets høyde, og slik fortsetter han til alle trinnene er satt av.Vi har valgt å la trinnene starte litt inne på vangene, så tømreren legger til 2,5 cm ut for starten av hvert trinn.

Nå strekes det opp gjennom disse punktene, denne streken tilsvarer fronten på vangene. Det strekes likeledes opp på baksiden av trinnene.På kassen er det montert et lite uttrinn, som er nødvendig for å få en passelig trinndybde på det siste trinnet.

Tømreren måler opp til dette og avsetter det på sjablonen. Deretter skraverer han det området som skal skjæres vekk. Ved trappens fotende vil man gjerne ha en stolpe til gelenderet, så her gjør tømreren plass til en stolpe på sjablonen. Den overskytende trekanten må skjæres vekk.

Sjablonen er ferdig og klar til å bli skåret ut. Tømreren bruker hobbykniven samt henholdsvis tegnetrekanten og et plankebord til å skjære etter. Nå setter tømreren sjablonen opp til kassen, noe som gir en god idé om hvorvidt han er på rett spor.

Sjablonen legges opp på den første vangen, og med en syl prikkes det ned ved alle de stedene hvor inntrinn og opptrinn møtes, samt ved alle ytterpunktene. Sjablonen fjernes, og tømreren kan nå enkelt trekke streker mellom hullene og dermed overføre sjablonen til vangen.

På toppen markeres likeledes det stykket som skal vekk for å gjøre plass til uttrinnet på kassen.Bordene til våre trinn er 3 cm tykke, det avsetter tømreren så på vangen. Bakenden av vangen blir likeledes streket opp.

Nå er oppstrekingen på første vange ferdig, og det samme må gjøres på den andre vangen. Dog med den forskjell at oppstrekingen må skje på den andre siden. Sjablonen må derfor også vendes med forsiden ned, og der hvor sylen ikke har satt et hull er det nødvendig å markere med en blyant.

Oppstrekingen på den andre vangen foregår på samme måte som med den første. Når oppstrekingen er ferdig, skal vangene skjæres ut. Her er det lettest å bruke en sirkelsag. Men enkelte steder kommer ikke sagen til, og der bruker tømreren i stedet en bladsag.

Når vangene er skåret ut, sjekker tømreren at de passer til kassen. Det gjør de.Det er flere måter å feste trinnene på. Tømreren vil her vise to forskjellige teknikker.Til det første trinnet vil vi lage en utstemming.

Utstemmingen skal være 1,5 cm dyp, noe tømreren markerer med en blyant på siden av vangen. Deretter innstilles sirkelsagen til å skjære i en dybde på 1,5 cm, og det sjekkes at det passer med streken.

Nå skjærer tømreren langs oppstrekingene til trinnet, samt en ekstra gang i midten.Dette gjør det lettere å stemme ut. Utstemmingen utføres med et stemjern. Fagmannen starter med å stemme ved forenden av trinnet, deretter kan han stille og rolig fjerne treet i små biter.

Før tømreren når helt ut til siden av vangen, setter han den på høykant, slik at han kan lage en helt skarp kant.Til slutt stemmes restene inne i utstemmingen bort, så det blir en helt ren utstemming.

Deretter sjekker tømreren at trinnet kan gå inn i utstemmingen. Det samme gjentas på den andre vangen. Den andre metoden går ut på å lage noen lister, som skal sitte fast på vangen slik at trinnet har noe å hvile på.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Trapper