Enkel steintrapp som holder evig

Med tre tunge betongtrappetrinn og noen sekker tørrbetong, kan du bygge en flott og enkel hagetrapp, som du aldri vil slite ut. Vi viser hvordan det gjøres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
2000 kroner
Med en stabil sekketralle, kan du kjøre de 150 kg tunge trinnene helt dit de skal brukes.

Med en stabil sekketralle, kan du kjøre de 150 kg tunge trinnene helt dit de skal brukes.

Intro

Hager kan se ut på mange forskjellige vis. Noen er flate som en pannekake, mens andre er i flere plan med masser av skråninger og nivåforskjeller. Hører du til blant de som har en hage av sistnevnte karakter, kan selv en liten hagetrapp gjøre hagelivet betydelig lettere.

Vi viser deg derfor prinsippene for hvordan du bygger en enkel og bunnsolid hagetrapp ved hjelp av tre store betongtrappetrinn

Alle kan bygge denne hagetrappen. Husk bare å måle opp grundig. I gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

  • måler opp og graver ut
  • stamper, retter opp og bygger trappen
  • lager en riktig stigning på trappen

Veiledning

01
Mål opp, og grav ut 2 Trinn

Det første du skal gjøre, er å måle opp grundig og grave ut. Du skal grave så dypt at det er plass til minst 20 cm betong under den nederste steinen. Utgravingen til den neste steinen går du først i gang med etter at den første steinen er lagt. Ettersom dette er en liten trapp og ikke et fundament, tar vi ikke hensyn til hva som er frostfri dybde.

1

Grav ut og finn slutthøyden på trappen ved å plassere en lekt eller en rettholt vannrett på terrengdekket øverst. Mål avstanden fra undersiden av lekten ned til bakken.

2

Avsett ønsket dybde med en tommestokk og et blylodd. Loddet danner en vinkel på 90 grader, og viser deg hvor forkanten av det første trinnet skal være.

02
Stamp til, rett opp og bygg trappen 7 Trinn

Når du har fylt opp rennen med tørrbetong, skal den stampes hard, slik at den er helt komprimert og ikke inneholder unødige luftlommer. Det kan svekke konstruksjonen på sikt.

Det er dessuten viktig å etablere et lite fall, slik at regnvann ikke legger seg ved stusstrinnet og danner en liten dam. Etterpå er det bare å legge trappe-steinene med riktig overlapp.

1

Fyll hullet med tørrbetong. Laget skal være cirka 20 cm tykt. Blir laget for tynt, risikerer du at trappen “setter seg” og slår sprekker. Tørrbetongen herder langsomt ved hjelp av fukten i bakken.

2

Komprimer tørrbetongen med en stampestokk. Da fjerner du luftlommer, og betongen blir helt fast. Har du ikke en stampestokk, kan du lage deg en av en stolpe, med et kvadratisk platestykke som bunn og en tverrgående gjengestang som håndtak.

3

Legg det nederste trinnet på plass. Det er tungt, så det enkleste er å la det hvile på forkanten og deretter slippe det ned på den stampede betongen.

4

Etter at du har lagt det første trinnet, kan du grave ut til det neste og fylle opp med tørrbetong. Når betongen er lagt og stampet, kan du trekke av overskytende betong med et vater. Sørg for at alle trinnene heller litt “nedover”, slik at vannet ikke kan legge seg som en dam inn mot stusstrinnene når det regner.

5

Marker ønsket overlapp med en blyant. Vi velger en overlapp på 7 cm, fordi det gir et passe dypt trinn å gå i, og fordi summen av to opprinn og et inntrinn da blir 63 cm, noe som er optimalt i henhold til trappeformelen.

6

Plasser det siste trinnet, slik at det flukter med terrenget over trappen. Når trinnet ligger fast, er det bare å løpe opp og ned trappen til du ikke orker mer - den blir uansett liggende!

7

Dype trinn sikrer ikke nødvendigvis at trappen blir behagelig å gå i. Det viktigste er at inntrinnet og opptrinnet er avstemt i forhold til hverandre. Det riktige forholdet kan du regne ut ved hjelp av den såkalte trappeformelen, som lyder slik: Et inntrinn pluss to opptrinn skal til sammen bli cirka 63 cm. Opptrinnet skal dog aldri overstige 21 cm, og inntrinnet skal være minst 21 cm.

Trappen vi bygger, er som den brune trappen på tegningen. Du kan endre målene på trinnene så lenge du holder deg til trappeformelen.

Materialer

  • 3 betongtrappetrinn (her er de 100 x 40 x 15 cm)
  • 10 sekker tørrbetong à 25 kg

Spesialverktøy

  • Blylodd
  • Jordstamper

Tidsforbruk

1 dag

Pris

Cirka 2000 kroner

Vanskelighetsgrad

Alle kan bygge denne hagetrappen. Husk bare å måle opp grundig, for når betongen tørker, så sitter trinnene bom fast

Tegning

Trappen består i all sin enkelhet av tre betongtrappetrinn på 100 x 40 cm, som hviler på et bunnsolid betongunderlag. Ved å plassere steinene i et betonglag på minst 20 cm, forsikrer vi oss om at underlaget ikke “setter seg” og ødelegger trappen.

3D-modell

3D-modell

Oppbygging av steintrapp

Under de massive betongtrappetrinnene, kan du se det støpte betongunderlaget.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Steinene overlapper

Legg merke til at betongtrappesteinene overlapper hverandre med noen centimeter.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Deling av stein og heller

En kraftig vinkelsliper med diamantskive fikser jobben

TIPS: Vipp betonghellen på plass

Tips & Triks

Flere typer å velge blant

Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hvilken type stein du kan velge å bruke som trappetrinn. Vi har valgt å bruke et rustikt betongtrappetrinn på én meters bredde, men det finnes både andre typer og andre størrelser å velge blant. Det viktigste er at steinen er værbestandig.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...