Fleksibel trapp av byggeklosser

Takket være enkle hakk i hakk-sammenføyninger, kan denne trappen tas fra hverandre hvis du vil sette den vekk for vinteren. Systemet kan også brukes til mange andre formål.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1500 kroner

Trappen med de brede trinnene er perfekt å sitte på. I tillegg kan den demonteres når hytta står tom om vinteren.

Intro

Noen ganger kan det være smart å kunne ta fra hverandre en konstruksjon, og sette den sammen igjen. F.eks. når plantekassene skal tømmes for jord og pakkes vekk, når hagebenken skal tas inn om vinteren - eller når trappen til hytta skal pakkes vekk, til neste gang du skal på hytta og bruke terrassen.

Denne muligheten får du med dette byggesystemet, som består av “byggeklosser” som du konstruerer av kun to forskjellige dimensjoner på materialene, supplert med litt hjelp fra et stemjern og en kapp-/ gjærsag. Den er satt sammen uten verken spiker eller skruer.

Her bygger vi en trapp til ei hytte. Trappen har så brede trinn, at den i seg selv nesten blir til en liten, hyggelig terrasse, eller en forlengelse av stue gulvet, om du vil.

Hele fundamentet, eller skjelettet, er bygget etter hakk i hakk-prinsippet, slik at du kan ta det fra hverandre. Det eneste som er skrudd, er selve trinnene, som består av noen oppgraderte terrassebord.

Veiledning

01
Bygg skjelettet 8 Trinn

Trappens vanger og låsestøtter er bygget av bjelker på 48 x 123 mm og 48 x 148 mm. Det er dem du skal gjøre om til “byggeklosser”, med hakk som passer perfekt sammen. Da kan alt tas fra hverandre igjen, hvis du ønsker det.

Det er enklest å lage alt i en serieproduksjon, der du nøye måler opp og lager alle markeringer til hakkene. Etterpå kan du kappe til bitene og lage hakkene med kappsag og stemjern.

Husk at overvangene (A) og undervangene (B) skal kappes skrått i den ene enden, mens låsestykkene (C) skal kappes skrått i begge ender. Juster kapp-sagen på 14 graders skråskjæring.

1

Sag ut delene. Du skal lage “byggeklossene” ut fra målene på tegningen: 4 undervanger (B) på 116,6 cm, 2 låsestykker (C) på 226,2 cm og 4 overvanger (A) på 74 cm. Husk: Noen ender skal skråskjæres.

2

Sag ut hakkene. Alle hakkene skal være 4,8 cm brede og 4 cm dype.

TIPS: Sag allerede nå en hel rekke snitt tett ved siden av hverandre. Da blir det enklere å stemme ut hakket etterpå.

3

Fjern treet med et stemjern. Sørg for å holde stemjernet helt loddrett, spesielt når du stemmer ut i bunnen av hakket, slik at det blir helt rett.

4

Lag en prøveoppstilling av alle delene. Nå finner du ut om noen av hakkene skal rettes til. De skal gjerne sitte litt stramt, men skal ikke bankes sammen.

5

Rett til hakkene hvis de ikke passer perfekt. Gå forsiktig til verks, slik at sammenføyningene ikke blir for løse. Må du fjerne flere millimeter, bruker du stemjernet til jobben.

6

Bruk kappsagen til de hårfine tilpassingene. Ved bare å streife sidene i hakkene med bladet, kan du sage vekk løvtynne striper.

7

Bygg opp konstruksjonen. Sett de fire undervangene (B) på bakken, lås dem sammen med låsestykkene (C), og avslutt med de fire overvangene (A).

5

Løft konstruksjonen på plass. Bruk et terrassebord til å kontrollere at alt er rett, og at det er plass til et terrassebord under døren. Er det trangt om plassen, må du høvle av vangene litt.

02
Montering og trinn 4 Trinn

Nå tar du fra hverandre konstruksjonen og maler den. Bruk en trebeskyttelse, og sørg for også å male nede i hakkene.

For å beskytte treet ytterligere, skal du sette strimler av murpapp under de fire undervangene (B), slik at det ikke kan trekke opp fukt i treet nedenfra.

Deretter skal du lage de to brede trinnene. Her består de av 21 x 145 mm terrassebord, tre til det nederste og fem til det øverste trinnet. Det gir god sitteplass. Til denne tykkelsen bord, passer det fint med en avstand mellom vangene under på cirka 65 cm. Da svikter ikke trinnene.

Hvert trinns bord skrus sammen på tre samlelekter, som er 56 mm høye.

1

Spikre strimler av murpapp under undervangene (B). Sørg for at pappen dekker hele vangen i bredden.

2

Skjelettet monteres. Hvis det er umulig å presse det helt sammen, kan du slå forsiktig med en hammer. Bruk en trekloss som mellomlegg, slik at du ikke lager stygge hakk i treet.

3

Trinnene skrus sammen. Legg samlelektene (D og E) på tvers av bordene (F). Avstanden mellom bordene skal være 7 mm. De ytterste samlelektene skal sitte så de spenner mot de to ytterste vangene (A). Mål deg fram.

4

Legg trinnene på plass. Samlelektene (D og E) under bordene skal helst klemme litt mot vangene (A). Gjør de ikke det, kan du sikre trinnene med en skrue, slik at de ikke sklir.

Materialer

48 x 148 mm impregnert:
• 4 overvanger (A) à 74 cm

48 x 123 mm impregnert:
• 4 undervanger (B) à 116,6 cm
• 2 låsestykker (C) à 226,2 cm

21 x 55 mm list (f.eks. lerk):
• 2 samlelekter (D) à 50 cm
• 2 samlelekter (E) à 72 cm

21 x 145 mm terrassebord:
• 8 trinnbord (F) à 215 cm

Dessuten:
• Syrefaste skruer, 5 x 70 mm
• Murpapp
• Trebeskyttelse

Spesialverktøy
• Kapp-/gjærsag

Tidsforbruk

Regn med cirka en dag, pluss tørketid til malingen.

Pris

Cirka 1000 - 1500 kroner, avhengig av tresort.

Vanskelighetsgrad

Vær nøye når du måler opp og sager ut, da er det enkelt.

Tegning

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...