Hagetrapp med innebygget benk

Skal du bygge en trapp ned til hagen, kan du like gjerne utnytte trappen optimalt. Ved å gjøre trinnene bredere og høyere, er det nemlig plass til både potteplanter og hygge i solen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2.000 kroner

Intro

I byggeveiledningen viser vi deg hvordan du bygger trappens understell, og deretter hvordan du kler trappen med terrassebord. Det er ikke noen særlig vanskelig oppgave, og sørger du for å ha med et vater underveis, kan de fleste henge med.

Veiledning

01
Rammen 10 Trinn

Målet på trappen avhenger av hvor høyt døren er plassert, bredden på døren og valget av terrassebord. I tillegg avhenger det av hvilken konstruksjon du velger.

Hos oss går de vannrette trinnene inn under de loddrette stusstrinnene. Det er et estetisk valg - ikke et krav.

Summen av valgene våre betyr at trappen består av tre vanger med tre trinn på hver og en trinnhøyde på 27,4 cm. Trappen er 190 cm bred. Det gir 20 cm plass på hver side av døren.

1

Det merkes opp til bjelken (A) gjennom tre forborede hull. Vær nøye med ikke å treffe fugene. Husk at det midterste hullet ikke skal bores der den midterste vangen senere skal settes fast.

2

Hullene fylles med injeksjonsmasse, og gjengestengene skrus langsomt inn i retning med gjengene. VIKTIG! Sørg for først å fjerne alt støv fra hullene.

3

Vi lager hull til stolpen (B1) mens injek-sjonsmassen tørker. Sentrum av det 90 cm dype hullet skal være 5 cm inn i forhold til bredden på trappen, og 55,3 cm ut fra der konstruksjonen settes fast.

4

Det vannrette bjelkestykket (E1) skrus fast til bjelken (A) med et vinkelbeslag og beslagskruer. Bjelken (A) er montert på gjengestengene med seks biter brettet murpapp som mellomlegg.

5

Stolpen (C1) skrus fast med vinkelbeslag og beslagskruer. I forkant er stolpen (B1) satt i vater, skrudd fast med to 5 x 180 mm skruer fra oversiden og stampet på plass.

6

Motsatt vange bygges på samme måte. Hullene til de ytterste stolpene (D1 og D2) bores i bakken med 126 cm til senter fra veggen.

7

Et vinkelbeslag skrus fast med beslagskruer 64,5 cm nede på stolpene (B1 og B2). Bruk eventuelt en plankebit som hjelpebord for å holde vinkelen.

8

Bjelkestykket (F2) settes fast ned i stolpen (D2) med to 5 x 180 mm skruer og skrus fast til vinkelbeslaget på stolpen (B2) med beslagskruer. Stolpen (D2) stampes. Det samme gjøres på motsatt vange.

9

Midterste vange bygges som de to andre. Eneste unntak er at det ikke skal være en stolpe (C) som spikerslag. Sørg for at alle de tre vangene er i vater.

10

Det midterste trinnet (G og H) på de tre vangene bygges. Overkanten av trinnet (G) skal være 27,4 cm fra overkanten av det vannrette bjelkestykket (E). Derfor skal vinkel beslaget skrus fast 37,1 cm fra overkanten av bjelkestykket (E).

02
Kledningen 6 Trinn

Trappen kles med terrassebord. Trinnbordene er malt på forhånd, fordi det er trinnene som utsettes for den største slitasjen.

Den nederste delen av kledningen er på samme måte malt på forhånd. Det er gjort for å gjøre den etterfølgende maleprosessen enklere. De nederste bordene stikker nemlig et lite stykke ned i bakken.

Terrassebordene skrus fast på trappen med terrasseskruer.

1

Et par restebiter monteres midler tidig for å kunne måle opp korrekt til trinnbordene, som skal gå ut over sidekledningen og stusstrinnene.

2

Bordene på det øverste trinnet skrus fast i begge ender, og vi begynner med det ytterste bordet. Deretter justerer vi med en rettholt, før de skrus fast på midten.

3

Sidekledningen skjæres til og skrus fast med avstandsklosser til trinnbordene og stusstrinnskledningen.

4

Sidekledningen ved alle trinn festes midlertidig med tvinger, strekes opp og sages til med en stikksag. Fordi trinnene går inn under stusstrinnene, flukter sidekledningen kun med trinnbordene på øverste trinn.

5

Det siste stykket sidekledning tilpasses og monteres. Bordet er malt på forhånd, fordi det delvis ligger under bakkenivå.

6

Trappen males når kledningen på stuss-trinnene er montert, og de fremste stolpene (D) dermed er skjult.

Materialer

Trykkimpregnert 98 x 98 mm:
• Tverrliggende bjelke (A), 190 cm
• 3 stolper (B) à 145 cm
• 2 stolper (C) à 85 cm
• 3 stolper (D) à 90 cm
• 3 vannrette bjelkestykker (E) à 46,6 cm
• 3 vannrette bjelkestykker (F) à 65 cm
• 3 vannrette bjelkestykker (G) à 32,5 cm
• 3 loddrette bjelkestykker (H) à 17,7 cm

Dessuten:
• Terrassebord 32 x 115 mm, 50 m
• 3 galvaniserte gjengestenger, Ø12, 30 cm
• 15 vinkelbeslag 90 x 90 mm
• 1 patron injeksjonsmasse
• 3 galvaniserte spennskiver, firkantede
• 3 galvaniserte muttere
• 18 skruer 5 x 180 mm
• Beslagskruer 5 x 50 mm
• Terrasseskruer, rustfritt stål, 4,2 x 55 mm
• 6 stumper murpapp

SPESIALVERKTØY

• Jordbor
• Rettholt

Tidsforbruk

Cirka to dager.

Pris

1500-2000 kroner, avhengig av hvilke terrassebord du velger. Vi har valgt sibirsk lerk. Vanlige trykkimpregnerte bord er billigere.

Vanskelighetsgrad

Sørger du for å ha vateret med deg underveis, kan de fleste henge med på denne jobben.

Tegning

Når du måler ut til hullene i bakken, skal du være oppmerksom på at sokkelen kan stikke lenger ut enn den delen av veggen hvor den tverrliggende bjelken er montert.

3D-modell

Hagetrapp med benk

3D-modell

Den bærende konstruksjonen

Her kan du se hvordan den innerste bjelkekonstruksjonen bærer trinnbordene.

Åpne 3D-modellen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...