Håndløper i kjellernedgang

En trapp uten håndløper kan være en sikkerhetsrisiko. Håndverkeren vil derfor sette opp en flott håndløper direkte på muren.

For å finne ut hvor langt beslagene skal monteres fra hverandre på håndløperen, måler håndverkeren først bredden på det øverste trinnet og setter deretter et merke halvveis inne. Han gjør det samme med det nederste trinnet. Deretter måler han til høyden på håndløperen. En håndløper skal være minst 90 cm over trappetrinnet målt loddrett opp fra forkanten av trinnet. Tømreren måler derfor litt lengere opp inne fra midten av trinnet.

Tømreren tegner en rett strek ved hjelp av et vater og måler deretter opp og setter et merke på streken. Han gjør det samme over opptrinnet. Deretter måler han mellom de to merkene for å finne ut hvor langt beslagene skal stå fra hverandre. Håndverkeren sager til en rundstokk på 70 mm til med kapp-gjæringssagen– den skal fungere som håndløper. Siden håndløperen skal stå utendørs, er han nødt til på et senere tidspunkt å gi det et par strøk med treolje og eventuell beis

Siden det ikke er kanter å måle fra på en rundstokk, bruker håndverkeren et rettkantet bord til å tegne en helt rett strek langs den runde håndløperen. Da er han sikker på at beslagene kommer til å stå på linje. Det runde emnet og bordet må ligge på samme plane underlag før metoden virker. For å sikre at beslagene sitter midt på rundstokken, trekker håndverkeren avstanden mellom beslagene fra rundstokkens lengde og måler halvparten av dette tallet inn fra den ene siden av rundstokken langs styrelinjen. Han merker av og måler avstanden på beslagene videre langs styrelinjen og setter det neste merket.

Så fester han beslagene med rustfrie skruer. Håndverkeren sjekker at beslagene sitter riktig i forhold til merkene før han forborer. Han bruker et 6 mm betongbor. Han setter deretter i plastplugger.

LES OGSÅ: Når skal jeg bruke et betongbor?

Han måler vannrett opp med vateret og merker av på rundstokken hvor han synes håndløperen bør slutte. Han gjør det samme ved opptrinnet. Håndverkeren bruker nå en såkalt digital vinkelmåler med innebygd vater. Når vinkelmåleren ligger langs rundstokken og er i vater, angir det den ønskede vinkelen i forhold til loddrett. Håndverkeren vet nå at han må skjære rundstokkens ender i 60 graders vinkel, slik at de to endesnittflatene blir fullstendig loddrette.

Han innstiller derfor kapp-gjæringssagen på 90 minus 60 grader, altså 30 grader – dette gjøres lettest ved ganske enkelt å stille inn vinkelen ved hjelp av den digitale vinkelmåleren. Det er smart hvis du skal skjære av endestykket i en vinkelgrad som ikke er avsatt med merke på kapp-gjæringssagen. Håndverkeren roterer rundstokken helt til beslagene ligger helt vannrett. Det fører nemlig til at snittet gjennom rundstokken blir loddrett når gelenderet er festet på veggen.

For å kunne sage til den andre enden er håndverkeren nødt til å fjerne det ene beslaget slik at det er plass til rundstokken. Håndverkeren snur rundstokken – og sørger på ny for at beslagene ligger vannrett. Da blir de to endesnittene på håndløperen helt like.

Deretter plasserer han igjen håndløperen på veggen og merker av hvor de to siste skruene skal sitte på hvert beslag. Så forborer han. Og setter igjen plastplugger i hullene. Det er viktig at hullene til pluggene ikke er for store, for da vil håndløperen etter hvert løsne og det kan være farlig. Til slutt gjenstår det bare å slipe de to endene på håndløperen, slik at man ikke får fliser i hånden, og slik at enden får en lekker finish. Kjellertrappen har nå blitt trygg å bruke – selv når det er glatt.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utetrapp