Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det er ganske enkelt å bygge en ny kjellertrapp i betong, hvis du hopper over det vanskelige støpearbeidet, og slipper forskalinger og tungt blandearbeid. Kjøp en trapp som er ferdig støpt og herdet, i form av belegningsstein og tilhørende kantstein, og bygg trappen som et stort Legosett. I tillegg til at det er enkelt, så gir det deg også muligheten til å bygge en trapp i andre farger enn grått.