Kan du bytte fra halogen til LED?

Du kan ikke bare skifte over til LED uten også å bytte ut den gamle transformatoren – heller ikke selv om spottene lyser og umiddelbart ser ut til å fungere.

Skift fra halogen til led

Moderne LED-pærer har samme form som de gamle halogenpærene. Derfor passer de også i de samme spotlysene. Men det skal mer til, hvis de skal fungere ordentlig.

Når de gamle halogenspotlysene slutter å fungere, er det en nærliggende tanke å bytte dem ut med moderne, energieffektive LED-spotlys med en betydelig lenger levetid. Men dessverre er det en større operasjon hvis du vil ha glede av fordelene som kommer med LED.

LED-spotlys er "kresne"

For selv om du kanskje kan få de nye LED-spotlysene til å lyse med den gamle transformatoren, så krever de en moderne LED-driver for å fungere ordentlig. LED-spotlys er nemlig mer “kresne”, og kobles de til feil strømkilde, går det alvorlig utover både levetid og lyskvalitet, og da er de ikke lenger så smarte

Fire grunner til at spottene lyser uten at de fungerer ordentlig

  1. LED-spotlys har lang levetid – men kun hvis de får riktig spenning. Hvis ikke, slutter de raskt å fungere.
  2. LED fungerer kun med jevn spenning
  3. LED gir for lav minimumsbelastning
  4. LED krever en myk og kontrollert oppstart

Artikkelen gjennomgår hvorfor de fire ovenstående grunnene er et problem. I tillegg hjelper den deg å velge riktig utstyr, hvis du ønsker å bytte fra halogen til LED.

Derfor ser de ut til å virke uten å gjøre det

Noen ganger kan en gammel jernkjernetransformator eller en nyere elektronisk transformator fint gi lys i nye LED-spotlys. Men de fungerer ikke som de skal, og spotlysene vil dø lenge før den påståtte levetiden, som normalt ligger på 15.000-25.000 timer.

Vekselspenning:

En gammeldags jernkjernetransformer produserer vekselspenning, som skiftvis går den ene og den andre veien rundt i ledningene. Hvis transformatoren har en effektiv spenning på 12 volt, er maksimal spenning 17 volt. Kobler du en LED-spot, som alltid skal ha jevn spenning, til jernkjernetransformatoren, vil spotlyset, hvis det overhodet lyser, kun lyse når spenningen går den ene veien.

Spotlyset vil derfor blinke 25 ganger i sekundet. Det er ikke alltid det synes med det blotte øye, men det vil gå utover lyskvaliteten og levetiden. Maksimalspenningen på 17 volt vil også redusere levetiden betydelig.

Minimumsbelastning:

Elektroniske transformatorer har bruk for en minimumsbelastning for å fungere. Sammenlignet med LED, har halogenspotlys et betydelig høyere forbruk. Du vil derfor kunne oppleve at minimumsbelastningen overholdes hvis du som en test bytter ut et enkelt spotlys til LED.

Men hvis du etterpå bytter ut alle, reduseres samlet belastning til et nivå som transformatoren ikke kan håndtere, og spotlysene vil derfor ikke lyse.

Hard oppstart:

LED-spotlys trenger en rolig oppstart, der spenningen økes jevnt og kontrollert over kort tid. Noen elektroniske transformatorer øker spenningen øyeblikkelig, og den gjentatte, harde oppstarten kan forkorte LED-spotlysets levetid.

Ujevn spenning:

LED-spotlys skal ha en jevn spenning, og selv om en elektronisk transformator leverer en jevn spenning, vil den i noen tilfeller være litt ujevn. Det kan forkorte LED-spotlysets levetid.

Slik velger du riktig

Vil du skifte til LED-spotlys, kan du med fordel ta utgangspunkt i de halogenspotlysene de skal erstatte. Selv kan du dog kun installere sett som er kjøpt samlet med LED-spotlys og LED-driver, og du kan ikke kappe eller forlenge ledningene. Setter du sammen et sett selv, skal det installeres av en elektriker.

  • Fordi LED er mer energieffektivt, skal du ikke velge et LED-spotlys med samme effekt som halogenspotlyset – du skal velge et som matcher. For eksempel vil et 12 volts LED-spotlys i god kvalitet på 3,5 watt kunne erstatte et halogenspotlys på 35 watt. Halogenspotlysets effekt står på siden, og du finner opplysninger om LED-spotlyset på emballasjen og på internett.
  • Beregn det totale forbruket. Skal du for eksempel bytte ut seks spotlys, vil forbruket her være på 21 watt (6 x 3,5 watt).
  • Velg en 12 volts LED-driver, som kan håndtere den samlede belastningen på 21 watt – for eksempel en med et belastningsområde på 5-30 watt.

Akkurat nå leser andre ...