Så mye koster LED-lysslyngen

De er hyggelige og lager god stemning i de mørke månedene. Men hvor mye koster det egentlig å ha led-lys til å pynte i hagen?

De er populære, og særlig i adventstiden er det mange hyggelige led-lysslynger som lyser opp utendørs i hager og på terrasser. Noen hus og hager har til og med flere tusen led-lys til å pryde hus og hage.

Men hvor mye koster det å ha led-lys til å lyse opp i vintermørket?

Først og fremst avhenger det selvfølgelig av hvor mye du betaler for strømmen.

Mange har variable priser, der prisen følger markedstilgangen og markedsprisen.

Andre har en prisavtale med fast pris på strøm, der strømmen koster det samme hele tiden.

Hvor mye koster en LED-lyskjede i strøm?

For å regne ut hvor mye led-lysene koster, tar vi utgangspunkt i en pris på 1,37 kroner per kWh, som er gjennomsnitt for husholdninger i Norge, etter fratrukket strømstøtte per 2. kvartal i 2022. Vi legger også til grunn at vi bruker en lysslynge med 100 led-lys, som har et strømforbruk på 3,6 watt.

Når vi har strømprisen og strømforbruket, er det lett å regne ut hvor mye det koster å ha led-lysene tent.

Vi bruker følgende formel: Strømforbruk / 1000 X Antall tente timer X Strømprisen.

Hvis vi har lyskjeden med led-lys tent i én time koster det altså:

3,6 watt/1000 x 1 time x 1,37 kroner = 0,005 kroner/time.

Vi ganger timeprisen med 24 for å få prisen for å ha lyskjeden tent hele døgnet, og får dermed en pris på 0,12 kroner per døgn.

De fleste vil kanskje ha lyskjeden slukket når det er lyst, så med utgangspunkt i at du bare har kjeden til å lyse i 18 timer i døgnet, blir prisen 0,09 kroner i døgnet.

Du kan altså ha lysslyngen til å lyse i 18 timer hver dag i hele desember for 31 dager X 0,09 kroner = 2,79 kroner.

Er strømprisen din lavere enn 1,37 kroner per kWh, blir det selvfølgelig enda billigere å ha led-lysene tent.

Så mye bruker vannkokeren

For å sammenligne prisen på led-lys med et annet, vanlig apparat mange har i hjemmene sine, finner vi ut hvor meget det koster å koke en liter vann i en vannkoker.

En vannkoker har typisk et forbruk på rundt 2000 watt, og det tar cirka 3 minutter å koke én liter vann.

Da ser regnestykket slik ut:

2000 watt/1000 x 0,05 timer x 1,37 kroner = 0,137 kroner.

Det koster altså mindre å ha en lysslynge tent hele døgnet.

Selv om du vil spare strømutgifter, kan du altså likevel skape julehygge i hagen eller terrassen med led-lys, uten at strømregningen berøres nevneverdig.

Akkurat nå leser andre ...