Genial romdeling

Jakten på lys gir her en utradisjonell og smart oppdeling av loftsetasjen. Vi kunne ikke ha takvindu mot en trafikkert vei på den ene siden. Med en hems henter vi derfor dagslys fra hagesiden til rommet på veisiden.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
1000 kr/m2

Intro

Det begynte som et problem med å skaffe dagslys ned i et soverom i loftsetasjen, men endte opp som en original og velfungerende oppdeling av loftsrommet. Og ikke bare løste det problemet med å skaffe dagslys, det ga også ekstra plass til oppbevaring, en populær hule til barna og to rom som strutter av personlighet.

Utgangspunktet var en helt vanlig nyoppusset loftsetasje. Tidligere helt ubenyttet, men nå isolert etter alle kunstens regler og strenge krav. Rommet var ferdig med glatte skråvegger helt opp i mønet, med en flott rekke frilagte hanebjelker.

Den ene enden skulle deles med en skillevegg, midt under mønet, i to like store rom, et foreldresoverom og et barnerom. Begge med adgang gjennom en dør ut mot den felles gangen ved trappen fra etasjen under. I gavlveggen har begge rommene en glassdør ut til en altan - og begge er så dype at de har behov for lys fra et takvindu i den andre enden.

Lyset hentes fra den andre siden

Her kom problemet: Lokale reguleringsplaner ga ikke lov til å ha takvinduer i den siden av huset som vender ut mot veien. Soverommet var altså dømt til kun å ha dagslys i gavlen.

Helt til noen kom på ideen om å nøye seg med å la skilleveggen gå opp til hanebjelken, og deretter knekke den over til en hems, som ville bli tak inne på barnerommet.

Da ville et høyt plassert takvindu i takflaten som vender mot hagen, lyse over hemsen og ned i soverommet. Det ville også gi mer plass, og det ville være enklere å bygge. Vi ville slippe å bygge en glatt vegg rundt hanebjelkene, og vi ville slippe å føre skilleveggen opp i mønet, der den nesten er umulig å bygge, og vanskelig å holde pen senere.

Dermed hadde vi begynnelsen til den ideen vi viser gjennomføringen av på disse sidene: Hvorfor bare ha hems i det ene rommet? Midtveis kan vi jo i stedet bygge hemsen på den andre siden, slik at også barnerommet får sin egen hems.

Resultatet er spennende og fungerer på alle måter i både foreldrenes soverom og på barnerommet. Samtidig er jobben kanskje enklere enn med en tradisjonell løsning.

LES OGSÅ: En hems gir mer plass

Modellen gjør det enklere å se ideen

Når ord og tegninger ikke er nok, kan en modell gjøre planene konkrete.

Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan ens ideer til en ombygging vil ta seg ut i virkeligheten. Tekniske tegninger kan være nesten umulige å se for seg, og de færreste av oss kan forvandle dem til tredimensjonelle tegninger som er forståelige.

Men modeller kan alle bygge av kryssf nér og papp. De gjør tankene til en virkelighet vi langt lettere kan sette oss inn i.

Veiledning

01
Sett opp rammen 2 Trinn

Vi begynner med å sette opp rammen til den lange skilleveggen mellom rommene. Den skal dele gulvet midt på, og i prinsippet stå loddrett under mønet, altså i linjen de to skråveggene møtes i. Men fordi vi ikke fører veggen helt opp, kan vi ta hensyn til gulvbordene, og følge dem i stedet, det vil bli penest.

Rammen bygges av såkalte veggskinner - det er stålskinner med skumbakside, som også brukes mot gulv og tak, og som griper godt rundt stålstenderne. Skinnen oppe under hanebjelkene fjerner vi skumlisten på. Her har den ingen funksjon, og er bare i veien.

1

Rammen på skilleveggen settes opp først. Her brukes veggskinner (A). Vi begynner med skinnen på gulvet, som legges rett under mønet, men rettes inn etter gulvbordene før den skrus fast. I begge ender skrus en loddrett veggskinne fast.

2

Siste del av rammen er skinnen under hanebjelkene. Den settes sammen av flere skinner. De skjæres til, slik at de skjøtes midt under en hanebjelke. Plasseringen finner vi med hjelp fra en stolpe og et vater.

02
Lukk trekanten 4 Trinn

Det er en fordel å bygge den trekantede skilleveggen fra hanebjelken opp til mønet som det første du gjør, mens det er god plass rundt den. Det er denne trekanten som stenger endelig mellom de to rommene - uten den vil man kunne se ned i naborommet fra enden av hemsen.

Den bygges etter samme prinsipp som den store skilleveggen: Rammen lages av veggskinner med skumbakside, og fylles med loddrette stendere for hver 45 cm, slik at 90 cm brede gipsplater kan settes fast i kanten og midtlinjen.

Et to meter høyt stillas er en ideell plattform til arbeidet med trekanten.

1

Rammen til den trekantede veggen lages av veggskinner (A). Skru først fast en veggskinne midt oppå hanebjelken. Hold deretter de neste to veggskinnene mot skråveggene. Når de er i lodd, skrus de fast.

2

De loddrette stenderne (B) settes inn i rammen. Vi starter med en stender i midten og setter de følgende i begge sider for hver 45 cm, målt fra midten til midten (eller litt enklere, fra høyrekant til høyrekant). Fest stenderne oppe og nede.

3

Skru gipsplater (G) på den ene siden av trekanten. Det første laget skjæres slik at det får en 5-7 mm bred sprekk ut mot skråvegge og hanebjelker. Da kan du tette med akrylfugemasse, som vern mot støy. Annet lag forskyves en halv plate.

4

Trekanten fylles med isolasjon (E) og lukkes på den andre siden med to lag gipsplater. Husk støvmaske og hansker når du trykker mattene på plass.

VIKTIG! Gipsskruene senkes under overflaten, men uten å bryte papiret.

03
De to hemsene 7 Trinn

Før vi går videre med den lange skilleveggen, bygger vi hemsene. På oversiden skal de ha et “gulv” av bord, mens undersiden skal dekkes av gipsplater.

Vi lar undersiden av hanebjelkene være synlige, slik at de fortsetter rekken av frilagte hanebjelker. Det gir litt arbeid med å skjære til gipsplatene og litt flere kanter å fuge. Ellers er det ikke vanskeligere enn å bygge en hel takflate.

Litt forenklet er ideen med at vi på siden av hanebjelkene fester vannrette lister med oversiden litt høyere enn bjelkene. På oversiden deres legges gulvbord, på undersiden settes gipsen, som får ekstra støtte på tverrgående stålprofiler.

1

Først forhøyer vi den øverste delen av stålrammen. Skjær stykker av 48 x 48 mm trelekter (F), slik at de passer mellom hanebjelkene. Sett fast lektestykkene på de øverste vegglistene (A) med gipsskruer nedenfra. Listene passer sammen i bredden.

2

Så skaper vi et vannrett plan for hemsene ved å sette trelekter (F) på sidene. Finn den høyeste hanebjelken, og sett en lekt på siden med 5 x 80 mm skruer. Alle de øvrige lektene plasseres i samme nivå, og skrus fast.

3

Mellom trelektene (F) setter vi monteringsprofiler (C). (Du kan bruke trelekter, men det er vanskeligere å sette dem fast). Plasser en profil helt ute ved skråveggen, og en helt inne ved skilleveggen. Fyll opp med en profil for hver 40 cm (ca).

4

For å styrke skjøten mellom vegg og hems, tilføyes en vinkelprofil (D). Klipp til profilstykker, slik at de passer mellom hanebjelkene. Plasser dem som på bildet, slik at de skrus i lektene (F) - både de over veggen og de som skal bære hemsene.

5

Det første gipslaget (G) skrus på undersiden av hemsene. Igjen sørger du for en 5-7 mm bred fuge, slik at du har mulighet til å skape en tett lydfuge, og igjen settes første lag bare opp med få skruer i kanten og monteringsprofilene.

6

Lukk tett med akrylfugemasse, og sett opp annet lag gipsplater. Det andre laget skjæres til, slik at det sitter stramt. Det skal kun fuges for syns skyld. Gjennom det andre laget settes skruer hver 20 cm i lekter og monteringsprofiler.

7

Skjelettet som bærer gipsplatene på undersiden av hemsene, er både av tre (F) og stål (C). Det kan virke rotete, men prinsippet er enkelt: Platene støttes rundt i alle kanter, i tillegg tilføyes en profil på midten.

Stålprofilen C) støtter platen på midten, slik at den ikke kommer til å henge med tiden. Trelekten (F) og stålprofilen (C) har samme funksjon: De skal bære gipsplatene i kanten.

04
Gulvet på hemsene 2 Trinn

Nå kan du gjøre hemsene ferdige med isolasjonsmatter og gulvbord - eller velge å vente til skilleveggen er helt ferdig. Under alle omstendigheter er det smartest å vente med å skjære til det ytterste bordet i bredden, til veggen er klar og har fått tilføyd det loddrette bordet øverst mellom hanebjelkene.

1

Fyll opp med mineralull (E) i hemsen i feltene mellom monteringsprofiler (C) og lekter. Som varmeisolering har ikke mattene særlig betydning, men sammen med to lag gips og tette fuger i alle kanter, er de med på å dempe lydene i huset.

2

Legg gulvbord (H) på hemsen med fjæren utover. Bordene settes fast i trelektene (F) med 5 x 80 mm skruer. Det siste bordet skjæres til, slik at det stikker 1 cm utover bordene som settes utenpå den ferdige veggen mellom hanebjelkene.

05
Skilleveggen 5 Trinn

Skilleveggen som deler taket på langs midt under mønet, bygges stort sett som enhver annen skillevegg. Det eneste litt spesielle er at den ikke slutter opp mot et tak, men går opp til hanebjelkene, der den går over til to hemser.

Ved hanebjelkene har vi allerede festet skinnen som de loddrette stolpene settes fast i, og forlenget dem på oversiden med en trelekt, som gipsplatene også fortsetter opp på.

Også i sidene og nede har vi tidligere satt opp veggskinner, og rammen utstyres med loddrette stendere for hver 45 cm. Deretter gjør vi som ved trekanten - en side lukkes med gips, isolasjon settes inn, og den andre siden lukkes.

1

Vi merker opp til loddrette stendere (B). Fra gavlveggen settes et merke med en sprittusj for hver 45 cm på veggprof lene (A), både på gulvet og øverst. 45 cm er halvparten av bredden på gipsplatene våre.

2

Klipp til stenderne (B) i lengden, og sett dem rett ut for merkene på veggprofilene (A) på gulvet og øverst. Husk å vende åpningen samme vei, slik at isolasjonsmattene passer.

3

Rett til stenderen (B) i skinnen (A), og sett den fast slik at den står rett ut for midten av merket sitt og vinkelrett på skinnen. Du kan skru fast stenderen med en kort skrue, men det er enklere å feste den med en fiksertang.

4

Sett gipsplater (G) på den ene siden av skjelettet, og fyll i isolasjon (E). Som ved trekanten, gjelder det at det første laget gipsplater festes med få skruer. Begynn med en hel plate ved veggen. Da kan du begynne med en halv i det ytterste laget.

5

Så setter vi på de siste gipsplatene (G). Igjen begynner vi med en hel plate i første lag og lukker i kanten med en 5-7 mm bred akrylfuge. Annet lag kan vi også her starte med en halv plate. Da unngår vi å få en bred sparkelfas mot naboveggen.

06
Veggene sparkles 3 Trinn

Når begge lag gipsplater er skrudd opp, skal veggene armeres og sparkles med gipsmasse. Det handler ikke bare om å skape en plan overflate, men også om å skjøte platene i en robust helhet.

Først stryker vi gipsplatene med en heftgrunning (det kalles mye forskjellig, fra akrylprimer til blåvann). Den gjør det enklere å sparkle, lime og male. I tillegg får den fibrene i papirlaget til å reise seg nå, noe som er mye bedre enn at de reiser seg med malingen.

Når siste laget sparkelmasse er slipt glatt, kan du male veggene. Men de blir mer robuste hvis de først dekkes med filt, strie eller annen armering.

1

Skjøten mellom gipsplatene armeres, før de sparkles glatte. Rutinerte håndverkere bruker papirteip, men vi bruker selvklebende armeringsnett, som de fleste uerfarne lager både penere og sterkere skjøter med.

2

Legg rikelig med sparkelmasse over skjøten. Press den grundig ned gjennom nettet, inn mellom platene. Fyll etter, og trekk massen glatt med en bred sparkel. La den herde, skrap vekk knoller med sparkelen, og gjenta prosessen.

3

Hjørnene lukkes med akrylfugemasse. Det skal helst være en sprekk på 4-5 mm. Smalere sprekker er vanskelig å lukke helt tette. Glatt etter med en sparkel eller en brikke av silikongummi.

Materialer

• 45 mm veggskinner med skumside (A)
• 45 mm stålstendere (B)
• 25 mm monteringsprofiler (C)
• 50/50 mm vinkelprofiler (D)
• 45 mm mineralull (E), 45 x 90 cm
• 48 x 48 mm trelekter (F)
• 90 x 240 cm gipsplater (G), 13 mm
• Gipsskruer til tre, 35 og 45 mm
• Gipsskruer til stål, 25 og 35 mm
• Skruer til tre, 5 x 80 mm
• Gipssparkelmasse
• Armeringsteip til skjøter
• Akrylfugemasse
• Grunning og maling
• Gulvbord (H)

Tidsforbruk

3-5 dager, etter størrelsen på rommet, pluss tørketider.

Pris

Skillevegg: Cirka 400 kroner per kvadratmeter. Hems: Cirka 300 kroner per kvadratmeter, pluss gulv. To stiger: Cirka 1000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det ser avansert ut, men det er nesten lettere å knekke skilleveggen over i en hems, enn det er å føre den helt opp i mønets spisse vinkler.

Tegning

Slik bygges hems og vegger

Teknikken med romdelingen er like original som planløsningen med en hems på hver side.

Når beslutningen først er tatt om å dele loftsrommet i to stort sett identiske rom, som begge har en hems inn over det andre, så er resten i bunn og grunn enkelt håndverk etter godt kjente prinsipper.

Den lange skilleveggen, som skiller de to rommene på langs av huset, bygges som en helt tradisjonell gipsvegg med et skjelett av stålprof ler, isolasjon i midten og to lag gipsplater på begge sider. Det eneste uvanlige er at den ikke ender mot et tak, men mot rekken av tverrgående hanebjelker. Først når de to hemsene føyes til, får veggen en slags avslutning øverst.

For å skille de to rommene helt, må vi også lukke trekanten over hanebjelken som hemsene slutter ved. Det gjør vi også med gips på et stålskjelett.

Slik bygges hems og vegger

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innredning