Lett
Vanskelig

Det er fort gjort å glemme krypekjelleren. Særlig hvis den aldri har gitt deg noen problemer. Så hva er da poenget med å kravle rundt i skitt og gamle isolasjonsrester, kavende blant tidligere beboeres søppel med en lommelykt i hånden, for å stelle kjelleren?

En krypekjeller er forbindelsen mellom den kalde, fuktige jorden og resten av huset. Og det er ikke så mye som skal gå galt før det kommer råte og sopp i bjelkelaget i gulvet, eller at det trekker opp gjennom vegger og gulv, slik at inneklimaet i huset ødelegges helt. Selv en krypekjeller som har fungert i mange år kan få problemer: Et ildsted med steinfundament fjernes, mer isolasjon i gulvet gir en kjøligere krypkjeller, eller lufteåpningene tettes igjen av visne blader – det skal så lite til før klimaet i krypekjelleren din endres.

God ventilasjon

Hovedmottrekket mot fukten fra bakken er god ventilasjon i krypekjelleren. Luft utenfra skal strømme gjennom rommet og fjerne fukten fra bakken og innsiden av sokkelen. Men uteluften inneholder også fukt, slik at krypekjelleren befinner seg i et dilemma. God ventilering er en fin vei mot en tørr krypekjeller på vinteren, da krypekjelleren er varmere enn luften utenfra. Men om sommeren kan dette skape kondens, ettersom uteluften ofte er varmere enn kjellerens overflater.

Spør eksperten før du isolerer

De løsningene vi viser her, er det derfor ikke sikkert er like fornuftig å bruke på huset ditt. Å sikre god ventilasjon, samt å begrense den oppstigende fukten, kan du uten videre gjøre som sikre inngrep mot en fuktig krypekjeller.

Å etterisolere gulvet mot kjelleren er mer problematisk. Som utgangspunkt vil det være det eneste riktige, fordi et dårlig isolert gulv koster mye i varme. Men når krypekjelleren blir kaldere, stiger risikoen for at den blir fuktig. Derfor bør du alltid rådføre deg med en byggkyndig før du øker isoleringen ned mot en krypekjeller.

En sikker forbedring

Hvis kjelleren kun har vært tørr på grunn av overskuddsvarmen fra huset, kan isolering gi deg skader i huset som er langt mer kostbare enn de sparte oppvarmingskronene. En aktiv avfukter, som er det siste av våre inngrep, er en sikker forbedring. Men det er både en stor investering og gir en løpende utgift. Også her er det derfor naturlig å spørre en byggkyndig til råds.