Få mer plass med et lovlig soverom i kjelleren

Det finnes mange kvadratmeter i kjellere som ikke blir utnyttet optimalt. Eller som blir brukt til beboelse uten å være godkjent for det. Hvis du mangler plass, er det verdt å vurdere å innrede et ekstra rom i kjelleren – her viser vi deg hvordan du får et lyst, innbydende, anvendelig og godkjent rom for beboelse i kjelleren.

Det er gravd ut foran kjellerrommet, slik at det kan settes inn en dør med utgang til den nivådelte terrassen som bygges foran huset.

Det er gravd ut foran kjellerrommet, slik at det kan settes inn en dør med utgang til den nivådelte terrassen som bygges foran huset.

Har du en kjeller, er det opplagt å utnytte plassen optimalt med ekstra, godkjente kvadratmeter i den underste etasjen.

Men det er noen krav som skal oppfylles, for at du skal kunne lage et godkjent beboelsesrom i kjelleren. Kravene handler om at det skal være trygt å bo i rommet. Det viktigste sikkerhetskravet er at det skal være enkelt å komme seg i trygghet ut av kjellerrommet i tilfelle brann.

Utgang til det fri

Derfor krever et godkjent beboelsesrom i kjelleren en såkalt godkjent rømningsvei. Her løser vi det på glimrende vis ved å grave frem kjellerveggen på utsiden. Deretter lager vi en utgang med en terrassedør, slik at vi sikrer både rømning og lysinnfall, som også er et krav i nyere hus. Hvis du har pågangsmot til et litt større prosjekt, kan du lage et terrasseområde mot kjelleren når kjellerveggen uansett graves frem. Det vil gi ekstra lys, samtidig som du får et flott uterom.

Du kan for eksempel bygge området i forskjellige dybder og høyder, slik at du får et lekkert uterom med masser av plass til avslapping. Nivåene kan bygges opp i forskjellige steiner eller blokker, eller de kan støpes. Velger du en slik løsning, er det viktig å unngå at du lager en lukket kasse - for den vil fungere som et basseng.

Du skal sørge for at regn- og smeltevann ledes vekk i et avløpssystem.

Problem

I kjelleren var det tidligere tre disponible rom, der ingen av dem var godkjent til beboelse, fordi det verken var tilstrekkelig lysinnfall eller godkjent røminngsvei i noen av dem.

Løsning

Det ene rommet i kjelleren er nå godkjent til beboelse ved at kjellerveggen er gravd frem på utsiden. Det har gitt rom for en terrassedør som skaper både lysinnfall og rømningsmulighet.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjeller