Trekk kjelleren fram i lyset

Rørene skjules, gulvet dekkes av fliser og veggene og taket males. Slik forvandler vi en forsømt, mørk og nedslitt kjeller, til en lys og hyggelig del av huset.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
7.000 kroner

Intro

Kjelleren er sjelden det første man kaster seg over når man kjøper hus. I dette huset fungerte kjelleren i flere tiår som gjennomgang og lager, før huseierne kastet seg over slitte korkfliser og veggenes fartsstriper. Til gjengjeld fikk de mye for pengene. 7000 kroner, halvparten til flisgulvet, resten til maling, puss og plater til å skjule de stygge rørene i taket med. Innsatsen for øvrig var arbeid, og forvandlingen er total; fra mørk og skummel kjeller, til en lys og innbydende del av huset. Det er avgjørende å legge en god plan for det samlede arbeidet. Når vi på disse sidene deler det opp i tre avsnitt: blending av rørene, malerarbeidet og gulvet, så er det litt juks. Det er alltid enklere å hoppe mellom oppavene, for å unngå å støve og søle unødvendig på flater som allerede er ferdige.
I nettopp denne kjelleren, med alle dens flater, var rekkefølgen slik:

  1. De gamle korkflisene brekkes opp og fjernes, gulvet rettes opp.
  2. Taket sparkles og males.
  3. Trappen slipes ren.
  4. Blendingen til rørene bygges opp.
  5. Veggene rettes opp og males.
  6. De nye flisene legges på gulvet.
  7. Treverket males.

Veiledning

01
En kasse rundt rørene

De vannrette rørene oppunder taket blender vi av med en kasse, som vi setter halogenspotter i. Det gjør rommet roligere, og fjerner en støvsamler som er vanskelig å rengjøre.

Vannrette, stygge rør oppunder taket dominerer ofte mange kjellerrom. Men det er som oftest en smal sak å skjule dem med en pen inndekking.

MDF-plater er ideelle til oppgaven: De er stabile, sterke og lette å skjære til, og så kan de males uten videre bearbeiding. Vi fester dem ved først å skru fast et par 24 x 45 mm lekter i tak og vegg, der platene skal sitte – det er enklere enn å begyne å rote med beslag. Den nye kassen blir også glimrende å felle inn tre nye halogenspotter i. Du får kjøpt enkle sett, som du kan sette opp selv. Men du må ikke endre det, og transformatoren må være tilgjengelig.

Kassen males med halvblank akrylmaling – den samme malingen som vi bruker på øvrige treflater i kjelleren, som vinduet og håndlisten til trappen.

Rørene er borte, og tre nye spotter lyser opp.

02
Kassen bygges 8 Trinn

1

Målene på inndekkingen rundt rørene finner du ved hjelp av en tommestokk og et vater. Undersiden av rørene er ikke vannrette, så ta mål flere steder for å være sikker på at det er plass til rørene alle steder. Husk å sikre plass til evt. spotter.

2

Lekten C, som frontplaten (A) skal sitte på, festes i taket. Forkanten av lekten settes slik at det blir plass til rørene i kassen. Vi venter med å skjære til platene. Hvis det blir problemer med å feste lekten, må den kanskje flyttes litt ut.

3

De to frontplatene (A) skjæres til og festes på forsiden av lekten (C) med 3,5 x 40 mm skruer. Er platene som her ikke lange nok, skjøter du dem over en lekt (E).
TIPS: Taket er sjelden plant og vannrett. Blir fugen veldig bred, så skjæres fronten til.

4

Lekten på veggen, som bunn platen (B) skal sitte på, skal i underkant være i plan med frontens underkant. Sett av merker med vateret, som lekten plasseres etter. Vi forborer til murplugger, og fester lekten med 5,0 x 60 mm skruer.

5

Bunnplaten (B) skjæres til. Da kjellervegger sjelden er helt rette, er det best å holde fronten av kassen loddrett, og deretter ta mål derfra inn mot veggen flere steder, før du skjærer til. Mål opp hvor det skal tas ut for rør og ledninger, og skjær ut med stikksag.

6

I bunnplaten bores hull til de tre spottene med en hullsag. Det er en god idé å sjekke en ektstra gang at ledningene rekker hele veien mellom hullene før du borer. Teip fast ledningene hvis det er vanskelig å få dem på plass senere.

7

Bunnen løftes på plass. Du klarer det greit alene hvis du skjærer til en hjelpelekt (G), som du har innen rekkevidde mens du løfter opp platen. Skjær lekten så den er litt lenger enn avstanden mellom gulvet og bunnen av kassen.

8

Bunnen (B) skrus fast i lekten på veggen og i frontplaten (A) - med lekten (G) klemt fast så den holder platen. Bruk 3,5 x 40 mm skruer. Husk å forbore og forsenke i MDF-platene.

03
Kassen males 4 Trinn

1

Den ferdige kassen males - men først skal du ha renset, pusset og malt veggene, som du ser lenger bak i artikkelen. Når veggen er ferdig, begynner du med å gi kassen et lag med grunning. Når grunningen er tørr, sliper du lett over.

2

Tett sprekker og hull med akrylfug. Pistolen gjør det enkelt også å fylle en stripe med fugemasse mellom kassen og veggen. Du kan glatte den med en fuktig pensel, men det beste er å bruke en sparkel, eller spesielle, bløte plastbrikker.

3

Kassen males to ganger eller mer med interiørmalingen. Før hvert nytt lag maling sliper du lett over med et fint pussepapir. Det gir et glatt og flott resultat.

4

De tre spottene kobles i stikkene og settes i respektive hull. Settet monteres til strøm.
VIkTIG! Du må i kke forandre på et 12 V halogensett, og transformatoren skal være enkel å komme til uten verktøy.

04
Fliser på gulvet

ENKEL RENGJØRING og lang holdbarhet var hovedkravene da vi valgte å legge keramiske fliser på kjellergulvet. Med fliser i mellomstørrelsen krever ikke dette stor erfaring.

Da kjelleren ble satt i stand en gang på syttitallet ble det lagt korkfliser på gulvet. De var i ferd med å løsne, og hadde blitt både stygge og mørke. Når de i tillegg var vanskelige å vaske, ble dette avgjørende for at kjelleren skulle pusses opp.

Denne gangen skulle gulvet være enkelt å rengjøre, og det skulle ha en mye lenger levetid. Det opplagte valget var keramiske fliser, og siden vi fant en 20 x 20 centimeter flis på tilbud til 129 kroner per kvadratmeter, så ble det i tillegg en ganske rimelig løsning.

Fliser i denne størrelsen krever en plan flate for å ligge pent. Da de gamle korkflisene og limrestene var fjernet, ble det heldigvis kun behov for å rette opp gulvet på et lite område, noe som ble gjort med selvrettende sparkelmasse. Hvis vi skulle lagt et flytende tregulv, burde vi lagt avrettingsmasse over hele flaten for å få det fullstendig rett. Men her fortsetter vi med flislim, så det er intet problem. Flisene skal alltid tilpasses gulvet, og det peneste er som regel å skjære av like mye i begge ender for å få symmetri i gulvet.

Da er det ofte best å starte midt i rommet, og deretter legge deg ut mot veggene med hele fliser, til du avslutter inn mot veggen der flisene kuttes.

De nye flisene lyser opp, og er enklere å holde rene enn den gamle korken.

05
Gulvet gjøres klart 4 Trinn

1

De gamle korkf isene fjernes. Det er ikke store problemet her. Det meste løsnes ved å dytte et kubein under flisene. Kun få steder er det nødvendig å banke av de siste bitene ved hjelp av en sparkel og en hammer.

2

De siste ujevnhetene slipes eller skrapes vekk. Da kantsliperen her likevel er i huset for å slipe trappen, så er det enkelt å kjøre den over gulvet for å fjerne de siste ujevnhetene. Men du kan også slipe med papir på en kloss.

3

Ujevnheter rettes med selvrettende gulvsparkel. Massen blandes godt med riktig mengde vann. Les veiledningen nøye og følg målene. Det er vanskelig for en uerfaren å se om konsistensen er riktig.

4

Massen tømmes ut på det laveste punktet. Da flyter blandingen ut nesten helt av seg selv. Hjelp eventuelt massen med en tannsparkel, eller enda bedre: bruk en piggrull, hvis du får tak i en.

06
De hele flisene 7 Trinn

1

Legg en rekke fliser løst i rommets lengde og bredde. Prøv deg fram og finn ut hvor det ser best ut, og hvor det blir minst kutting. Ofte vektlegges det å få like store fliser i hver ende av gulvet, men det kan være andre hensyn som veier tyngre.

2

Merk opp hvor den første rekken med fliser skal plasseres, og spenn opp en snor som du legger flisene etter. Det er som regel en fordel å begynne i midten. Flisene her synes mest, og mulige unøyaktigheter har ikke vokst seg store.

3

De første flisene smøres med fislim på baksiden. Senere er det enklest og raskest å smøre flislimet rett på gulvet. Limet smøres først på med en glatt sparkel, deretter jevnes det ut med en 6 millimeter tannsparkel.

4

Fugebredden styres med en flissnor når du legger ut flisrekken. Til disse 20 x 20 cm store flisene passer det godt med en fuge på 5 mm. Flisene presses ned med små vridende bevegelser.

5

Deretter jobber du deg fra midten, og ut mot veggene. Limet smøres først glatt ut, slik at du sikrer kontakt med hele flaten. Deretter trekker du en tannsparkel gjennom, i en vinkel på rundt 60 grader, slik at du får jevnt med flislim under alle flisene.

6

Med rutine kan du smøre lim på større områder om gangen, kanskje til 6-8 fliser, men bevar tålmodigheten. Smør aldri på mer enn du rekker over, før limet får en lys hinne, og blir for tørt.

7

Fortsett med de hele flisene til bare kanten rundt langs veggene mangler. Limet kan bli fastere underevis, så det er greit å løfte på en og annen flis, for å sjekke at limet fortsatt hefter godt.

07
De kuttede flisene 3 Trinn

1

Flisene langs veggene legger vi til slutt, etter at limet har herdet under de hele flisene, slik at vi kan gå rundt uten problem. Vi har leid en fliskutter, som på få sekunder skjærer til en flis - helt støvfritt.

2

Flisene som skal ligge rundt hjørner skjæres til med en vinkelsliper - her er det best å gå utendørs, så du ikke støver ned hele kjelleren.

3

De smale flisstykkene langs veggen smøres med lim - i stedet for å smøre flislimet på gulvet, der det er vanskelig å traktere tannsparkelen. Fugesnoren sikrer riktig fugebredde.

08
Fugene 2 Trinn

1

Flisene fuges med fugemasse når når limet har hatt et lite døgn for å herde. Fugemassen, som her er valgt i en lys sandfarge til de beige flisene, legges ut diagonalt over fugene. Sørg for at fugene fylles helt ut.

2

Overskytende fugemasse vaskes av med vann og svamp når det har tørket litt. Fugen skal være så fast at den ikke ødelegges, men heller ikke så tørr at den ikke kan vaskes vekk.

09
Hvitt på veggene

Å MALE VEGGENE gjør stor forskjell med beskjedne midler. Det som tar mest tid og koster mest krefter, er å fjerne den gamle malingen, og å gjøre veggene nogenlunde jevne.

Hadde vi ikke hatt tid og energi til annet, ville det sannsynligvis bare vært kjellerveggene vi hadde kastet oss over. For på veggene får vi helt sikkert størst effekt av små anstrengelser.

De pussede veggene er ikke så jevne som vi normalt vil at en stuevegg skal være. Men det er det heller ingen grunn til å hige etter. Det er tross alt en kjeller, og vi er fornøyd bare veggene er rimelig jevne, og den nye malingen blir sittende. Derfor består forarbeidet i å fjerne gammel maling, samt i å reparere hull.

Før vi maler veggene, er det smart å male taket. Det gjorde vi i denne kjelleren allerede før vi bygde kassen i taket for å skjerme vannrørene.

Selve malerarbeidet går raskt når forarbeidet er unnagjort. To strøk akrylmaling er rikelig nok til å dekke.

I stedet for malte syttitallsstriper, pynter vi nå de lyse veggene med bilder i ramme.

10
Tak og vegg males 6 Trinn

1

Taket males først - altså også før vi som i kjelleren her legger gulv og bygger en kasse rundt rørene i taket. Dermed slipper du å dekke til. Løs maling skrapes av, og skaden sparkles. Med rull på et forlengerskaft går malingen raskt.

2

På veggene skrapes løs maling av. Plastmalingen kunne skrapes av i store flak, men på en del av veggen viste det seg at det var malt med plastmaling oppå kalk. Der var det bare én ting å gjøre - å fjerne malingen først, og kalklaget etterpå.

3

Kalklaget skrapes og vaskes av. Det er ikke morsomt arbeid, men nødvendig om den nye malingen skal sitte.
TIPS: Når du ikke kan få av mer kalk, så gir du veggen en forankringsgrunning. Da har de siste restene med kalk ingen betydning.

4

Noen steder må du reparere hull med reparasjonsmørtel. Skaden fuktes med litt vann på en murkost, før du legger på mørtel. Alle steder der veggen ikke er fast, skraper du av det løse.

5

Mørtelen jevnes med et filsebrett etter at den har fått lov til å feste seg i noen minutter. Det gjøres med et ganske lett trykk på brettet, og roterende bevegelser, helt til fyllingen er plan med veggen.

6

Veggen males med en matt akrylmaling. Du kan velge å gi veggen en silikatmaling, spesielt på en yttervegg kan det holde bedre. Vi kunne også dekket veggen med filt eller strie, men veggen blir også fin uten armeringen.

Materialer

12 mm MDF-plate:
• 2 frontplater (A) à 16 x 240 cm
• 2 bunnplater (B) à 35 x 240 cm

24 x 45 mm lekter:
• 4 lekter til festing (C) à 240 cm
• 1 lekt til å skjøte under (D) à 30 cm
• 1 lekt til å skjøte over (E) à 13 cm

Dessuten:
• 3 halogenspotter i sett (F)
• 3,5 x 40 mm skruer
• 5,0 x 60 mm skruer
• Plugger til muren
• Grunner
• Interiørmaling

Tidsforbruk

2-3 uker

Pris

Cirka 7000 kroner kostet materialer og maskinleie i alt. Flisene fant vi på tilbud til 129 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste for de fleste er nok å legge flisene, men det avhenger selvsagt av din gjør det selv-erfaring.

Tegning

En kasse rundt rørene

En kasse rundt rørene

Video

TEKNIKK: Selvnivellerende sparkelmasse

Med tannsparkel og piggrull fordeles massen helt jevnt

TEKNIKK: Kutt fliser

Med en fliskutter er det både raskt og enkelt

TEKNIKK: Fuging av fliser

Jobb diagonalt på flisene, da blir fugene fylt pent opp

TIPS: Beskytt baderomsflisene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjeller