Trim kjelleren og få et flott nytt rom

Ved å rydde opp, reparere pussen, male alt og legge fliser på gulvet, forvandler vi et rotete oppbevaringsrom til et nytt stort kjellerrom.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
5.500 kroner

Intro

Det er kjekt å ha et rom i huset der du kan stue vekk alle de tingene som kanskje skal brukes ved en senere anledning. Men i dette huset var det kjellerens største og beste rom som hadde endt opp som roterom.

Det er da du lukker øynene, bruker fantasien - og deretter en masse flid, mørtel, maling og fliser. Helt til du har fått utvidet huset med et nytt, stort og brukbart rom.

Kast unna med hard hånd

I begynnelsen er det vanskeligste faktisk å rydde opp. Det har vært så enkelt å sette ting ned i rommet, bare for en kort periode. Men etter mange år med en slik strategi, kan vi nesten ikke komme inn døren. Det er ikke bare uoversiktlig, det erheller ikke helt forsvarlig hvis du får skadedyr, vann - eller enda verre, brann i kjelleren. Det er bare en løsning: å sortere med hard hånd.

Det koster noen turer til gjenvin-ningsstasjonen, men etterpå er det en deilig fornemmelse å se at de få sakene av verdi vil få plass i det nye rommet - på en liten reol.

Etter at vi har ryddet opp skal vi reparere de pussede veggene. Ikke pusse dem helt glatte, bare lappe de stedene der pussen har løsnet.

Deretter maler vi i tur og orden tak, rør, vegger og vinduer.

Så legger vi gulvfliser. Det kan høres vanskelig ut, men det er lett, selv om det er første gang. Som på veggene skal du huske at det fortsatt bare er en kjeller. Dog en flott, velholdt og høyst brukbar kjeller.

FØR

ETTER

Veiledning

01
Puss veggene 6 Trinn

Veggene er i dårlig stand, i hvert fall på overflaten. Løs maling, avskallet puss, uheldige gamle reparasjoner. Men bunnen er i orden, tørr og fast, slik at det bare er å skrape løs all maling og puss, og deretter bygge opp igjen

Det gamle murverket er av myk tegl, og en mørtel med veldig lite sement, så vi reparerer også med en kalkmørtel - en hard sementpuss risikerer å skalle av, fordi den ikke følger underlaget. Men er det dype hull, kan du godt legge et ganske tynt lag sementmørtel først. Det vil sikre god vedheft, før det tykke, og derfor tunge, laget trekkes på.

1

Vi skraper av all løstsittende maling og puss med en sparkel - eller hva som ellers egner seg til formålet: Stålbørster, skraper eller koster, vi skal bare ned til fast bunn og maling som sitter godt.

2

Muren fuktes godt med kost og vann, der du vil pusse. Veggen skal ikke være dyvåt når du legger på mørtel, men det er viktig at den ikke trekker fukten ut av den friske mørtelen. Da vil den nemlig ikke herde ordentlig.

3

Den opprørte mørtelen trekkes opp på veggen. Rør gjennom mørtelen godt, f.eks. med visp på en kraftig bormaskin. Da hefter den maksimalt. Første lag på gammel bunn må ikke være for tykt, da vil mørtelens vekt ofte trekke den av.

4

Hullene fylles godt opp. Har du bruk for et tynt lag innerst, rører du det litt tynnere opp, koster eller kaster det på, og lar det sitte til det er fast, gjerne natten over. Deretter fyller du på mer mørtel med murskjeen eller med et stålbrett.

5

Når mørtelen har sittet litt, glatter du den med et fuktig filsebrett. Beveg brettet i store sirkulære bevegelser med et lett trykk. Prøv deg fram. Når det virker, trekkes mørtelen litt seig og sammenhengende, mens overf aten glattes.

6

Vi gir de pussede veggene et strøk heftgrunning før vi maler. Den akrylbaserte grunningen gir akrylmalingen vår et godt feste til underlaget.

TIPS: Hadde veggen vært kalket, kunne vi grunnet med kalkvann og kalket igjen.

02
Mal rør, tak og vegg 5 Trinn

Til tross for alle anstrengelsene våre, ser rommet nesten verre ut enn tidligere. Men nå går det heldigvis fort i riktig retning. Det er blitt tid for å male.

Det er smart å begynne med taket og rørene rett under det, fortsette ute på veggene og avslutte med treverket - da trenger du ikke å dekke til gulvet eller å tenke på sprut på vegger og treverk.

Vi bruker vanlig matt takmaling, og på veggene en god diffusjonsåpen akrylmaling. Vinduer og dører får en halvblank akrylmaling. Hadde taket vært litt slitent i den gamle malingen, hadde det også fått et strøk heftgrunning først.

1

Vask rør og tak med grunnrens. Du må nok skifte vann et par ganger. Det er avgjørende for malingen er at den har et rent og fettfritt underlag å hefte til.

2

Rørene males enklest med rull. Spesielt på oversiden av rørene er det enklest å komme til med rullen. Vi bruker veggmalingen på rørene. Den er en anelse blankere enn takmalingen, og derfor litt enklere å holde ren senere.

3

Taket rullemaler vi to strøk. Kanten maler vi med pensel først. Pass på at malingen i kanten ikke blir for tørr før du maler med rullen, i så fall vil kanten synes gjennom takmalingen.

Tips: Et langt skaft letter arbeidet veldig.

4

Ved veggene maler vi også kanten med en pensel før vi følger opp på flatene med rullen. Igjen er det best ikke å gå så langt at malingen i kanten tørker, før du kommer med rullen. Da vil kanten lyse hvitt ut gjennom neste lag med maling.

5

Veggene males to eller tre strøk. Tynn evt. malingen ut de første strøkene. Det sparer maling - og ofte tid. Rullen, den lange stangen og malerspannet forenkler jobben. Du skal bare kjøre rullen et par millimeter ned i den våte malingen.

03
Mal treverket 3 Trinn

1

Vi sliper det malte treverket lett - når veggene er tørre. Det er slett ikke nødvendig å slipe alle flatene. Bare der det er skrammer som skal jevnes ut. Du tar det grove med grovt slippepapir og avslutter med f.eks. korn 120, som er fint å male på.

2

Hull og rifter sparkles, og deretter vaskes treverket med grunnrens. Det er fristende å stå og arbeide lenge for å få flatene helt glatte og fine. Men det er fortsatt en kjeller, og tingene trenger ikke å være helt perfekte.

3

Treverket males med pensel og rull. Veldig finhårede ruller kan gi helt glatte flater, og du kan velge å smøre malingen på med rull, og etterpå glatte den ut med en pensel. Regn med at treverket skal males minst to strøk.

En mørk maling kan du med fordel gi en hvit grunning som et første strøk.

04
Mål opp til flisene 5 Trinn

Nå kommer vi til en helt ny fase, som vil forvandle rommet nesten like mye som de nymalte veggene: Vi legger flotte fliser over det avskallede støpte gulvet.

Gulvet er nesten plant, så vi nøyer oss med å slipe vekk løs maling og små-topper. Hadde det vært store “dumper” i gulvet, ville vi blitt nødt til å fylle ut med selvnivellerende sparkelmasse.

For å få lagt flisene pent, måler vi først om det går best opp med en fuge eller en flisrekke i rommets senter linjer. På den måten kan vi alltid få minst en halv flisbredde ved alle vegger.

Deretter limer vi fast en flisrekke midt gjennom rommet i hver retning, etter snor. Etterpå rettes resten inn etter dem.

1

Gulvet slipes med grovt slipepapir. Gulvet er nesten jevnt, og det er ikke nødvendig å slipe ned til ren betong, for flislimet binder på hva som helst. Men det er viktig å fjerne ujevnheter. De grove kan du først fjerne med hammer og meisel.

2

Så beregner vi hvordan flisene vil ligge penest. Fra midten av gulvet legger vi fliser løst ut mot veggen med fugesnor mellom, og ser at vi får nesten en hel flis i hver side når vi velger å legge en fuge i senterlinjen.

3

Vi merker opp den løse rekken fliser på en list med en strek på begge sider av hver fuge. Den listen kan vi så bruke til hele tiden å sjekke om flisene kommer til å holde samme avstand - det er sikrere enn bare å legge etter en fugesnor.

4

Vi bruker listen til å merke opp kanten av den midterste rekken fliser i begge ender av rommet. Det kan virke litt omstendelig, men fordi vegger nesten alltid er litt skjeve, får du problemer hvis du tar utgangspunkt i veggene.

5

Så kan vi spenne ut en snor, der kanten av den midterste rekken fliser skal ligge. Du kan forbore og sette en skrue i gulvet. Men det er enklere å binde snoren rundt et par betongsteiner. Løft snoren fri fra gulvet med en kloss i hver ende.

05
Legg de hele flisene 5 Trinn

Vi har nå en snor å legge den første rekken fliser etter. I den andre retningen kan vi vente med å spenne ut snoren. Men vi må sørge for å legge flisene i første rekke slik at vi også i den retningen ender med like store fliser i hver ende.

Den første rekken fliser retter vi inn veldig nøye, og vi lar limet få godt tak før vi legger første rekke fliser i motsatt retning - igjen i midten av rommet.

Når de to rekkene ligger helt riktig, går resten fort. Risikoen for at mønsteret sklir er langt, langt mindre, enn om vi hadde begynt ute langs en vegg.

1

Bland en porsjon flislim, og smør det ut på gulvet til den første rekken fliser. Det beste er først å trekke ut limet med en glatt sparkel, slik at du er sikker på at limet har tak i gulvet, og deretter rette til mengden med tannsparkelen.

2

Legg de første flisene med fugesnor som avstandsmål. Som du ser, har vi bare lagt ut lim der den første rekken skal ligge. Limet vil rekke å tørke før vi vender tilbake med flisene ved siden av.

3

Flisene trykkes og vris litt, slik at det ikke er luftlommer under dem. Den første flisen bør du løfte opp igjen for å sjekke at limet rører hele flisen, og ikke bare i stripene fra tannsparkelen. Gjør den det, kan du eventuelt blande limet litt tynnere.

4

Så legger du senterrekken i den andre retningen. Igjen spenner du først ut en snor, så rekkene ligger nøyaktig.

5

Nå kan du fylle ut med hele fliser i de åpne feltene. Her smører du flislim på et større område om gangen. Da går det raskere. Med fugesnor og målepinne å rette inn med, kan det nesten ikke gå galt.

06
Legg fliser i kanten 3 Trinn

1

Nå kommer vi til flisene langs kanten, som skal kuttes til. Alle de rette snittene klarer du med fliskutteren. Den raskeste er denne typen, som først risser flisen, og så knekker den etterpå. En vannsag skjærer lettere tynne flisstrimler.

2

Til skjeve utskjæringer bruker du en vinkelsliper med en skive for fliser. Det støver fælt, så det er lurt å skjære flisene utendørs. Plenen er et godt sted, men enda bedre er det i en haug med sand eller lignende, som kan holde på flisen.

3

De tilskjærte flisene limes på gulvet. Ofte er det vanskelig å komme til for å trekke et jevnt lag lim på gulvet i den smale stripen langs veggen. Da er det enklere å smøre limet på flisene. Ikke rør opp for mye lim om gangen.

07
Fyll ut fugene 5 Trinn

Dagen etter at vi har lagt fliser, kan vi fylle ut fugene. Det kan være litt kronglete til å begynne med, men så snart du har erfart hvor lenge fugemassen skal tørke før du vasker av overskytende masse, hvor mye vann du skal bruke og hvor hardt du skal trykke, så går fugingen faktisk ganske fort.

Før vi fuger, skal gulvet være helt fritt for urenheter som kan sette seg i fugens overflate. Derfor støvsuger vi grundig.

Vi har valgt en ganske lys fugemasse. Før vi støvsuger, sjekker vi derfor nøye om noe av det mørkere flislimet står så høyt at det synes gjennom fugen - er det tilfellet, skraper vi først fugen ren.

1

Vi støvsuger gulvet og tørker over med en fuktig klut, slik at det ikke kommer mørke korn i den lyse fugemassen. Så blander vi fugemasse etter anvisningene på posen. Ikke for mye om gangen, den må ikke bli for hard før den fuges på plass.

2

Flisene fuges ut med fugemasse, som skal arbeides godt ned i fugene. Skrap fugemassen diagonalt over fugene med gummibrettet i alle fire retninger. Da vil du snart se at fugene er fylt helt til bunns, og i plan med flisene.

3

Overskytende fugemasse vaskes av med en fuktig svamp. Den skal først være så hard at du ikke uten videre kan trykke en finger ned i den. Fugemassen synker til bunns i spannet. Derfor er det ikke nødvendig å skifte vannet hele tiden.

4

Fugearbeidet avsluttes med å polere flisene helt rene med tørre kluter. Her skal du la fugen bli så hard at du kan polere rundt, og polere på langs av fugene uten å fjerne fugemassen - på den måten glatter og runder du fugene også.

5

Så trekker vi opp kanten mellom vegg og fliser med en pensel og veggmalingen. Vil du ha en helt fin kant, kan du bruke maskeringsteip, men en frihåndskant passer til rommet.

Materialer

• Reparasjonsmørtel – sørg for at den ikke inneholder mer sement enn underlaget
• Evt. slammemørtel, med litt sement, til et tynt første lag
• Murgrunning (heftgrunn)
• Maling til mur (eller hvittekalk)
• Maling til tak
• Maling til treverk
• Fliser til gulv
• Flislim
• Fugemørtel

Spesialverktøy

• Stålbrett
• Murskje
• Murkost
• Tannsparkel (her 5 mm)
• Fugebrett

Tidsforbruk

5-6 dager fordelt over 2 uker

Pris

Cirka 3500 kroner til puss og maling. Cirka 200 kroner per m2 for flisgulvet

Vanskelighetsgrad

Er det første gang du legger fliser og reparerer puss, står du selvsagt foran en stor oppgave. Men helt perfekt trenger ikke resultatet å bli. Det er fortsatt en kjeller.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjeller