La vinduskarmen vokse

En vinduskarm på 15 cm gir ikke mye plass til blomster eller nips. Men ønsker vi mer plass, er det ofte enkelt å sette inn en bredere vinduskarm, om vi da ikke ønsker en hel benkplate foran vinduet.

Intro

Her var det tidligere en smal vinduskarm. Den måtte selvsagt fjernes for å gi plass til den nye. Men det kan være en fordel å ta målene til den nye platen før du fjerner den gamle.

Vinduskarmen vi lager her er i et karnapp i en leilighet i fjerde etasje, og fordi en 22 mm MDF-plate veier en del, ble platen sagd til i bredden før den ble båret opp.

Bredden på 40 cm ble valgt ut fra ønsket om mye oppbevaringsplass, men samtidig må du vurdere ditt tilfelle – om nok varme fra radiatoren får stige opp slik at vindusruten ikke dugger. Er det en panelovn under, må du ha sikker avstand over.

Karnappet er ikke helt i vinkel. Derfor er det viktig at vi måler på begge sider av karmen, og tilpasser platen til målene. Har du ikke karnapp, må du lage en annen form for understøttelse enn lister.

FØR: En vinduskarm på bare 15 cm gir ikke særlig mye plass til blomster eller nips.

er det mye plass til både planter, pynt og oppbevaring.

Veiledning

01
Ut med den gamle 5 Trinn

Her var det et smalt blomsterbrett fra før (utenfor vindusutfôringen), og det måtte selvsagt vekk for å gi plass til det nye. Men det kan være en fordel å ta målene til den nye plata før du fjerner den gamle.

Blomsterbrettet vi lager her er i et kar-napp i en leilighet i fjerde etasje, og fordi ei 22 mm mdf-plate veier en del, ble plata sagd til i bredden før den ble båret opp.

Bredden på 40 cm ble valgt ut fra ønsket om mye oppbevaringsplass, men samtidig må du vurdere ditt tilfelle - om nok varme fra radiatoren får stige opp slik at vindusruta ikke dugger. Er det en el.-ovn må du ha sikker avstand over.

Karnappet er ikke helt i vinkel. Derfor er det viktig at vi måler på begge sider av karmen, og tilpasser plata til målene. Har du ikke karnapp, må du lage en annen form for understøttelse enn lister.

1

Finn det nøyaktige målet på brettet. Velg et punkt midt i vinduet. Her legger du en vinkel slik at det ene beinet ligger langs ruta. Fra det andre beinet måler du avstanden til veggen både inne ved ruta og 40 cm ute. Gjør det samme ut til den andre veggen.

2

Overfør målene til den nye plata. Tegn først en vinkelrett strek midt på plata. Fra streken avsetter du så de målene du har fra vinduet: På den ene siden målet du tok helt inne ved ruta, på den andre det målet du tok 40 cm ute. Dra en strek mellom punktene.

3

Sag til plata slik den skal være. Det er best med ei vanlig snekkersag. Er du så heldig at det ikke er skjevt eller bare skjevt på den ene siden, trenger du bare å sage til plata i den ene enden.

4

Det gamle blomsterbrettet skal fjernes. Ved å risse i malinga med en kniv der brettet sitter fast, gjør du det enklere for deg selv. Gjør det både på oversiden og undersiden av blomsterbrettet.

5

Fjern det gamle blomsterbrettet i mindre biter, det minsker risikoen for å skade veg-gen. Sag inn på et par steder uten å skade selve karmen. Deretter fjerner du bitene ved hjelp av hammer og stemjern. Også listene som har støttet den gamle plata, må fjernes.

02
Inn med den nye 6 Trinn

Så skal det nye blomsterbrettet på plass, men først må du montere støttelister. Listene sages til ut fra målene i karnappet slik at lista som går langs vinduet, går fra vegg til vegg. De to listene som skal sitte på siden, skal stoppe cirka 5-10 cm før ytterkanten på blomster-brettet. Samtidig skal de sages i 20 graders vinkel i enden som vender utover, for at det skal bli pent å se på.

Mdf-plater består av sammenpresset tremasse som er lakkert på overflata. Lakken gjør at plata er enkel å male. Men på kantene og der du har saget, s uger treet til gjengjeld ekstra mye. Derfor skal du gi de stedene ett strøk med grunning før du evt. sparkler og kanskje grunner igjen, før du maler.

1

Bor opp til monteringen. I lista borer du hull både til skruene som skal inn i veggen og til skruene som skal opp i plata.

Hullene skal sitte forskjøvet i forhold til hverandre slik at de ikke stenger for hverandre.

2

Med vater og meterstokk finner du den riktige plasseringa til lista langs vinduet. Hold vateret i lodd slik at undersiden er der du øn-sker at overflata på blomsterbrettet skal være. Med meterstokken måler du så 22 mm (tykkel-sen på plata) nedover, og der skal lista plasseres.

3

Lista festes med 5 x 100 mm skruer. Når den er på plass, monterer du sidelistene. De plas seres slik at de er i samme høyde som den lange lista. Sjekk med vater slik at de blir sittende rett. Legg så plata oppå listene, og dytt den helt inntil.

4

Skru fast plata nedenfra. Her skal du bruke 4 x 60 mm skruer - de vil nå opp i plata, men ikke gå gjennom.

5

Akrylfugemasse ordner detaljene. Det er vanskelig å få blomsterbrettet til å sitte helt nøyaktig, men fortvil ikke, små sprekker kan tettes med fugemasse. Puss kantene, stryk på grunning, og mal.

6

Ferdigmalt er det ikke mulig å se at den nye plata ikke alltid har hørt hjemme i karnappet.

Materialer

22 mm mdf-plate:
• Blomsterbrett,
40 cm x bredden på karnappet

21 x 45 mm list (glattkant):
• Lang list, i karnappets bredde
• 2 korte lister á 30 cm

Dessuten:
• 5 x 100 mm skruer
• 4 x 60 mm skruer
• Akrylfugemasse

Pris

Cirka 650 kroner Vi kjøpte ei hel mdf-plate på 122 x 305 cm. Det betyr at vil kunne lage tre blomsterbrett med denne tykkelsen til samme pris. Mangler du bare ett brett, er det billigere å kjøpe bare det du trenger.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innredning