Bygg et minidrivhus til vinduskarmen

Med et innendørs minidrivhus foran vinduet, kan du kickstarte plantenes vekst, mens det er fortsatt er vinter ute. Se hvordan du lager ditt helt eget minidrivhus.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
12 timer
Pris
1.000 kroner

Intro

Et hjemmelaget minidrivhus til vinduskarmen er en genial løsning hvis du vil ha spirende sommerblomster, krydderurter og planter klart til den siste frosten smelter fra bakken.

Et innendørs minidrivhus kan sette fart og øke avlingene dine, slik at de er klare til å bli satt ut i kjøkkenhagen når temperaturen er blitt høy nok.

Minidrivhus er enkelt å lage

Det er enkelt å bygge et minidrivhus til vinduskarmen. I prinsippet er det bare en ramme av tre som skrus eller spikres sammen, og settes sammen med et lag av glass eller plast, så lyset kan trenge ned til plantene.

Les mer om drivhus

Minidrivhus med tappskjøt

Vi har valgt å lage et minidrivhus med tappskjøt, som du ofte ser på skuffekanter. På den måten fremstår minidrivhuset som et møbel du kan ha stående i en vinduskarm. Minidrivhuset måler nemlig bare 64 x 37 cm.

Minidrivhuset til vinduskarmen er laget av furuplanker – og bunnen er av kryssfiner. Ettersom tre holder godt på varmen, bør du skru ned en eventuell radiator under vinduet, eller skru den helt av, slik at de spirende plantene ikke tørker ut.

Dører og vinduer på det hjemmelagede minidrivhuset er laget av polykarbonat (plast). Det er delvis UV-bestandig, og er forholdsvis enkelt å bearbeide med en skarp hobbykniv.

Et innendørs minidrivhus kan brukes året rundt

Et innendørs minidrivhus kan brukes hele året. Når du har satt de tidligere avlingene dine ut i kjøkkenhagen, kan du fortsette å utnytte det hjemmelagede minidrivhuset og plante for eksempel frø av buksbom, lavendel og squash. Og når sommeren går mot slutten, kan du høste salat.

Du får en komplett materialliste til prosjektet, og lærer blant annet om:

  • Prinsipper i tappskjøt
  • Fresing av tapp etter mal
  • Fresing av hull til vinduer
  • Montering av dører og vinduer

Det tar rundt 10-12 timer å bygge, og kostnadene på materialene kommer på cirka 1000 kroner. God fornøyelse.

Veiledning

Prinsipper ved sinking

Å lage sinker i svalehaleform for hånd krever trening. Og litt ekstra kreves det ved fordekt eller skjult sinking. Men du kan også bruke en mal sammen med overfresen. Malen sikrer at bredden på sinkene og mellomrommene (utsparingene) passer hvis dybdeinnstillingen er riktig. Les instruksjonsboka og lag en prøve slik at du blir fortrolig med teknikken. Sjekk også at fres og tilbehør passer sammen. Det kan være forskjeller fra fabrikat til fabrikat. Her har vi bare brukt utstyr fra Festool. Du kan også lage sinkene og mellomrommene (utsparingene) på vanlig måte med sag og hoggjern.

Et feste holder platene forskjøvet mens du freser. På den måten blir ikke den ytterste sinken for liten når sidene og fronten monteres.

Når sammenføyningene er laget på riktig måte, blir de svært fine. Denne kalles fordekt og brukes blant annet til skuffer i møbler.

Fresing av sinker

Selv med overfres og maler krever slik sinking vi gjør her, omtanke og nøyaktighet. Derfor skal du også lese instruksjons bøkene til både fresen og freseverktøyet - herunder malene - grundig før du går i gang. Gjør alltid først en prøve i noen rester i samme platetykkelse slik at du blir fortrolig med teknikken.

Like viktig er det at du merker opp på de forskjellige emnene når de er skåret til slik at ikke noe blir feil. Du kan enten nummerere de forskjellige delene eller bruke bokstaver - og det kan også være en god idé å skrive på de enkelte emnene hvilken side som skal snu innover eller utover. Det er ergerlig å stå med to sider som ikke passer sammen. Og skulle det skje, er det bare en ting å gjøre: begynne forfra igjen.

1

Sidene (A + B) spennes godt fast før du begynner å frese. Maskinen går med min. 12.000 o/m. Her kan du se hvor viktig det er at du merker opp, slik at du vet hvilke emner som passer til hverandre.

2

Sidene (A + B) forskyves i forhold til hverandre slik at sinkene passer til utsparingene. Det gjør du ved å justere anlegget, og ved å parallellforskyve emnene risikerer du ikke at de ytterste sinkene blir for små.

3

Med denne oppmonteringen kan du lage sinkene (tappene) i to av de fire sammenføyningene samtidig. Før fresen fram og tilbake i malen - og tilbake igjen slik at du får renset skikkelig.

4

Slik ser sinkene og utsparingene ut når de er ferdige. I første omgang ser utsparingene for små ut - men ta det rolig, de passer.

Hull til vinduene

1

Når du skal frese ut til vinduet, erstattes sinkfresestålet med et not-frese stål. Begynn med å kjøre halvt gjennom sidene (A) - slik at du har kontroll med fresen når du skal frese ut resten av sporet. Parallellanlegget holder emnet på plass.

2

Det kan være vanskelig å se hvor langt fresestålet har kommet. Med et par streker markerer du hvor sporet skal ende. Tilsvarende markerer du med streker på overfresen hvor bredt fresestålet (i dette tilfelle notfresestålet) er.

3

Skift fra not- til falsfresestål når du skal lage fals til vinduer (E) og bunn (C). Etterpå innstilles dybden, og alle fire sidene (A og A + B og B) snus slik at du kan frese ei not hele veien på innsiden.

Bunn og montering

1

Sidene (B + B) spennes fast, og med parallellanlegget holdes den riktige avstanden fra bunnen. Vær klar over at du ikke skal frese helt ut til endene på sidene (A). Ellers får du et hull i hjørnet. Er siden 18 mm tykk, skal du stoppe 18 mm før kanten.

2

Bunnplata (C) sages ut i 6 mm kryssf nér. I sammenføyningene brukes det vannfast pva-lim som kan fordeles med en vattpinne eller en liten pensel. Bunnen festes med skruer på sidene (A + B), slik at den er lett å skifte ut.

3

Sidene bankes sammen. Legg alltid mellom et trestykke når du banker slik at du unngår å få merker i treet.

Lokk og vinduer

Lokket (D) og vinduene (E) er laget av polykarbonat (pc-plast). Den er delvis uv-bestandig og er forholdsvis lett å bearbeide med en skarp hobbykniv. Når du har ripet i plata, kan denne knekkes over en skarp bordkant og avrundes med en høvel. Vi vil ikke anbefale å bruke ei håndsag - du risikerer å flise opp kanten - og ei stikksag er vanskelig å styre. Eneste minus ved polykarbonat er prisen - ca. 400 kr. per kvadratmeter. Alternativt kan du få glassmesteren til å skjære ut glass til deg etter mål eller gå i byggevaremarkedet og kjøpe vanlige plast plater, eller - som et helt rimelig alternativ - bruke vanlig, hard plast.

1

Strek opp til lokk (D) og vinduer (E) på polykarbonatplata, og skjær til plata med en skarp hobbykniv. TIPS: Behold beskyttelsespapirer på så lenge som mulig. Da unngår du å ripe plata.

2

Hjørnene på vinduene avrundes slik at de passer til rundingen på de to sidestykkene. Merk opp med for eksempel en brusflaskekork, og bruk deretter ei flat rasp.

3

Kanthengslene (F) monteres på lokket (D) med passe lange maskinskruer. Du bør huske å feste hengslene på den ene siden før du borer hull i den andre. Den andre delen av hengslet skrus fast i baksiden med treskruer.

4

Vinduene festes på for- og baksiden med silikon. Du kan som alternativ også skru fast vinduene. Vær forsiktig med å bruke tokomponentlim. Du risikerer at løsemidlene i limet ødelegger polykarbonatplata.

Materialer

18 x 200 mm furu (hobbyplater):
• 2 sider (A) à 640 mm
• 2 sider (B) à 370 mm

6 mm vannfast kryssfinér:
• 1 bunn (C), 620 x 356 mm

4 mm polykarbonat:
• 1 lokk (D), 376 x 640 mm
• 2 vinduer (E) à 83 x 585 mm

Dessuten:
• 3 kanthengsler (F) à 15 x 52 mm (messing eller rustfri)
• Skruer, 3,0 x 25 mm (rustfrie) til å feste bunnen
• Skruer, 3,0 x 15 mm (rustfri), til å feste lokk og vinduer
• Maskinskruer, 3 mm (inkl. spengskiver), til montering av hengsler og lokk
• Pva-lim (hvit snekkerlim)
• Skipslakk
• Vannbasert silikon
• Torvstrøpotter til plantene
• 5 støtputer (G)

Spesialverktøy
• Overfres med kopiring, mal og div. fresestål (sinkfresestål, notfresestål og falsfresestål)

Tidsforbruk

Cirka 10-12 timer

Pris

Cirka 1000 kroner (forutsetter, at du har freseverktøy).

Vanskelighetsgrad

Vi er over i det krevende gjør det selv-arbeidet, og det er en fordel hvis du har arbeidet med overfres før.

Tegning

Slik monteres drivbenken

Når du monterer kassa til drivbenken, bør du begynne med de fire sidene (A + B). Deretter limes eller skrus vinduene (E) av polykarbonat på plass før bunnen (C) skrus på. Til slutt monteres lokket (D) av polykarbonat sammen med de fem støtputene (G).

Sinkingen er bare synlige fra den ene siden. Derfor kalles den også fordekt eller enda mer presist: halvfordekt.

Slik monteres drivbenken

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...