3 solide bein til plankebordet

Et plankebord er flott og holdbart, men det er også tungt. Derfor kan det være en utfordring å lage holdbare bordbein, som i tillegg ser bra ut. Vi viser deg tre solide og elegante løsninger, som alle kan lages hjemme i verkstedet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
10 timer
Pris
1000 kroner

Intro

I denne artikkelen får du oppskriften på tre forskjellige understell, som alle er solide nok til å bære en bordplate av massive planker: Stjerneunderstellet, kryssunderstellet og trapesunderstellet.

Hvis du er en ekte trenerd, er stjerneunderstellet garantert noe for deg. Her er det masser av håndverksmessige utfordringer. Du må holde tungen rett i munnen for å få alt til å passe.
Selve knutepunktet i midten består nemlig av hele fem sammenføyninger, der alle har skjeve vinkler. I tillegg kommer krysset i toppen, som låser og sikrer understellet når den tunge benkeplaten legges oppå.

Du får detaljerte skjæreplaner og en grundig oppskrift. Er du nøye med oppmåling og utskjæring, lar det seg fint gjøre å komme i mål med et godt resultat.

Kryssunderstellet krever at du finner frem en håndsag og et skarpt stemjern. Utover det, er det mye enklere å lage enn stjerneunderstellet.

Til slutt viser vi trapesunderstellet. Det er det enkleste av de tre løsningene. Det bygges i smalere materialer. I motsetning til de to andre understellene, skal det bare skrus sammen.

Veiledning

01
Stjerneunderstell 5 Trinn

Hvis du er en ekte trenerd, så er dette stjerneunderstellet noe for deg. Du må holde tungen rett i munnen for å få alt til å bli riktig. Selve knutepunktet i midten består nemlig av hele fem sammen- føyninger, der alle har skjeve vinkler. I tillegg kommer krysset i toppen, som låser og sikrer understellet når den tunge bordpla- ten skal på. Men er du nøye med oppmåling og utskjæring, lar det seg fint gjøre.

1

Understellet består av to lange og fire korte kryssdeler. Det største krysset (A og B) settes sammen i en bladskjøt. De små kryss- delene (C og E samt D og F) settes sammen med små “nagler”.

Til slutt monteres C, E, D og F på det store krysset, der de festes med gjennomgående gjengestenger.

2

De store kryssdelene (A og B) settes sammen i en bladskjøt. Det gjøres ved å fjerne halvparten av materialet i kryss- punktet på begge delene. Deretter kan delene settes sammen. Fremgangsmåten er den samme når det lille krysset (G og H) til toppen settes sammen.

Det minste krysset består av fire korte kryssdeler. E og F er like, og det samme er C og D. Følg skjæreplanen nøye for å få alt til å passe sammen.

3

På kryssdel C og D skal det skjæres et hakk som kommer til å understøtte det store krysset (A og B) til slutt.

4

På oversiden av kryssdel C og D lages det et tapphull. Tapphullet skal ha samme mål som den skrå tappen på kryssdel E og F.

5

I den øverste kryssdelen (E og F) skjæres det ut en skrå tapp. Tappen og det skrå snittet på under- siden lages enklest med en fintannet sag. Hullet til “naglen” og gjengestangen bores ut til slutt.

02
Kryssunderstell 4 Trinn

Kryssunderstellet er lett å lage. Oppbyggingen er samtidig både sterk og stabil. Vi har plassert en tverrgående list, som er felt ned og skrudd fast i toppen av hvert bordbein. Listen styrker selve krysset og gir samtidig muligheten til at plankene kan monteres uavhengig av hverandre. Noen ganger krever denne konstruksjonen også en kryssavstiver på undersiden. Den kan lages på flere måter, men den enkleste er bare en lekt som går fra selve krysset på det ene bordbeinet, til listen under bordplaten på det andre.

1

Den solide bladskjøten på midten lages ved å fjerne halvparten av treet i krysspunktet på begge de to skråbeina. Lag de tverrgående snittene med en god håndsag, og stem deretter resten av materialet ut med et skarpt stemjern.

2

Krysset passer til en bordplate som er 90 cm bred. Skal kryssdelene være bredere eller smalere, endres vinkelen på snittene.

3

Bladskjøten er veldig sterk i seg selv, men vi anbefaler likevel at skjøten limes og sikres med to skruer, som plasseres diagonalt på treets lengderetning. Husk å forbore, slik at treet ikke sprekker.

4

Topplisten (C) felles ned i toppen av de to kryssdelene (A og B). Listen skrus fast med 4,5 x 80 mm skruer fra oversiden. Forbor, og bruk lim i sammenføyningen i tillegg.

03
Trapesunderstell 3 Trinn

Trapesunderstellet er enkelt og elegant, og selv om det lages av smalere materialer enn de øvrige understellene, gjør formen på understellet det solid likevel. Fremgangsmåten er enkel. Bunnen er satt sammen med gjæring, og toppen skrus og limes bare fast fra oversiden.

Også her kan det kreves en kryssavstiver på undersiden. I sin enkleste form lages den med en lekt som går fra bunnlisten på én side, til topplisten på den andre.

1

Den ene enden av de loddrette delene (A og B) kappes med et skrått snitt. For å oppnå et helt rent snitt, er det en fordel å bruke en kapp-/gjærsag. Den nederste listen (C) skal skråskjæres i begge ender. Vinkelen på snittet er 42 grader. Endene på den øverste vannrette delen (D) kappes også skrått.

2

Bunnlisten (C) og de loddrette listene (A og B) limes og skrus sammen fra undersiden. Forbor og plasser skruene diagonalt.

3

Topplisten (D) monteres også med lim og skruer. Undersenk skruene, slik at det ikke er spon eller noe annet som sitter i veien når bordplaten skal monteres.

Materialer

Stjerneunderstell

60 x 120 mm:

 • 2 lange kryssdeler (A + B) à 168,5 cm
 • 4 korte kryssdeler (C, D, E + F) à 55 cm

48 x 73 mm:

 • Toppkryss (G), 185 cm
 • Toppkryss (H), 95 cm

Dessuten:

 • 2 stk. 8 mm gjengestenger og 4 muttere
 • Trelim
 • 4,5 x 100 mm skruer
 • Lakk, olje eller maling
 • Rund nagle i tre på Ø 5 mm

Kryssunderstell

98 x 98 mm:

 • 2 kryssdeler à 103,2 cm

23 x 48 mm:

 • Topplist (C), 83 cm

Dessuten:

 • Lim
 • 4,5 x 80 mm skruer

Trapesunderstell

48 x 73 mm

 • 2 loddrette deler (A + B) a 68,3 cm
 • Bunnlist (C), 73,6 cm
 • Topplist (D), 85,5 cm

Dessuten:

 • Lim
 • 5,0 x 120 mm skruer

Tidsforbruk

Fra 1 til 10 timer, avhengig av hvilket understell du lager.

Pris

Fra cirka 200 til 1000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Stjerneunderstellet er en utfordring for enhver. Tålmodighet og nøyaktighet er et krav. De to andre løsningene (kryssunderstellet og trapesunderstellet) er både raskere og enklere å lage.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Møbler