Redd stolsetene ved å flette dem selv

Fletting av stolseter er ikke så vanskelig som du skulle tro. Her kan du se hvordan du reparerer flettemøblene og fletter stolsetene selv.

Intro

Stolfletting – gjør det selv

Hvis du har gamle, slitte stoler med flettede seter, trenger du ikke å skifte dem ut om de blir ødelagte. Fletting av stolseter er nemlig ikke noen komplisert oppgave. Når du har fått inn teknikken, kan du selv gi stolen et nytt liv.

Flett stolseter i mønstre

Hvis det likevel er på tide å flette stolsetet på nytt, kan det kanskje friste å velge et annet mønster til setet. Det klassiske rutete mønsteret med 15 surringer er populært, men kuvertmønsteret kan også gi gode resultater. Fletting av stolseter krever verken mye kunnskap eller avansert verktøy. Faktisk er en saks, en tommestokk og en blyant alt du trenger.

Fletting av stolseter med garn

Til fletting av stolseter er det flere materialer å velge blant. Regn med at det skal brukes rundt 130-140 meter, men sørg for at du har rikelig av materialet du bruker. Hvis du gjør feil når du fletter, kan du bare pille av materialet igjen og flette forfra. Papirgarn, sjøgress og tynne rep er alle velegnet til fletting av stolseter.

Begynn i et hjørne

Ved fletting av stolseter hvor du vil flette i ruter, skal du lage fletten i like lengder. Når du begynner å lage mønsteret, må du holde flettematerialet fast på sargen. Her kan du bruke en stor klemme til å holde fast snoren. Når du har laget et felt hvor du for eksempel kjører snoren 15 ganger rundt stolens ramme, snurrer du snoren et par ganger rundt sargen, slik at du får et mellomrom til neste felt. Slik fortsetter du fra begge sider, helt til stolsetet er dekket av flettverk.

Flett stolseter på en dag – se hvordan

Fletting av stolseter er altså ikke noen komplisert gjør det selv-oppgave, og den store fordelen er at du bare kan begynne forfra hvis du gjør en feil. Se hvordan Gjør Det Selvs dyktige eksperter gir gamle stoler nytt liv ved å flette nye stolseter. God fornøyelse!

Veiledning

Du behøver ikke flette et nytt sete i de samme materialer eller mønster som stolen opprinnelig hadde. Velg det materialet som du synes passer best til stolen.

Hvis selve stolen er i orden, kan du forlenge dens levetid med 30-40 år, bare ved å gi den et nytt flettet sete.

Gjør setets sider like «lange» med flettinger

1

Sidenes lengde justeres ved at det på begge sider vikles inn til de oppmålte stedene. Det er viktig at de motstående sidene er like lange ved konvoluttfletting.

2

Du kan f.eks. feste den ene enden inne under viklingen, mens den avsluttende en-den festes med «blåstifter» eller heftema-skinstifter før flettetråden klippes over.

3

Viklingene forhindrer at det øvrige flettverket flytter seg. Hvis du lar være å vikle inn til de avmerkede punktene, risikerer du at flettverket løsner i sidene.

Konvoluttmønster flettes i et kvadrat

1

Flettingen begynner i et hjørne og går over motsatte del av sargen, opp i midten og over venstre del av sargen, opp i midten igjen og over den høyre og motstående del. Her flettes igjen over bakre del, opp i midten igjen og tilbake over fremre del, der det nå vikles over den høyre delen og videre til den venstre. Dermed er du tilbake ved den fremre del av sargen og kan starte forfra.

2

Stram snora når du har flettet en omgang, og la ei klemme holde fast på flettingene. Du kan se mønsteret etter få omganger og derfor raskt oppdage og rette feil.

3

På et tidspunkt - som her - blir det umulig å bruke vinna. Hvis du får et lite rektangel i midten, er stolens sider ikke like lange, og du må avslutte flettingen med å flette fram og tilbake.

4

Konvoluttmønster på en rektangulær stol gir ei rett linje i midten av stolen i stedet for et presist diagonalt kryss. Flettingen avsluttes i midten, og enden av snora bindes rundt noen snorer under stolen.

Ruter flettes i rette felter

1

Er det forskjell på lengden av to motstående sider, måler du inn i sidene på den lengste og merker opp, slik at de motstående feltene blir like store.

2

Fest flettematerialet, og sno det rundt sargen ut til en eventuell oppmerking. Bruk ei stor klemme til å holde fast det som er ferdig flettet.

3

Ta bare tre-fem omganger, før du stram-mer opp. Når du har kommet til dette trinnet, kan du bruke ei vinne, som du vikler all den flettetråden på, som det er plass til.

4

Når det enkelte felt er blitt f.eks. 15 omganger, vikles noen ganger rundt sargen, slik at du får et mellomrom mellom feltene. Klemma holder på de øvrige flettingene. Nøyer du deg med bare å vikle to omganger, får du et helt annet resultat - se forrige oppslag.

5

Når flettematerialet på vinna er brukt opp, vikler du evt. på nytt opp og binder endene sammen. Kapp om nødvendig snora, så knuten skjules under setet.

6

Flettet av den motsatte side foregår på samme måte, men her kan vinna ikke benyttes. Bruk svært lange eller flere mindre stykker.

7

Den siste enden på flettingen stiftes enten på undersiden av en av sargene med en stift eller heftemaskinstift, eller med en knute, som ikke kan ses ovenfra.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Møbler