Lekker benk

Denne benken er i førsteklasses kvalitet, tvers gjennom – bygget i lekkert, mørkt azobetre med elegante, skjulte treskjøter, som også du kan lage.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
2.000 kroner
Benk

Lekker benk i mørk azobé, med flotte snekkerdetaljer.

Intro

I denne veiledningen kan du få en full materialliste og tegning over prosjektet. Vi går gjennom, trinn for trinn, hvordan du bygger den lekre benken. Vi viser hvordan du:

 • bygger setet av lister
 • lager et tappskjøt med hull og monterer beina
 • bygger en tverrgående sarg mellom hvert bein
 • beskytter treet med olje

Veiledning

01
Setet 5 Trinn

Benken er laget av 21 x 45 mm lister, som kan kjøpes i de fleste byggvarehus. Her har vi valgt å lage den av azobe­ gjenbrukstre, som vi sager ut selv.

Listenes ru overflate slipes (med korn 60, 120 og 180), og etterpå avrun­ des de skarpe kantene med en høvel. Azobe kan ikke høvles på flatene på grunn av strukturen i treet.

Når finishen er i orden, kappes liste­ ne i en lengde på 2 meter, og det bores hull til tverrgående gjengestenger.

1

Listene (A) sjekkes mot en rettholt når de er sagd ut og slipt til, for å se om de er rette nok til at setet får en plan overflate.

2

Bor hull i avstandsklosser (B) og lister (A). Bruk et borstativ og en stoppkloss, så hullene havner nøyaktig på samme sted.

3

De to ytterste listene (A) bores etter med et 22 mm spadebor, så mutterne som skrur alt sammen kan undersenkes.

4

Setet settes sammen ved å montere delene på tre gjengestenger. Mellom hver av listene (A) settes en avstandskloss (B).

5

Her er setet satt sammen, klart til å få på bein. Gjengestengene kappes til slutt, etter at understellet er montert.

02
Bein 3 Trinn

1

Lag en tapp i toppen av beina (D). Tappen skal være 21 mm tykk og 38 mm høy - samme mål som avstandsklossene. Lag først små snitt med kappsaven, som etterpå fjernes med et stemjern.

2

Plasser tappen til beinet (D) mellom de to ytterste listene (A), så du kan bore hull i tappen til gjengestangen. De to listene settes oppå setet ut for stangen, så hullene blir riktig. Spenn sammen listene når du borer.

3

Bor hull i beinet (D) med et 11 mm bor rett over gjengestangen. Hullet bores på frihånd gjennom den ytterste listen, som fungerer som styrekloss.

03
Sargen 11 Trinn

Mellom hvert sett bein skal det være en tverrgående sarg. Den skal ha en tapp i begge ender, som skal plasseres i et hull øverst på beina. Det gir en både sterk og pen sammenføyning. Midt i tappen sages et spor til en kile. Den skal låse tappen, i tillegg til at den limes.

Sørg for at bein og sarg plasseres vinkelrett på hverandre, når beinsettene settes sammen med limet og kilen.

Beina monteres til setet ved å fjerne de to ytterste listene, sette fast beina til gjengestengene og låse med en mutter i hver ende av stangen.

1

Mål opp hvor lang sargen (C) skal være. Sett først beina midlertidig fast til setet med skrutvinger. Delene spennes sammen så hardt som mulig, slik at du får nøyaktig avstand mellom beina = målet på sargen.

2

Lag en tapp på sargen (C), og strek opp hvor på beinet det skal lages hull til den. Tappen skal ha bryst på tre sider. Det fjernes 2 mm på sidene og 10 mm øverst, så tappen ikke sitter for tett på endeveden.

3

Bor ut til tapphullet i beina (D) med et passe bor, her et 14 mm bor til en tapp- bredde på cirka 17 mm. Tappen skal være gjennomgående. Det bores derfor først fra yttersiden, før resten bores fra baksiden.

4

Sag et spor midt i tappen med en listesag, så tappen kan låses i tapphullet med både lim og en smal kile. Kilen kommer til å presse på beinets smale side, så den skal bankes forsiktig på plass - ikke helt i bunn!

5

Bein (D) og sarg (C) settes sammen med lim som pensles på for å komme inn i alle krokene. Delene plasseres vinkelrett på hverandre mellom to skrutvinger. Når de står riktig, bankes kilen på plass i sargen.

6

Monter beina til setet. De to ytterste listene (A) på setet fjernes, slik at beina (D) kan settes fast på gjengestengene. Sett fast de ytterste listene med mutterne, og sag av det overskytende på gjengestangen.

7

Benken får en omgang med olje - her bruker vi en hardtreolje, som beskytter treet og fremhever den mørke gløden.

LEKRE SNEKKERDETALJER

FORSKJØVET TAPPSKJØT En klassisk tapp har like store bryst på to og to sider, mens det på en forskjøvet tapp er et markant større bryst på en av sidene. Her 2 mm på hver side og 10 mm øverst. Løsningen er valgt på sargen mellom beina, for at tappen ikke skal bli for tett på endeveden.

UNDERSENKET MUTTER Det er laget plass til delvis å undersenke mutterne med hjelp av et spadebor, slik at de ikke blir så synlige på sidene.

FORSKJØVET TAPP MED KILE Med en kile i en forskjøvet tapp får du en enda sterkere og mer elegant treskjøt. Sporet til kilen sages midt i tappen med en listesag.

TAPPSKJØT MED HULL I toppen av beina er det laget en tapp, som har samme høyde og bredde som avstandsklossene mellom listene. Det gjør monteringen av beina usynlig og elegant. Det skal også bores hull til gjengestangen i tappen.

Materialer

Glattkantlister, 21 x 45 mm:

 • 15 lister (A) à 200 cm
 • 38 avstandsklosser (B) à 3,8 cm
 • 2 sarger (C) à 58,9 cm

Høvlet lekt, 45 x 45 mm:

 • 4 bein (D) à 35 cm

Dessuten:

 • 3 gjengestenger, rustfrie, 10 mm
 • 6 muttere, rustfrie
 • Olje til materialtypen du bruker

Spesialverktøy

 • Borstativ
 • Listesag

Tidsforbruk

Cirka tre dager.

Pris

Cirka 2000 kroner hvis du lager benken av glattkant furu. Prisen med bruk av andre materialer avhenger av hva du har tilgang til.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye når du borer i staver og klosser, slik at du enkelt kan trekke dem på gjengestenge-ne, og setet blir helt plant.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Enkel dagseng

Elegant dagseng med skjulte snekkerskjøter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Setet

Mellom hver av setets lister er det en avstandskloss.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Beina

Mellom hvert sett bein er det en tverrgående sarg.

Åpne 3D-modellen

Video

TIPS: Tydelig oppmerking på mørkt tre

TIPS: Sag enkelt i hardt tre

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Møbler