Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Alle delene er satt sammen med lameller. Målene skal tilpasses sofaen din og ønskene du har. Hvis du for eksempel ønsker bladhyllen større, tilpasser du bare.

Alle delene er satt sammen med lameller. Målene skal tilpasses sofaen din og ønskene du har. Hvis du for eksempel ønsker bladhyllen større, tilpasser du bare.

Bordet er en enkel konstruksjon og en smal sak for de fleste. I byggeveiledningen får du en komplett materialliste og en trinn for trinn-guide til prosjektet. Vi viser hvordan du:

  • Skjærer til bordets deler
  • Freser ut til bordets lamellskjøt (har du ikke en lamellfreser kan du også se hvordan du bygger bordet med vanlige plugger)
  • Bygger og behandler bordet med olje