Et praktisk skoskap

Joggesko, pensko, sandaler, hjemmesko – og alle andre mulige sko! Stort sett er det umulig å holde orden på dem, eller ... Vi har tatt utfordringen og har utviklet et praktisk skap som rommer skoene til hele familien.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
2.000 kroner

Skoene er på plass i skapet. Skoene til far står øverst, mors rett under. Og nederst - i barnevennlig høyde - er det plass til barnesko.

Intro

Uendelig mange sko – hulter til bulter i gangen. Det er den triste virkeligheten hos de fleste av oss. Men nå er det slutt! For her er løsningen på problemet: En karusell med plass til ikke mindre enn 45 par sko som alle er lette å komme til. Et enestående alternativ de fleste kan bruke. For karusellen er nemlig tilpasset målene til et helt vanlig, høyt skap.

Karusellen består av runde skiver (mdf-plater med rundstokker) som roterer uavhengig av hverandre rundt ei stålstang som er festet i toppen og bunnen av skapet. Oppgaven krever ikke mye og avansert utstyr. Men du bør ha et borestativ i god kvalitet. For du må bore helt nøyaktig. Det gjelder både hullene til rundstokkene og til stålstanga i midten av skivene, og hullene i stål stanga som bestemmer hvor høyt de enkelte skivene skal sitte.

Veiledning

01
De store skivene 5 Trinn

Skokarusellen er laget av 22 mm mdf-plate. Skoholderne er av 22 mm rundstokk. Og skivene roterer rundt ei 40 mm stålstang.

Mdf-platene skjæres opp i kvadratiske stykker på 56 x 56 cm før du måler opp og finner punktene der hullene til rundstokkene skal bores. Til dette bruker du ei list og en passer.

For å utnytte plata best mulig lager vi to forskjellige oppmålinger. Tre av skivene deles opp slik at de kan bære tolv par mindre (barne) sko - den siste har bare plass til ni par større sko.

1

Del opp plata i bløtkakestykker, og finn sentrum. Når ytterkanten skal tegnes opp, kan du bruke ei list. Sett en stift i sentrum, og strek opp med en radius på 27 cm - og deretter med en radius på 24 cm.

2

Med en passer deler du opp skiva i 12 eller 16 like store stykker. Sag ut rundingen, og slip kanten med en slipekloss (bruker du båndsliper eller en annen elektrisk slipemaskin først, går det raskere).

Sag på den utvendige siden av strekennår du sager ut skivene med ei stikksag.

3

Fest skiva med tvinger, og med en skrue gjennom sentrum. Da får du alltid riktig avstand mens du borer den ytterste rekka med hull. Skiva kan lett roteres når tvingene løsnes.

Skivene plasseres i borestativet. Kloss opp skiva slik at den ligger rett, og i plan med plata på borestativet.

4

Hullet i midten bores ut med ei 41 mm hullsag (skiva skal gå stramt rundt stålrøret). Til denne oppgaven kan du ikke bruke borestativet slik at du må bore helt nøyaktig og loddrett med en håndholdt drill.

Bor fra begge sider, og slip lett i hullet etterpå.

5

Bruk hullet i midten av skiva som sentrum for borestativet når du skal bore den innerste rekka med hull med et 22 mm flatbor. Dybdestoppen sikrer at alle hullene blir nøyaktig 15 mm dype.

02
De små skivene 6 Trinn

De små skivene skal brukes til å holde stanga og de store skivene på plass - i riktig høyde og midt i skapet.

Også de små skivene lager vi av 22 mm mdf-plate. Vi skal bruke ni skiver i alt - alle med en diameter på tolv cm. Hullet i midten skal også her ha en diameter på 41 mm.

To styreskiver skal monteres i toppen og bunnen i skapet slik at de holder stanga på plass. De øvrige monteres over eller under de store skivene. På de tre bæreskivene som skal sitte under de store skivene og holde dem i ønsket høyde, skal det monteres to små vinkeljern - ett på hver side av senterhullet.

1

Tegn opp de runde skivene på ei mdf-plate med en passer. Pass på at sentrum er tydelig markert, og at sirkelen er oppdelt i fire like store stykker før du skjærer dem ut med ei stikksag. Slip kantene etterpå.

2

Nøyaktig i sentrum borer du et hull med ei 41 mm hullsag. Pass på å spenne fast skivene med tvinger på plata på borestativet, og bor fra begge sider. Slip lett i hullet du har boret.

3

Bruk et stykke av stålstanga som mal når du skal feste styreskivene på oversiden på de store skivene. Lim og skru fast de små skivene med fire 4 x 35 mm skruer. Bor opp til skruene først.

4

Hver bæreskive utstyres med to små vinkeljern (seks i alt). Skruehullet på hvert vinkeljern bores ut slik at diameteren blir 6,5 mm. De lange hullene på vinkeljernene skal være som de er.

5

Vinkeljerna festes nøyaktig mot hverandre - på hver side av senterhullet (derfor må oppmerkingen være nøyaktig). Rørstykket sikrer at vinkeljerna plasseres tett på, men uten å klemme mot stålrøret.

6

I stålstanga bores 6,5 mm hull som vinkelbeslagene kan festes i. Plasseringen av hullene er vist på tegningen (bor gjerne ekstra hull slik at du senere kan endre plasseringen av de store skivene hvis du får bruk for det).

03
Montering i skap 6 Trinn

Når alle de små og store skivene er dyttet på stålstanga i riktig rekkefølge, løftes stålstanga inn i skapet. For å få plass til å montere karusellen er det nødvendig å løfte og senke de store skivene underveis. De løftes opp og festes midlertidig mens du skrur fast den nederste styreskiva. Også de øverste store skivene skal løftes ned før du kan skru fast den øverste styreskiva i toppen av skapet.

1

Finn midtpunktet i skapet både i toppen og i bunnen. Med dette som sentrum streker du opp ytterkanten av styreskivene med en passer.

2

Dytt alle skivene på stålstanga - i riktig rekkefølge - før hele karusellen løftes inn i skapet. VIKTIG! Husk at vinkeljerna på alle bæreskivene skal snu nedover.

3

Når alle de store skivene er dyttet på plass, låses plasseringen midlertidig med en skrutrekker gjennom hullene i stålstanga. Når skivene er løftet på denne måten, er det plass til å montere den nederste skiva.

4

Den nederste styreskiva monteres først - så festes den øverste styreskiva. Begge skivene plasseres nøyaktig i de sirklene vi har merket opp før de festes med fire 4 x 35 mm skruer.

Når den øverste styreskiva er festet i toppen av skapet, står stålstanga helt fast i midten av skapet.

5

Nå er tiden inne for å feste de store skivene i riktig høyde. En 6 x 60 mm maskinskrue med sprengskive dyttes gjennom vinkeljerna og stålstanga, og mutteren trekkes til.

6

Skoene er på plass i skapet. Skoene til far står øverst, mors rett under. Og nederst – i barnevennlig høyde – er det plass til barnesko.

Materialer

22 mm mdf:
• 4 runde skiver (A), Ø: 54 cm
• 9 runde skiver (B+C), Ø: 12 cm

22 mm rundstokk:
• 18 skoholdere (D) à 36,5 cm
• 24 skoholdere (E) à 31,5 cm
• 16 skoholdere (F) à 26,5 cm
• 32 skoholdere (G) à 21,5 cm
(forbruk i alt: 6 rundstokker
à 2,4 meter)

Dessuten:
• Stålstang, Ø: 40 mm (H), 186,5 cm
• 90 plastkopper, svarte, Ø: 22 mm
• Skruer: 4 x 35 mm og
4 x 40 mm med stoppskiver
• 7 små vinkeljern
• 3 maskinskruer med skive
og mutter, 6 x 60 mm
• Grunning, 0,5 liter
• Akrylmaling, 0,5 liter

Spesialverktøy

• Stabilt borestativ
• Hullsag (41 mm)
• Flatbor (22 mm)
• Metallbor (6 mm)

Tidsforbruk

Et par dager (pluss tørketid)

Pris

Cirka 2000 kroner

Vanskelighetsgrad

Alt må tilpasses med stor presisjon. Det er viktig at alle hull bores nøyaktig, og at hull til rundstokker bores i lik dybde. Med et godt borestativ er oppgaven absolutt overkommelig.

Tegning

Enkel oppbygning

Denne karusellen passer til et vanlig, høyt skap. Men med få justeringer kan den selvsagt tilpasses et skap med andre mål.

Utgangspunktet vårt er et 60 x 60 cm skap som er 187 cm høyt innvendig, 56,8 cm bredt og 56 cm dypt. Disse målene kan variere fra skap til skap slik at du må måle nøyaktig opp.

Rundstokkene plasseres i hull vi har boret og holdes fast nedenfra med 4 x 40 mm skruer med stoppskive. Alle hullene er boret med et flatbor, der senterspissen akkurat bryter gjennom plata. De små hullene fungerer derfor som oppboring til skruene.

Enkel oppbygning

To modeller

De store skiva (A) kan ha plass til enten tolv par små sko eller ni par større - og dermed bredere - sko. Du kan lage akkurat det alternativet som passer best til din familie.

På skiva til venstre er det plass til seks par sko ytterst og tre par innerst. På plata til høyre er det plass til åtte par sko ytterst og fire par innerst.

To modeller

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...