Praktiske hyller føyet sammen på 4 måter

Ei stavlimt benkeplate kan enkelt og billig lages om til to solide hyller. Vi viser fire alternativer til hvordan hyllene kan føyes sammen slik at du kan velge den som passer deg best.

Intro

Mange av hyllene i handelen er ustabile og lite solide. Mer solide hyller kan ofte være svært dyre. Derfor bestemte vi oss for å lage noen ro-buste hyller som samtidig skulle være enkle.

Materialvalget falt på benkeplater av stavlimt, massivt tre. De har kommet ned i en fornuftig pris, og er du heldig, kan du finne dem på tilbud. Vi fant et til-bud på 1500 kr for ei ubehandlet, 40 mm stavlimt benkeplate, 62 cm bred og 300 cm lang. Sager du plata på langs, kan du få to hyller med gavler i endene og en lengde på 245 cm. Med en fin sammen-føyning ligner de dyre designhyller.

Du får fire alternativer til hvordan du kan føye sammen hyllene - alle med uli-ke vanskelighetsgrader. Det eneste spe-sialverktøyet du trenger, er ei sirkelsag som kan sage gjennom benkeplata i gjæ-ring (45 grader). En håndoverfreser er også til god hjelp når du skal lage plass til sengebeslaget som brukes som opp-heng. Men du kan også klare deg med et stemjern og grovt slipepapir.

Gi hyllene en siste finish

Kantene avrundes med en håndoverfreser eller grovt slipepapir. Slip deretter alt med fint slipepapir. Det er en god idé å gi treet et strøk olje før du tar hyllene i bruk. Da er treet mer motstandsdyktig og blir ikke så lett flekkete. Dette er spesielt viktig hvis hyllene skal brukes i kjøkkenet.

Hvitpigmentert olje egner seg godt til ask og andre lyse treslag. Til mørke treslager olje eller klar lakk best. Stryk oljen på i et rikelig lag med en pensel. La så oljen «trekke» i ca. en halv time slik at den er sugd godt inn i treet. Tørk vekk den overflødige oljen med bomullskluter. Overflata skal nesten poleres med en siste, tørr klut.
Etter et døgn kan hyllene monteres på veggen med sengebeslagene. De gir et skjult oppheng og trekker hylla helt tett inn til veggen.

De fire metodene:

Platene skal sages i gjæring til tre av sammen-føyningene. Til den fjerde metoden slipper du det.

Synlige forsterkninger med lister i edeltre

Skjulte forsterkninger med plugger

Synlige forsterkninger med plugger

Enkel sammenføyning med synlige plugger

Veiledning

01
Slik sager du til hyllene 5 Trinn

Når du skal sage til hyllene, er det prak-tisk å legge benkeplata på et par lekter festet til to bukker. Bruk føringsskinne eller et rett bord å sage etter når du skal dele plata langsetter med sirkelsag. Av-rund framkantene med en overfreser eller grovt slipepapir. Så skal du sage til hjørnene. Har du ikke sirkelsag med stor skjæredybde, kan du sage endene i rett vinkel og føye sammen delene med plugger - velg da metode fire.

1

Legg føringsskinna vinkelrett på plata. Med ei skrutvinge festes lekter på kant ene av plata, som føringsskinna festes til med to skru tvinger. Klar til å sage endene i gjæring!

2

Sirkelsaga stilles på 45 grader og føres fram i en jevn bevegelse. Med lektene som underlag holder plata seg i ro, og med lektene på kantene unngår du at den sprekker.

3

Lag et spor på baksiden av de loddrette endene. Her skal sengebeslaget som brukes til oppheng, sitte. Bruk en overfreser med et sideanlegg, eller et stemjern. Sporet skal være dobbelt så langt som beslaget.

4

I den øverste enden av sporet skrur vi fast den brede delen av sengebeslaget. Ved siden av ser vi den smale delen som skal monteres på veggen - og et beslag som er satt sammen.

5

Lim på de loddrette platene. Du bør ha en firkant og fire skrutvinger i begge ender. Du kan også lage en ende om gangen. La limet tørke et døgns tid.

02
Synlige forsterkninger med lister i edeltre 9 Trinn

1

Platene monteres med lim når de er saget i gjæring. De holdes sammen med en firkant og fire skrutvinger.

2

Lag streker 4 cm fra kantene. Innstill sag-bladet på full dybde. Hold saga mot hjørnet slik at bladet er 5 mm fra å skjære gjennom. Trekk en strek nøyaktig foran sagas bunn-plate (ved pila). Bruk ei plate som stopper.

3

Merk opp til forsterkningene midt i en stav. Plata spennes fast vinkelrett over hylla. Den skal stoppe sålen på saga (fram-kanten) og plasseres i den avstanden du har målt deg fram til, fra hjørnet til pila.

4

Legg sålen på sirkelsaga på hylla med sålen opp til plata som blokkerer slik at bladet stopper i riktig dybde. Lag tre spor med sirkelsaga.

5

Sag til edeltre i riktig tykkelse til sporet. Eller finn eventuelt tynne lister eller noe annet som passer i sporene.

6

Legg lim på listene og i sporet, og bank listene ned slik at sporene er fylt helt ut. Det gjør du eventuelt med flere lag lister. La limet tørke et døgn.

7

Sag vekk de delene av listene som stikker ut med ei ekstra fintannet sag. Klipp et spor i et pappstykke, og legg det under saga slik at du ikke skader hyllene.

8

Slip ned forsterkningene i nivå med hylla. Puss på langs av treet. En bånd slipemaskin er effektiv.

9

Det ferdige resultatet med elegante forsterkninger i edeltre er dekorativt og solid.

03
Skjulte forsterkninger med plugger 5 Trinn

1

Begynn med å bore 8 mm hull vinkelrett på den ene skrå flata. Hullene plasseres midt i stavene og skal være 5 mm dypere enn en halv plugg slik at det er plass til lim.

2

Sett pluggmarkører i hullene, og press de to skrå flatene mot hverandre. Bor 8 mm hull i oppmerkingene i den andre skrå flata.

3

Legg lim på pluggene, og bank dem i hullene. Legg så lim på den skrå flata.

4

Montér nå delene - du får trolig bruk for en hammer og en kloss. Press delene sammen, og spenn dem fast med skru tvinger og en firkant.

5

Den ferdige sammenføyningen har skjulte plugger som forsterker og styrer sammenføyningen på plass.

04
Synlige forsterkninger med plugger 5 Trinn

1

Bor opp midt i stavene til fem skruer med 4,5 mm bor, og fest de to platene sammen med lim og skruer (f.eks. 5 x 80 mm). Til denne sammenføyningen behøver du ikke å bruke skrutvinger.

2

Fjern skruene når limet er tørt etter et døgn. Bor 9 eller 10 mm hull i skruehullene (avhengig av hvilken diameter du har på rundstokken du lager plugger av). Hullene skal være ca. 6 cm dype.

3

Sag til 8 cm lange plugger av rundstokk. Legg lim i hullene og på pluggene, og bank dem ned i hullene.

4

Når limet er tørt, sager du av de overskyten de delene av stengene med ei fintannet sag. Legg et pappstykke med et spor under saga.

5

Gjæringssammenføyningen er relativt enkel og rask å utføre. Og mange synes at de synlige pluggene er dekorative.

05
Enkel sammenføyning med synlige plugger 2 Trinn

Du kan også lage hyllene selv om du ikke har ei sirkelsag som kan sage platene i gjæring (på skrå). Sager du platene vinkelrett, kan du feste dem sammen med lim og plugger - synlige eller skjulte. Her velger vi å framheve sammenføyningene med store plug-ger i mørkt tre. Som ved metode 3 bo-rer du først opp til skruene, limer sammen treet og holder sammen pla-tene med 5 x 80 mm skruer. Når limet er tørt etter et døgn, fjerner du skrue-ne og borer 15 eller 16 mm hull (til-passet pluggene), 10 cm dype, i skrue-hull ene, med spiralbor. Kapp pluggene av rundstokk, legg lim i hullene og på pluggene, og bank dem på plass. Sag vekk det overskytende av pluggene.

1

Sag plata vinkelrett over, og fest delene sammen med lim og 5 x 80 mm skruer.

2

Enkel sammenføyning. Vi valgte mørkt edeltre til pluggene slik at de framheves.

Materialer

40 mm stavlimt benkeplate:
• 1 plate i ønsket hyllelengde (L) pluss ca. 55 cm

Dessuten:
• 4 sengebeslag
• 5 x 50 mm skruer
• Evt. murplugger
• Snekkerlim
• Slipepapir
• Treolje

VERKTØY

• Sirkelsag

Pris

Cirka 1500 kroner for to hyller opp til 245 cm lange (avhengig av treslag og tilbud)

Tegning

Slik sager du til benkeplata

Vi valgte å lage hyller av ei stavlimt benkeplate. Den er 40 mm tykk, 62 cm bred og 300 cm lang - stor nok til å kunne bli til to lange hyller.

Prinsippet for hvordan hylla skal lages er her vist med en lengde (L) på 150 cm. Legger du et 45 graders snitt i begge ender av plata, passer de avskårne delene i den motsatte enden av hylla. Her er endeflatene kvadratiske, og bestemt av bredden (X) på hylla. Men du kan selvsagt også lage dem høyere. Hylla blir sittende helt inntil veggen dersom du setter den opp med sengebeslag. De kan brukes til alle slags vegger bare du bruker lange skruer som passer til materialene i veggen.

Sengebeslaget er et skjult oppheng. Det består av to deler - en smal del som skrus fast til veggen og fungerer som en slags kile. Og en bred del som festes til hylla og virker som en slags skinne. Den skal sitte i toppen av det utfreste sporet i hylla og presses ned over kilen. Sporet skal være dobbelt så langt som beslaget slik at det er plass til å få delene inn i hverandre. Du kan også henge opp hylla med et «nøkkelhullbeslag». Det sitter også skjult, men er ikke så sterkt som sengebeslaget.

Slik sager du til benkeplata

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...