Tre originale møbler av vannrør

Stålrør kan brukes til mye annet enn vannrør. Med litt kreativitet og svært nøyaktig oppmåling kan rørene for eksempel bli et helt unikt hyllemøbel, eller to ulike garderober. Vi viser deg hvordan du går fram.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
7.600 kroner

Intro

Målene til de to settene med loddrette rør til hylla på denne siden bestemmes av takhøyden i det aktuelle rommet. Det samme gjelder garderobestanga. Det letteste er å gi tegninga og målet mel-lom tak og gulv (minus 1 centimeter) til rørleggeren.

De målene vi har brukt, passer til en takhøyde på 241,3 cm. Det er svært viktig å måle nøyaktig opp spesielt til den første garderoben som skal passe nøyaktig mellom tak og gulv. Vær spesielt oppmerksom på at avstanden fra gulv til tak kan være forskjellig i det samme rommet.

Det er viktig å sjekke hvilket materiale takplatene er laget av for å velge et pas-sende feste og skruer. I vårt tak var det gipsplate, derfor valgte vi et feste med ei relativt stor plate. Fordi garderoben står på egne bein på gul-vet, er det ikke nødvendig å ha et spesielt sterkt feste her.

Den lette

Den klare

Den svevende

Veiledning

01
Den lette: garderobe fra gulv til tak 8 Trinn

Denne gulvgarderoben kan fungere som både skillevegg som vist, og stå langs en vegg akkurat tilpasset så mange skjorter, jakker og bukser som du har.

Enkel oppbygging. Først kobler du sammen de øverste rørene (A) og garderobestanga (C) med T-rør (E). Sjekk at rørene er parallelle. Skru deretter på de nederste rørene (B) og til slutt festene (D).

Lag et hjelperedskap for å plassere festene av et stykke U-stål på cirka 110 cm med to hull. Hullene skal ha samme avstand og størrelse som hullene i festene.

Monter sammen de øverste rørene og garderobestanga med T-rør. Skru fast de øverste festene. De bør skrus så fast som mulig - bruk hjelpestanga.

Skru fast de nederste rørene, og sett på festene. Også her vil U-stanga være til god hjelp.

Hele konstruksjonen plasseres der den skal monteres, og du tegner opp hvor hullene skal bores i taket.

Der det er betong eller gips: Skyv garderoben litt til siden igjen, bor hull til pluggene, og sett pluggene på plass.

Skru de øverste rørene fast med skruer med runde hoder, 6 x 60 mm, og stoppskiver.

Med et vater sjekker du at garderoben er helt i lodd.

Til slutt skrur du de nederste festene fast i gulvet.

02
Den klare: røff hylle i glass og stål 9 Trinn

Kombinasjonen av glass og stål gir hylla et, røft men samtidig lett utseende. Hyllene kan lett byttes ut med plater av for eksempel tre eller stål.

1

Lag ei hjelpestang til å skru fast festene med et stykke U-stål på cirka 110 cm med to hull. Hullene skal ha samme avstand og størrelse som hullene i festene.

2

Begynn med å skru det nederste røret sammen med de to nederste festene (føttene på gulvet) og det første T-røret.

3

Fortsett med resten av skjelet-tet. De vannrette rørene kan brukes som håndtak til å skru sammen T-rørene med, det gjør monteringa lettere.

4

Øverst skal du bruke et 90° rørbend. Også her kan de vannrette rørene med fordel brukes som håndtak til å skru dem fast.

5

Glasshyllene blir plassert sklisikkert på O-ringer. Ringene trekkes inn på de vannrette rørene og settes med lik avstand til endene.

6

Nå monteres festene som skal holde hylla fast i veggen. Viktig: Avstanden mellom T-rørene og festene skal være lik (her ca. 48 cm)!

7

Plasser de to vangene der hylla skal settes opp. Kontroller at de er i vater.

8

Bor hull, og sett eventuelt inn plugger om det er gips- eller murvegg.

9

Skru fast vangene med 6 x 60 mm skruer og stoppskiver. Legg på glasshyllene til slutt.

03
Den svevende: garderoben henger i taket 2 Trinn

Denne luftige garderoben er lagd akkurat som gulvgarderoben på de forrige sidene, bortsett fra et par punkter som vi viser her.

Solid stang Nei, du kan ikke nøye deg med bare å lage to loddrette rør. En slik konstruksjon vil ikke tåle vekten av særlig mye klær.

1

Sett sammen rørene Pass på at vinklene blir riktige.

2

Dette taket er av tre. Derfor skrur vi skruene direkte opp i taket.

Materialer

Garderobe fra gulv til tak

Galvaniserte 20 mm stålrør:
• 2 stk. á 49 cm (A) (Lengde avhengig av takhøyde, her er den 241, 3 cm)
• 2 stk. á 187,7 cm (B)
• 1 garderobestang (C), 106 cm (eller kortere ved behov)

20 mm fittings i bløtt, galvanisert støpegods:
• 4 stk. fester (D) med fire hull
• 2 stk. T-rør (E)

Dessuten:
• 16 stk. skruer med runde hoder, 6 x 60 mm
• 16 stk. 6 mm stoppskiver
• 8 stk. gipsplugger/murplugger til taket

Pris i alt: Cirka 1700 kroner. Prisen vil variere alt etter hva rørleggeren tar for kapping og gjenging.

Røff hylle i glass og stål

20 mm galvaniserte stålrør:
• 10 stk. á 50,0 cm (A)
• 8 stk. á 35,0 cm (B)
• 2 stk. á 34,5 cm (C)

20 mm fittings i bløtt, galvanisert støpegods:
• 12 fester (D) med fire skruehull
• 2 rørbend, 900 (F)
• 2 T-rør (G)

Dessuten:
• 5 hyller (E), 47,4 x 97 cm av 8 mm glassplate
• 48 stk. 6 x 60 mm skruer med rundt hode
• 48 stk. 6 mm stoppskiver
• Plugger til montering i mur eller gipsplate.
• 20 stk. O-ringer (gummiringer) med indre diameter på 20 mm til å plassere hyllene på

Pris: Cirka 4200 kroner ekskl. hyller. Hyllene koster cirka 4200 kroner hos en glassmester.

Garderoben henger i taket

20 mm galvaniserte stålrør:
• 4 stk. á 49 cm (A)
• 4 stk. á 24 cm (B)
• 1 garderobestang (C), 110 cm

20 mm fittings i bløtt, galvanisert støpegods:
• 4 fester (D) med fire hull
• 4 rørbend, 900 (E)
• 2 T-rør (F)

Dessuten:
• 16 stk. 6 x 60 mm skruer med runde hoder
• 16 stk. 6 mm stoppskiver

Pris i alt: Cirka 1700 kroner.

Tegning

Nøyaktig oppmåling

Mål opp hvor rørene skal plasseres. Oppmålingsmetoden gjelder for både garderobene og glasshylla. Spesielt ved opp-måling til den lette garderoben gjelder det å være nøyaktig.Det er viktig å ta hensyn til innskruingsdybden. Den er normalt 15 mm for T-rør og fester. Det skal være cirka 5 mm til overs oppe og nede. Den avstanden brukes til å justere stengene.

Nøyaktig oppmåling

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...