Usynlig hylleoppheng

Fagmannen vil her vise hvordan du kan sette opp en hylle uten synlig oppheng, og med sikkerhet for at hyllen ikke faller ned. Denne hyllen skal brukes til å plassere bilder på, og til det formålet er et stykke trappegelender helt ypperlig.

Dette gelenderet er 45 mm bredt i bunnen.Skjær over gelenderet i den lengde du ønsker hyllen.I dette tilfelle 100 cm. Markér så hvor hullene til opphenget skal plasseres. Er hyllen under 100 cm, kan du nøye deg med to hull. Er den lengre, er tre hull det beste.2 hull 10 centimeter inn fra begge ender. Og et evt. tredje hull plasseres i midten.

Hullene må bores midt i gelenderet.Til opphenging må du bruke tre karmskruer uten hode, som er ca. 150 mm lange. Fagmannen måler hodets diameter, som er 8 mm. Han velger et 8 mm trebor, så skruene vil komme til å passe stramt i hullene. Han borer to tredjedeler ned i treet. Det passer tilfeldigvis med den høyden selve spiralen på boret har.

Har du ikke et bor som passer så nøyaktig, så markér hvor mye du skal bore ned ved å sette et stykke tape på boret i den dybden du ønsker. Men husk regelen om at hullet skal være to tredjedeler av hyllens bredde – og at skruene selvfølgelig skal tilsvare den dybden og ha en lengde som sikrer opphenging.

Det er selvfølgelig litt forskjellig, alt etter hvilket materiale skruene skal inn i, men regn i hvert fall med at skruen skal gå 8-10 cm inn i veggen. Til denne 80 mm brede hyllen har fagmannen valgt at skruene skal gå 10 cm inn i veggen. Mål opp hvor hyllen skal plasseres.Kontrollér og markér deretter at hyllen kommer til å henge helt rett, ved hjelp av vateret.

Markér også hvor hullene skal bores. Karmskruene er 8 mm tykke, men hullet i veggen skal bores med et 6-6,5 mm bor. Karmskruene skjærer seg direkte inn i murstein og betong, og du trenger ikke å bruke plugger. Støvsugeren hjelper ham med å unngå borestøv. Veggen er dessverre litt porøs der hvor skruehullene er markert. Det kunne klart seg med et par plugger, men vi velger å flytte hullene et par cm, hvor det tydelig er murstein bak.

LES OGSÅ: Karmskruer – bli ekspert på 5 minutter!

Karmskruene skrus i så de passer i lengden til hullene i hyllen. To skruer er nok fordi hyllen er så kort, så vi unngår hullet i midten. Nå er hyllen klar for å skyves på plass. Og familiebildene kan plasseres.

Akkurat nå leser andre ...