Få mer plass og skjul rotet

Hjørnet der vaskemaskinen og tørketrommelen står i vaskerommet, gjemmer mengder av plass. Det er høyt til taket, og dette skal utnyttes slik at familien får mer plass til oppbevaring - og bedre kontroll med rotet.

Intro

Familien var lei av vaskerommet. Der måtte det være plass til både vaskemaskin, tørketrommel, rengjøringsmidler og støvsuger, men rommet var trangt med svært liten gulvplass. Til gjengjeld var det høyt under taket over maskinene, og den plassen kan utnyttes.

Løsningen er en vegg mot maskinene, og skap både oppe og ved siden av maskinene. På den måten blir det plass til mye mer - og ikke minst kan rotet stenges inne. Veggen lages av porebetongplater som er lette å arbeide med. Den nye veggen avgrenser maskinene fra skapene som skal settes opp, og utgjør samtidig et solid fundament for overskapene. Bunnen i overskapene er nemlig laget som ei stor plate som hviler på den nyoppførte veggen og lukker hullet mellom de to veggene i vaskerommet ovenfra.

Til overskapene er det valgt skyvedører. Det er det mest praktiske til skap som sitter så høyt at du blir nødt til å stå på en stol eller gardintrapp når du skal ta noe ut eller inn. Skyvedørene er bestilt på mål og fås i det lokale byggmarkedet eller hos en kjøkken- eller garderobeforhandler. Din oppgave er å oppgi nøyaktige mål. Har du ingen leverandør som du kjenner, kan du sjekke prisene flere steder, for det kan bli dyrt dersom du må bestille dører som ikke holder standardmålene.

Ved siden av maskinene lages et skap med en hylleseksjon bak døra.

Veiledning

01
Vegg av multiplater i porebetong 10 Trinn

Vaskemaskinene skal rammes inn av en vegg som føres 70 cm ut fra bakveggen, og som plasseres slik at plassen til maskinene blir 72 cm bred. Da er det god plass til utluftingen fra tørketrommelen, og til ei vannkran. Høyden på veggen skal være 214 cm. Det tilsvarer overkanten av døråpningen i rommet.

Veggen lages av 100 mm tykke multiplater i porebetong i standardstørrelse 600 x 400 mm. Det betyr at ei plate må sages i 10 cm klosser slik at muren får ønsket bredde. Det gjør du enkelt med ei porebetongsag. De små klossene skal sitte forskjøvet i forhold til hverandre.

Porebetongplatene legges oppå hverandre med lim imellom. Den ferdige veggen påføres et tynt lag flislim som filtses. Det gir ei jevn overflate slik at muren minner om de øvrige veggene i vaskerommet som er pusset og malt. Det er en fordel å bruke hvitt flislim hvis veggen skal males hvit etterpå.

1

Mål opp til veggen. Plassen til maskinene skal være 72 cm i bredden og 70 cm i dybden. Vi streker nøyaktig opp til plasseringen av den nye veggen - også på den veggen den skal mures imot. Det gjør det enklere å få veggen helt loddrett.

2

Porebetongplatene er lette å sage til på mål med ei lettbetongsag. Platene er ikke armert med jern slik at du kan sage på kryss og tvers etter behov. Du får en god arbeidsgang med å bygge opp veggen hvis du på forhånd sager til klossene som skal brukes underveis.

3

Innboringsfester skal skrus fast i bakveggen for hver rekke porebetongplater. Merk opp plasseringen av festene, og bor hull før du begynner å lime fast platene. Innboringsfestene sikrer at veggen blir stabil.

4

Fukt porebetongplatene med vann før du smører på limet. Det sikrer at limet binder godt. Limet skal røres opp med en blandevisp i drillen. Følg produsentens anvisning slik at du får riktig konsistens på limet.

5

Porebetongplatene limes sammen. Smør på limet med ei murskje, og rett det av med ei spesiell limskje. Den er utstyrt med tenner og har en bredde som nøyaktig tilsvarer bredden på lettbetongplatene.

6

Justér plasseringen av platene med en gummihammer. Det er viktig at den første plata står vannrett på gulvet, og at alle sidene er loddrette. Kontrollér med et vater. Sjekk også avstandene.

7

Innboringsfestet dekkes med lim som legges på med ei murskje. Etterpå retter du av limet med limskjea, og du kan sette neste rekke oppå. Det skal bare lim på den ene av flatene som skal limes sammen.

8

Muren kan løpende rettes opp med vater og gummihammer, for limet tørker ikke i samme tempo som muren vokser i høyden. Slå med små, forsiktig slag slik at du ikke slår muren skjev. Sjekk om muren er i lodd og vater underveis, og når siste plata er plassert.

9

Muren kan overflatebehandles når den har tørket et døgn. Vi bruker det samme limet som vi brukte til oppmuringen. Den trekkes på med en stålsparkel i et millimetertynt lag. Overflata skal bare akkurat dekkes. Limflata skal tørke ca. 15 minutter.

10

Limflata filtses med fuktig filtsebrett (brett med skumplast eller filt) slik at overflata blir jevn. Vær forsiktig ved kantene. Vi velger å «brekke» de to kantene litt og lage et rundet hjørne med lett hånd. Da er ikke kanten så utsatt for støt som kan gi synlige hakk i muren.

02
Overskap med skyvedører 8 Trinn

Skapet oppe er et stort skap som vi lukker med skyvedører og ei plate på den ene siden. Hylla i bunnen er 70 cm dyp og 175 cm bred. Fra overkanten av hylla til taket er det 70 cm. Hylla plasseres oppe på den nye veggen.

Den settes opp uten synlige beslag. Metoden er at hylla lages av to like plater som går 25 mm ut over ei treramme mellom platene. De skal ligge nøyaktig over hverandre slik at platene danner en fals rundt på alle kanter - unntatt framkanten - som kan festes i bærelister skrudd opp på veggen. Når hylla dyttes på plass, er bærelistene skjult. Bærelistene (J, H, K, L og M) er saget til av 21 x 34 mm høvlede lister. Resten av listene (E) i ramma plasseres med maks. 30 cm avstand og har til formål å gi hylla ekstra styrke.

1

Hylla legges løst opp på muren og bringes nøyaktig i vater. Strek opp langs underkanten av hylla på begge sider og på bakveggen. Se konstruksjonen på tegningen til høyre.

2

Bærelistene festes til veggen med 5 x 60 mm skruer og eventuelt murplugger. Vær klar over at bærelista skal plasseres 6 mm over streken du har laget på veggen langs underkanten av hylla. Sjekk ofte med vateret.

3

Hylla skyves på plass på bærelistene. Blir det sprekker mellom hylla og veggen, kan du lukke dem med akrylfugemasse. Det er en god idé å male hylla før du setter den opp - det er det enkleste. Du kan flekkmale etterpå om det skulle bli nødvendig.

4

Her monteres det ei list (N) i taket til skyvedørene. Dette taket er ikke i vater, og da skyvedører krever forholdsvis stor nøyaktighet, er det nødvendig. Lista festes slik at framkanten flukter med framkanten på hylla.

VIKTIG! Fjern eventuelle taklister slik at skyvedørene kan komme helt ut til veggen.

5

Toppskinna til skyvedørene tilpasses i lengden. Det samme gjelder bunnskinna. Skinnene er av metall, så du må bruke baufil.

6

Toppskinna festes til taklista slik at den er i vater og flukter med framkanten på hylla. Skinna festes i hullene som er boret, med 4 x 25 mm skruer som følger med skyvedør settet.

7

Bunnskinna festes i hylla. Skinna skal trekkes ca. 2 cm inn fra framkanten på hylla. Den nøyaktige plasseringen vil normalt stå på monteringsveiledningen som følger med.

8

Skyvedørene dyttes på plass i skinnene - først opp i toppskinna, og deretter ned i bunnskinna. Rullene i døra justeres i høyden, og dekklista (P) skrus på framkanten av hylla.

VIKTIG! Den bakerste døra skal på plass først.

03
Høyt skap med hylleseksjon 3 Trinn

Under overskapet og ved siden av maskinene skal det være et høyt skap med en innebygget hylleseksjon.

Hylleseksjonen lages av 19 mm mdf-plate. Den monteres først og festes til veggen. Hyllene (C) festes til sidene (A) og (B) med lim og to 4 x 45 mm skruer i hver sammenføyning. I hyllenes fremre høyre hjørne sages et 25 x 25 mm hakk. Det gir plass til en 21 x 21 mm høvlet furulist (F) som festes med lim og stifter. Lista ligger nøyaktig i flukt med framkanten av sidene og forsterker hjørnet - det er nemlig her døra skal festes.

Døra hengsles med tre skaphengsler av samme type som brukes i kjøkkenskap. De er ikke synlige på forsiden, og skapdøra sitter plant med siden på hylleseksjonen. Monteringsplatene til heng s-lene festes til ei 7 x 214 cm list (D) saget til av 19 mm mdf-plate og festes til fronten på hylleseksjonen. Døra (E) er også av 19 mm mdf-plate og måler 72 x 211 cm. Før du monterer døra, skal du bore ut til hengslene. Normalt følger det med en boremal til hengslene som du kan måle opp etter.

1

Den ferdige hylleseksjonen dyttes på plass og festes til veggen med tre vinkeljern og 5 x 40 mm skruer.

VIKTIG! Tilpass hylla nede dersom det er gulvlister eller andre hindringer.

2

Anslagslister festes på undersiden av overskapet og på siden av veggen. De plasseres i flukt med framkanten av mdf-plata (C) og hindrer døra i å gå inn i skapet.

3

Den runde delen av hengselet plasseres i hull du borer i døra og festes med skruer. Den malte døra klemmes på plass, og justeres i lodd med justeringsskruene. Til slutt skrur du fast et håndtak på døra.

Materialer

TIL VEGGEN

• Multiplater, 7 stk. 600 x 400 x 100 mm
• Hvitt flislim
• Innboringsfester, 5 stk.

Dessuten:
• Forankringsgrunner
• Veggmaling, glans 20

VERKTØY

• Porebetongsag
• Blandevisp på drill
• Murskje
• Limskje
• Pussebrett
• Filtsebrett (brett med skumplast)
• Vater
• Eventuelt plastkiler

TIL OVERSKAP

6 mm mdf-plate:
• 2 plater (A) á 70 x 175 cm
• 1 plate (B), 38,4 x 70 cm

21 x 34 mm høvlet furulist (glattkant):
(ramme til hylla)

• 1 list (C), 175 cm
• 1 list (D), 145 cm
• 6 lister (E) á 63,2 cm
• 1 list (F), 25,5 cm
• 1 list (G), 38,4 cm
(til vegglistene)
• 1 list (H), 150 cm
• 1 list (J), 65,8 cm
• 1 list (K), 27,1 cm
• 1 list (L), 22,9 cm
• 1 list (M), 40,9 cm

21 x 95 mm høvlet furulist (glattkant):
• 1 taklist til oppretting, 175 cm (N)

9 x 58 mm høvlet list:
• 1 dekklist til hylla, 175 cm (P)

Dessuten:
• Vanlig snekkerlim (PVA-lim)
• 25 mm stifter
• 5 x 60 mm skruer, 4 x 25 mm skruer
• Grunning og akrylmaling glans 40

Skyvedørsett:
• 2 dører inkl. skinner, ruller og skruer

TIL UNDERSKAP

19 mm mdf-plate:
• 1 side (A), 25 x 174 cm
• 1 side (B), 25 x 214 cm
• 5 hyller (C) á 25 x 27,2 cm
• 1 monteringsstykke (D), 7 x 214 cm
• 1 dør (E), 72 x 211 cm

21 x 21 høvlet list:
• 1 støttelist (F), 214 cm

21 x 45 mm høvlet furu:
• 1 anslagslist mot ny vegg, 213 cm
• 1 anslagslist oppe, 68,2 cm

Dessuten:
• 3 skaphengsler, 3 vinkeljern, håndtak
• Lim, skruer, murplugger

Pris

Cirka 5000 kroner

Tegning

Skyvedørene kjøpes ferdige og monteres i skinner som følger med. Her er det nødvendig med ei opprettingslist i taket som ikke er helt rett. Ellers vil ikke dørene gå skikkelig i skinnene.

Platene går 25 mm ut over kanten på ramma slik at den får en 34 mm dypt spor rundt kantene – unntatt framkanten

Hylla konstrueres av to identiske 6 mm mdf-plater (A). De limes og skrus fast til ei ramme av 21 x 34 mm høvlede lister.

I den høyre siden av hyllene sager du et 25 x 25 mm hakk. Det gir plass til ei 21 x 21 mm høvlet furulist som går fra topp til bunn og forsterker hjørnet der døra skal sitte.De nederste 40 cm av den ene vangen er fjernet slik at det er adgang til en service-luke til et ned-løpsrør som sitter i ei kasse på bakveggen.

De nederste 40 cm av den ene vangen er fjernet slik at det er adgang til en service-luke til et nedløpsrør som sitter i ei kasse på bakveggen.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vaskerom