Innred vaskerommet på en helg

Med siporexplater kan du lage en flott innredning, som utnytter plassen i vaskerommet optimalt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
7.000 kroner

Det ferdige vaskerommet er flott og funksjonelt. Nå med en god arbeidshøyde når vaskemaskinen skal brukes.

Intro

For de fleste av oss er det noe kjent med et rotete og upraktisk vaskerom. Hvis innredningen av vaskerommet ditt heller ikke er optimal, kan du fint gjøre noe med det. Bygger du f.eks. en ny, stor reol av siporexplater i lettbetong, kan du få et nytt funksjonelt vaskerom i løpet av ei helg.

Siporexplater er både billige og raske å jobbe med, samtidig tåler de lasten av vaskemaskinen og tåler fukt. Siporex-plater knekker dog fort hvis de brukes vannrett. Derfor legges det benkeplater og hyller av massivt tre inn mellom platene. De er både sterke og dekorative, og ved å stikke platene inn mellom lettbetongen oppnår du en stor styrke på en enkel måte.

Normalt skjøtes siporexplater med spesielle beslag som skal festes til bakveggen, men det er langt raskere å bruke lange karmskruer. De kan brukes i stort sett alle materialer, og de sitter ikke i veien når neste siporex-plate skal settes opp.

Det er også raskere å sette opp sipo-rexplatene hvis du monterer loddrette styrelister på veggen der du vil ha veggene dine. Det gjør skjøtene så nøyaktige at arbeidet med sliping og sparkling minimeres. Metoden sikrer at selv den urutinerte vil få et flott resultat.

Veiledning

01
Fundamentet 4 Trinn

Før du i det hele tatt kan komme i gang med oppbyggingen av siporexreolen i vaskerommet, skal du fjerne det gamle.

Vannet til kraner og vaskemaskin stenges, og forbindelsene fjernes. De gamle skapene rives med hammer og brekkjern. Når alle gamle skap er borte, skal alle fett-, såpe- og kalkrester fjernes fra vegger og gulv. Bruk skuresvamp og grunnrens. Vask etter med vann.

Nå er du klar for å bygge opp den nye reolen. Her starter vi med de nederste platene som skal ligge på gulvet. Det er enklere å starte med dem, fremfor å bygge opp den loddrette veggen direkte på gulvet, ettersom den nederste platen i så fall må skjæres til nederst.

1

Legg opp den første siporexplaten. Strek opp plasseringen av skilleveggen på bakveggen. Kloss deretter opp den første platen med plastbrikker til den er i vater.

2

Fjern siporexplaten og legg klatter av lim på gulvet. Siporexplatens plassering er også markert med teipstykker, slik at du skal være sikker på å legge den på riktig sted.

3

Legg den første platen på plass igjen, og press den mot gulvet. Legg de neste platene på samme måte. Legg også lim på kantene.

4

Monter den første veggen av plater inne ved endeveggen. Lag en loddrett strek på veggen, som markerer platenes fremkant. Legg klatter av lim på veggen og platekanten, og trykk på plass.

Her blir platen fiksert med en 6 x 120 mm skrue til en lettbetongvegg.

02
Skilleveggene 7 Trinn

Når du skal bygge opp vegger av siporex-plater, er det viktig at de står nøyaktig oppå hverandre - i lodd og vater. Skal du som her bygge flere høye vegger, sparer du mye tid ved å skru fast lister på bakveggen til å sette platene opp etter, slik at du slipper å sjekke hver plate. Det begrenser dessuten sparkle- og slipearbeidet når du benytter deg av styrelister.

Du sparer også tid hvis du skrur platene fast til veggen med en karmskrue, i stedet for å bruke de spesielle skjøtebeslagene ment for slike plater. De krever nemlig at du skjærer ut i neste plate for å få plass til beslaget.

1

Strek opp til plasseringen av styrelistene til skilleveggene. Legg et vater eller et rett bord mot veggen (som kan være ujevn), mens du streker opp på bunnen der skilleveggene skal være. Bruk gjerne en stor vinkel.

2

Skru fast styrelistene. Strek først opp plasseringen av skilleveggene på bakveggen også. Skru deretter listene (her 21 x 45 mm glattkant) fast på veggen langs strekene. Dermed er du sikker på at siporexplatene blir plassert korrekt.

3

Smør lim på platene, først med en murskje, deretter med limskje. Hold limskjeen i en vinkel på 45 grader i forhold til kanten. Trekk den over kanten, slik at limet ligger i “pølser” og blir fordelt.

De kantene som skal limes, skal vannes med en kost. Det sikrer at limet hefter skikkelig. Limet blandes med vann.

4

Stil siporexplaten på plass opp langs styrelisten. Vann først overkanten på siste plate, før du setter opp den neste. Press platen ned, og hold den samtidig mot listen på veggen. Sett et vater på kanten og sjekk at den er rett.

Slå med en gummihammer til kanten er i vater. Du kan også bruke en hammer og en trekloss.

5

Fest platen til veggen. Spenn først fast siporexplaten til listen med en skrutvinge. Beskytt evt. platen med en trekloss. Bor et skrått hull gjennom platen inn i veggen med et langt 6 mm murbor. Monter en 7,5 x 132 mm karmskrue i hullet.

6

Spikre platene sammen i forkant. Spenn fast to listebiter på kanten med skrutvinge. Slå en dykkert (2,5 x 55 mm) inn på skrå, og undersenk den.

7

Fjern overskytende lim. Straks etter monteringen skrapes alt overskytende lim av. Får det lov å tørke, blir det hardt og vanskelig å slipe vekk.

03
Treplatene 8 Trinn

Underveis i prosjektet skal det legges inn en benkeplate på de tre like høye skilleveggene du nå har bygget opp.

Det er viktig at du ikke fester benkeplaten med siporexlim, for da vil den sprekke. Bruk i stedet Sikaflex 11 FC, som gir en mer gummiaktig fuge som tillater treet å bevege seg.

De massive treplatene bryter dessuten den store hvite flaten når de bygges inn flere steder i siporexreolen. Her har vi brukt massive eikeplater.

Veggene av siporexplater skal her tilpasses en loftsluke. For at det skal være adgang til loftet, skjæres platene i halv størrelse under åpningen.

1

Først skal benkeplaten monteres. Når alle tre skillevegger er bygget med lik høyde, legges en pølse Sikaflex 11 FC på overkanten av veggene. Støvsug dem først, slik at du får ordentlig vedheft.

2

Legg benkeplaten på plass. Sørg for at den er skåret til helt nøyaktig og slipt, evt. med avrundede fremkanter. Sørg også for at det er forboret med 7 mm hull med undersenking. Monter benkeplaten med 6 x 120 mm skruer.

3

Legg en pølse Sikaf ex oppå benkeplaten til neste plate. Monter en list med skrutvinge ved forkanten til å styre den neste siporexplaten.

4

Fortsett oppbyggingen av veggen oppå benkeplaten. Legg lim på bakkanten av neste siporexplate. Sett den på plass på benkeplaten, og monter en karmskrue i veggen i overkant. Slå inn en skrå dykkert i forkanten.

5

De tre veggene føres her like høyt opp og avsluttes med en treplate. Treplaten legges i pølser av fugemasse (Sikaflex) akkurat som benkeplaten, og skrus fast til overkantene av skilleveggene.

6

Skilleveggen til venstre styres også av en list på veggen. Den øverste siporexplaten festes med en skrå dykkert til taket.

7

Monter de siste siporexplatene mot taket. Her skjæres de øverste platene gjennom til 30 cm dybde. Legg lim på bakkanten. Sett deretter platen på en pølse Sikaflex, og fest den med skrå dykkert.

8

Sprekken mellom platene og taket sparkles ut med gipspuss. Den skal være i en ganske stiv konsistens. Sparkle så plant som mulig ettersom du ikke kan slipe etterpå. La det tørke natten over.

04
Sluttpussen 8 Trinn

Nå skal du i gang med å sparkle siporex-veggene. Det gjør du med gipssparkel. Du skal være oppmerksom på at vannet suges lynraskt ut av gipssparkelmassen. Det betyr at du skal arbeide raskt, med en sparkel som ikke er for bred. Kan du ikke kontrollere det, må du gi siporexpla-tene en omgang akrylprimer først.

Her skal det også monteres en bakplate av mdf over vasken for å skjule noen rør, og vasken skal settes i benkeplaten. Dette er lurt å gjøre etter at du har gitt siporexplatene et grunnings-strøk, slik at du utnytter tiden mens du venter på at det tørker, før du skal sette i gang med selve akrylmalingen.

1

Slip alle flater og kanter jevne på siporexplatene. Bruk en slipekloss med slipepapir korn 40. Det er en god idé å avrunde eller “brekke” alle hjørnekanter, slik at de blir mer robuste mot støt.

2

Sparkle alle flater og kanter med gipssparkel. Dekk av plater og gulv med maskeringsteip eller papp før du setter i gang. Når sparkelen er tørr (etter en time), skal du slipe flatene med korn 100.

3

Rull nå på en runde grunning på siporexplatene. Mal også baksiden av mdf-platen som skal sitte over vasken. Mal den etter at du har laget forborede og undersenkede hull i den til monteringen.

4

Skjær ut til vasken. Bor et par 8 mm hull innenfor streken, slik at du kan komme ned med stikksagen, og skjær ut til vasken mens grunningen tørker. Tegn opp på avdekningspappen som allerede ligger der. Dermed unngår du merker på treet.

Tegn opp på avdeknings-pappen, som allerede ligger på benkeplaten. Dermed unngår du å lage merker på treet.

5

Sett opp bakplaten over vasken. Styrelistene av 21 x 45 mm glattkant kan gjenbrukes som underlag for bakplaten. Monter bakplaten på listene med 4 x 40 mm skruer. Det er 5 mm luft i sidene og mot taket, slik at det kan vandre litt.

Listene skrus fast til siporexplatene med 7,5 x 72 mm karmskruer og til tak og benkeplate med 5 x 80 mm skruer.

6

Mal alle siporexveggene med akrylmaling, også bakplaten. Her har vi valgt en maling med glans 25, som er halvblank og likevel enkel å vaske av.

7

Bor i karmskruer til hyllene. Finn hyllenes plassering ut fra hva som skal stå på dem. Bor 6 mm hull, og monter 7,5 x 72 mm karmskruer som hyllebærere.

8

Legg hyllene på plass. Hyllene blir kronen på verket. Det er flott at eiketreet bryter den store, hvite flaten, som siporexveggen ellers utgjør.

Materialer

• 75 mm siporexplater, 40 x 60 cm
• Siporexlim
• Benkeplate, her 40 mm stavlimt eik
• 12 mm mdf-plate (eller annen plate)
• Lister, 21 x 45 mm glattkant furu
• Skruer: 4 x 40, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Karmskruer: 7,5 x 72 og 7,5 x 132 mm
• Dykkert, 2,5 x 55 mm
• Sikaflex 11 FC
• Gipspuss og gipssparkelmasse
• Grunning og akrylmaling, glans 25
• Hvitpigmentert olje
• Vask, blandebatteri og sanitærkitt

Spesialverktøy

• Limskje, 75 mm
• Evt. spesialsag og gummihammer
• Evt. avstandsklosser
• Langt 6 mm murbor

Tidsforbruk

1 helg

Pris

7.000 kroner

Tegning

Lag en skisse over oppbyggingen

Her er den viste innredningen ment som inspirasjon. Du må lage en skisse av ditt eget rom. Siporexplatene er nummerert etter rekkefølgen de er monteret i. Åpningen til vaskemaskinen er 61 cm i bredden, 86 cm i høyden, (1 cm mer enn maskinen). Systemet er i halv dybde øverst, der det er en loftsluke. Platen på bakveggen er bare nødvendig hvis rør skal skjules.

Lag en skisse over oppbyggingen

Tips & Triks

Sage i siporex

Det finnes flere forskellige måter å skjære siporexplatene til på, bl.a. med en lettbetongsag utviklet spesielt til oppgaven. Du kan også bruke en vanlig håndsag, men vær oppmerksom på at tennene blir slitt ned.

Med en spesiell lettbetongsag med grove, herdede tenner, er det enkelt å skjære til platene.

Du kan også bruke en sirkelsag, utstyrt med et 230 mm diamantskjæreblad. Den gir et meget nøyaktig snitt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Vaskerom