Verkstedet FØR opprydding og innredning ...

Verkstedet FØR opprydding og innredning ...

Den riktige innredningen av verkstedet gjør det enklere å finne det verktøyet eller den tingen du mangler. Når garasjen også skal fungere som et verksted, kan vinterdekkene, spannene med malingsrester, bensindunker, de løse skruene og masse annet rot gjøre selv den minste lille gjør det selv-oppgave til et umulig prosjekt.

Start med et godt grunnlag

For å komme i mål med en god innredning av verkstedet, må det først ryddes. Deretter må det lages en gjennomtenkt base – slik at muligheten til å bevare rommet som et innbydende, effektivt og velinnredet verksted, der det samtidig er plass til å parkere bilen, er størst mulig. Det trenger absolutt ikke å koste en formue eller å gjøres voldsomt komplisert å lage en smart innredning av verkstedet.

Heng opp på veggen

Til verkstedet bygger vi selv et stort arbeidsbord, som på hyllen under har plass til alt det elektriske verktøyet. Vi lager et lite klappbord, som slås ned når vi setter bilen under tak. Vi setter opp et skap med mange skuffer. Og som nærmest fast inventar i et godt innredet verksted, henger vi opp en verktøytavle. Når vi skal innrede verkstedet, flytter vi det meste opp på veggen, slik at gulv og arbeidsområder holdes rene og ryddige.

Fjern rot fra gulvet

Ideen med å henge de fleste tingene på veggen, betyr samtidig at det er enklere å se hvilke ting som står igjen på gulvet. Ofte er det en del av de tingene vi kan kvitte oss med.

Bygg orden

Et godt innredet verksted handler kort sagt om å få alt sortert, få lagd en base, gjøre rent og begynne forfra. I tillegg handler det om å få innredet verkstedet på en mer oversiktlig måte. I artikkelen finner du gode tips til innredning av verkstedet, samt byggeprosjekter som gir orden.

... og verkstedet ETTER opprydding og innredning

... og verkstedet ETTER opprydding og innredning