Malingskabinett på fem minutter

Dette malingskabinettet tar nesten ingen plass når det henger sammenslått på veggen. Og når du får bruk for det, tar det deg bare noen få minutter å slå det ut til et godt, romslig kabinett der avtrekket fjerner støv og løsemidler.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 timer
Pris
400 kroner

Intro

Et malingskabinett med avtrekk løser to problemer på verkstedet. Det fanger opp malingsstøvet fra spraymalingsboksene slik at det ikke griser til alt annet i rommet, og det fjerner giftig gass og løsemidler slik at de ikke sirkler rundt og ned i lungene dine lenge etter at du har lagt fra deg vernemaska.

Men et malingskabinett har en stor ulempe. Det tar mye plass – også når det ikke er i bruk. Det har vi løst ved å lage et kabinettsom kan slås sammen slik at det bare tar noen få centimeter når det henges opp på veggen. Til kabinettet bruker vi ei plate 6 mm kryssfinér, og det blir bare igjen en liten rest. I stedet for å montere sammen delene med hengsler binder vi dem sammen med ei strikksnor. Det er raskt, lett og billig.

Veiledning

Avtrekk uten gnister

For at kassa skal bli til et malingskabinett, må det kobles på et avtrekk som fører ut i det fri. Åpningen til avtrekket skjærer vi midt i bunnen av kassa – eller rettere bakplata, for kabinettet står jo på en av sidene når det er i bruk. Rundt åpningen festes en krage som passer til en fleksibel slange som fører videre til vifta.

Til vanlig hjemmebruk kan du klare deg lenge med en ventilator til noen få hundre kroner. Men så lenge lufta passerer fritt gjennom ventilatoren, kan den bare redusere faren for brann eller eksplosjon.

Maler du mye – og med brannfarlige stoffer eller løsemidler i malinga – bør du investere i en gnistsikker ventilator som kan suge gassene ut i det fri. Det er en investering på ca. 3500 kroner eller mer, noe som normalt bare er aktuelt for profesjonelle.

Eksplosjoner skjer bare når konsentrasjonen av gass er svært høy – og ventilatoren er ikke mye farligere ved at den sitter i et malingskabinett, enn om den hadde sittet i veggen. Men bruk ikke en støvsuger som kan samle gassene i filtre og poser. Det kan ende med brann eller eksplosjon.

Kabinettet lages

1

Platene skjæres til, og hullene bores med 6 mm bor. Alt etter hva du foretrekker kan du måle og bore hullene enkeltvis eller legge sammen to plater som skal inntil hverandre, bore to hull samtidig. Hullkantene renses med et forsenkerbor.

2

Platene monteres med strikksnor. Til hvert av de faste hullene bruker du ei 20 cm lang snor. Legg platene sammen kant mot kant, trekk snora gjennom hullene, stram til, og bind en knute.

3

Hullet til slangen skjæres med stikksag midt på bak plata - da kan du sette kabinettet både på den høye eller den lave siden. Hullet skal passe til den slangen du kjøper. Bor et 8 mm hull innenfor streken som du kan starte sagsporet fra.

4

Hullet til å henge kabinettet på veggen med, bores med et 10 mm bor. Bor det i det sammenslåtte kabinettet der hvor de lange sidene møtes slik at hullet går litt inn i langsidene. Da vil spikeren du henger kabinettet på, holde sidene inne på plass.

5

Flensen til den fleksible slangen skrus eller limes fast på baksiden av bakplata. Når du legger sammen kabinettet, legger du de korte sidene inn på baksiden der flensen sitter - de går så kort inn at det er plass til flensen mellom dem.

Materialer

• 6 mm kryssfinérplate, 120 x 240 cm
• 3 mm strikksnor, 3 m
• Fleksibel slange
• Flens til fleksibel slange
• Ventilator. Helst en kjemikalieresistent, gnist- og eksplosjonssikker utgave. Vi har brukt VSB 14 av det tyske fabrikatet Karl-Klein.

Tidsforbruk

2–3 timer

Pris

Cirka 400 kroner pluss avtrekk. En vanlig ventilator kan fås for få noen hundre kroner, en som er gnistsikker fra ca. 3500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Her kan alle være med.

Tegning

Slik utnytter du hele plata

Bakplate og sider skjæres til av ei plate 6 mm kryssfinér på standardmål 120 x 240 cm - eller 122 x 244 cm for å være helt nøyaktig. Hullene til snorene bores med et 6 mm bor. Sett dem 1 cm fra kanten og 10 cm fra hjørnene. Det er lett å merke opp til hullene når kantene som skal monteres sammen, ligger inntil hverandre.

Slik utnytter du hele plata

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verksted