Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Et malingskabinett med avtrekk løser to problemer på verkstedet. Det fanger opp malingsstøvet fra spraymalingsboksene slik at det ikke griser til alt annet i rommet, og det fjerner giftig gass og løsemidler slik at de ikke sirkler rundt og ned i lungene dine lenge etter at du har lagt fra deg vernemaska.

Men et malingskabinett har en stor ulempe. Det tar mye plass – også når det ikke er i bruk. Det har vi løst ved å lage et kabinettsom kan slås sammen slik at det bare tar noen få centimeter når det henges opp på veggen.