Flott kassesink  

Kassesink er sterk, pen og forholdsvis enkel å lage. I de senere år er den blitt veldig populær i kjøkkenet, hvor den ofte brukes til sammenføyning av benkeplater med loddrett støtteplate.

Her vil håndverkeren vise hvordan du skjærer ut til – og forbinder – to plater med kassesink. Mens den ene platen ligger ned, stilles den andre på høykant oppå, slik at de to kantene flukter. På den nederste platen markeres bredden av sinkene ved å slå en blyantstrek langs den loddrette platen.

Platene er knapt 31 cm brede, og håndverkeren ønsker åtte sinker. Det vil si at de skal være ca. 3,8 cm brede. Det avsettes derfor markeringer langs hele platen med et mellomrom på de 3,8 cm.

Dybden på sinkene skal tilsvare benkeplatens tykkelse, det vil i dette tilfelle si 30 mm. Med en bordvinkel strekes det derfor 30 mm opp på hver av markeringene til sinkene vi lagde tidligere. Målene vinkles også ned på endeveden.

Den nøyaktige oppmålingen er ganske enkelt en forutsetning for et flott resultat, så ta den tiden du trenger. Annethvert felt skal sages ut, og det markerer håndverkeren med et kryss.

Dermed blir det lettere å huske å sage på den siden av streken hvor materialet skal bort. På baksiden av platen markerer han også de 3 cm som sinkene skal være dype. Og akkurat som på forsiden tegner han også her opp de enkelte sinkene. Før du begynner å skjære i platen, må den spennes godt fast til et solid arbeidsbord.

Håndverkeren bruker her en fintannet, skarp håndsag.Start med å sage i en 45 graders vinkel, og rett deretter opp sagen slik at du ender med å holde den helt loddrett.

Det kan være litt tungvint, men du er sikker på å få et helt loddrett snitt. Med en hobbykniv skjæres det et spor der hvor sinken skal fjernes. På den måten er vi sikre på et rent og helt rett snitt. Start med å stemme vinkelrett ned i platen i risset som ble laget med hobbykniven.

Dermed får du et loddrett spor, som du kan stemme opp uten å stemme inn i selve platen. Husk å vende den skrå flaten inn mot deg selv. Nå kan du fortsette med å stemme ut.

Håndverkeren stemmer av ca. en halv centimeter, og fortsetter med den skrå flaten vendt nedover, slik at han kan brekke av sponet. Når du først er ca. 5 mm nede i benkeplaten, er det ingen grunn til å bruke mer tid med stemjernet.

Resten av utstemmingen blir nemlig ikke synlig på det ferdige resultatet. Derfor kan det fikses med en stikksag. Sørg for å få platen plassert slik at du kan komme til å skjære med stikksagen uten å sage inn i arbeidsbordet. Igjen må den festes godt.

Med stikksagen skjærer håndverkeren en rekke spor inn i treet, men uten å skjære helt inn til bunnen av sinkene. Til slutt skjæres de mange tynne flikene over ved å kjøre stikksagen på tvers av sporene.

Med et tynt stemjern renses utstemmingene etter stikksagens grovjobb. De skal være helt glatte.Stikksagen kan imidlertid fortsatt brukes til å rense helt rent med. Her må du være veldig nøye med ikke å skjære i platens overflate og sinkene. Det gjøres enklest ved å sage nedenfra, slik at du kan se hvor bladet skjærer.

Med vinkelen undersøker håndverkeren nå om flatene er helt jevne. Eventuelle ujevnheter markeres med en tømmermannsblyant. Med stemjernets skrå flate vendt utover fjerner han selv de minste ujevnheter. Og skulle det være enda litt, tar han hobbykniven til hjelp.

Det er veldig viktig at utskjæringene er helt rene. Selv meget små ujevnheter kan gjøre det svært vanskelig å sammenføye platene til slutt. Nå skal den andre platen skjæres ut – og den første brukes som mal.

Da er du sikker på at de to stykkene passer perfekt sammen, hvis du vel å merke er nøye med oppstrekingene og utskjæringen. Platen settes godt fast med skrutvinger, så den stikker ca. 1 millimeter opp over sinkene på den første platen.

Denne lille sikkerhetsmarginen er veldig viktig. Bare på den måten er det materiale til å slipe forbindelsen helt tett til slutt. Platene ligger helt fast når strekene nå skal overføres fra den ene platen til den andre.

Når strekene er overført, kan den ene platen fjernes, og så kan håndverkeren streke opp langs arbeidsbordet, slik at han har sinkehøyden på den andre platen.

Nå skal den første platen igjen være mal, og stilles derfor oppå den andre platen. Sinkenes plassering overføres, og det strekes opp på samme grundige måte som på den første platen. Alle utskjæringer og alt stemmearbeid foregår på nøyaktig samme måte som på den første benkeplaten.

Lag en prøvemontering når de to platene er skåret til. Her er det en liten kant som må fjernes for at sinkene skal passe nøyaktig sammen. Slå forsiktig platene sammen. Her har vi lagt et bord som beskyttelse, så platen ikke skades.

Håndverkeren kontrollerer at forbindelsen er tett før han forsiktig lirker den loddrette platen av igjen. Nå skal platene limes sammen.

Her må du smøre trelim på alle kantene på den vannrette platen, mens det bare trengs lim i bunnen av utskjæringene på den loddrette platen. Platene slås forsiktig sammen, og det legges en tynn stripe lim langs sinkene på toppen.

Til slutt slås platene endelig sammen, og det overskytende limet tørkes straks av. Med en stor tømmermannsvinkel kontrolleres det så at de to platene er i en 90 graders vinkel. Det er de, så dermed kan i gå i gang med finishen.

Slip straks forbindelsen med grovt sandpapir, korning 40, og deretter med et stykke 120-papir og til slutt med et fint 180-papir.

På den måten vil det fine slipestøvet legge seg i skjøtene så overflaten blir helt glatt. Når limet er herdet, må platene få en god omgang med treolje. Kassesinken er ferdig – pen og sterk.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenbenk