Fliser med flott effekt

Normalt er fliser helt flate. Men disse flisene har skrå kanter, slik at lyset speiles på en flott måte, akkurat som på en malt fyllingsdør.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
1400 kroner

Den mørke fugen fremhever flisene. Opprinnelig ble metroflisene satt opp med sement, som gir en nesten svart fuge. Fargen har vi forsøkt å treffe her.

Intro

Fliser pleier å være flate som pannekaker, men de såkalte metroflisene, som opprinnelig stammer fra undergrunnsbanen i Paris, har skrå kanter hele veien rundt, slik at de reflekterer lyset på en spesiell måte. Det gjør veggen mer levende å se på. Derfor er flisene ikke lenger bare å finne på undergrunnsstasjoner verden over - de er rykket opp fra under bakken og inn i private hjem, der flere er begynt å bruke dem som kjøkkenfliser.

Fordelen med metroflisene er at de ikke krever en helt plan bunn for å gi et flott resultat. Fasettkantene på flisene vil nemlig skjule at flisene ikke sitter helt i samme nivå - i motsetning til vanlige flate fliser, der det tydelig vil avsløres at underlaget ikke er helt plant.

De skrå kantene på flisene gjør til gjengjeld at det ikke er helt enkelt å fuge mellom flisene, som det er ved vanlige flate fliser, men det kan fint la seg gjøre. Det krever bare at du er ekstra nøye.

Flisene kommer opprinnelig fra metroen.

Da undergrunnsbanen i Paris åpnet, var veggene på stasjonene dekket av de spesielle avlange flisene. Senere fulgte undergrunnsbaner verden over etter. Derfor har de karakteristiske flisene fått navnet metrofliser. Det spesielle med flisene, er de fasettpressede kantene. Kantene gjør at de bryter og reflekterer lyset i et spennende spill, som gjør veggen mer levende å se på.

Metrofliser er presset i form før de blir brent, og de blir ikke brent hardt. Det betyr at de holder formen og at de er veldig jevne og målfaste.

På avstand er det tydelig at kantene gir et spesielt lysspill.

Veiledning

01
Klargjøring 2 Trinn

Her skal vi sette opp fliser på veggen i et kjøkken - og mellom to benkeplater, der det bare er et hull der komfyren skal være. Det betyr at det skal settes fast en list på veggen i hullet, som flisene deretter skal settes opp etter.

Før du setter i gang, er det en god idé å lage en prøveopplegging langs veggen der flisene skal settes opp, slik at du kan se hvordan det vil gå opp.

For å få den samme avstanden mel­ lom fugene, kan du bruke fugekors til de loddrette fugene, og fugesnor mellom de vannrette. Her skal fugene være 3 mm.

På bordet legges en 3,2 mm masonitt­ plate som flisene settes på, slik at det blir en fuge når platen fjernes.

1

Her skrus en list fast på veggen, der komfyren skal være. Det gir en kant å sette opp flisene etter. Listen settes opp i nivå med et par masonittplater. De ligger på hver side av hullet til komfyren for å lage en fuge under den nederste flisrekken.

2

Lag en prøveopplegging, slik at du kan se hvordan det går opp. Legg en rekke fliser langs veggen, med fugekors mellom. Her går det opp med en hel flis i den ene enden og en halv flis i den andre. Det slås en loddrett strek ved enden av flisen.

02
Sett opp flisene 6 Trinn

1

Trekk på lim på veggen med et stålbrett. Det er en god idé å merke opp flisstykket med maskeringsteip først. Da vet du nøyaktig hvor det skal være lim. Trekk på til to til fire rekker fliser om gangen, avhengig av lengden på veggen.

2

Trekk en 4 mm tannsparkel gjennom limet, mens sparkelen holdes i ca 60 graders vinkel på veggen. Gjør en test, ved å trykke en flis i limet og ta den av igjen. Hvis det er lim på fire femtedeler av flaten, er limet passe.

3

Sett opp den første rekken fliser. Flisene settes på en strimmel av masonitt, slik at det blir en fuge mellom fliser og benkeplate. Sett opp flisene, og plasser et fliskors mellom.

4

La en fugesnor styre de vannrette fugene. Når én rekke er avsluttet, legger du en fugesnor oppå og strammer den ut, mens du presser den neste rekken fliser fast i limet.

5

Fortsett å sette opp fliser. Etter hver tredje rekke, legges et vater på overkanten av flisene for å sjekke om de ligger rett. Gjør de det, trykkes de fast i limet, og du kan fortsette å sette opp flere rekker med fliser.

6

Flisene skjæres til med en helt normal fliskutter. Vær nøye med å presse ned skjærerullen godt ved fasettkantene. Du kan evt. også skjære til flisene til med en vinkelsliper med diamantskjæreskive.

03
Fuging av flisene 3 Trinn

Dagen etter at du har satt opp flisene, kan du fuge mellom dem. Det kan du ikke gjøre helt på normalt vis, fordi metroflisene har skrå kanter. Det gjør nemlig at det er litt vanskeligere å presse mørtelen inn i fugene. Derfor skal du være ekstra nøye med akkurat det. Når du trekker på mørtelen, ser det litt voldsomt ut med brede fuger på grunn av den skrå kanten. Det meste av den overskytende mørtelen kan fjernes med et fuktig skumgummibrett, men for å rekke helt inn til fugene, må du bruke en liten svamp for å få fugene helt jevne. Her fuges med en grå fugemørtel, iblandet litt svart. Det gir en mørk fuge, som de originale metroflisene hadde.

1

Nå skal det fuges mellom flisene. Dekk først til med teip langs kanten. Bland deretter fugemørtel med vann, og trekk den på med et gummibrett eller en gummisparkel. Trekk på fugemørtelen nedenfra og opp, litt skrått på fugene.

2

Fjern overskytende mørtel med et fuktig skumgummibrett. Brettet dyppes ofte i rent vann. Etter dyppingen kjøres det over en valse, slik at brettet ikke er for vått når flisene vaskes rene.

3

Form fugene med en liten, fuktig svamp. Den klippes til, slik at du kan rekke helt inn i fugene. Når fugene er faste, poleres flisene med en tørr klut, slik at de blir helt glatte. Til slutt fuges det med silikon mellom flisene og benkeplaten.

Materialer

 • Metrofliser, 10 x 20 cm og 10 x 10 cm
 • Multilim
 • Fugemørtel, grå og svart
 • 3,2 mm masonittplate
 • 3 mm fugekors og fugesnor
 • Maskeringsteip
 • Silikonfugemasse (f.eks. grå Sikaflex 11FC)
 • Klinkerolje

Spesialverktøy

 • Fliskutter
 • 4 mm tannsparkel
 • Stålbrett
 • Gummibrett og skumgummibrett

Tidsforbruk

Cirka 1-2 dager (alt etter veggens størrelse).

Pris

Cirka 400-700 kr per m²

Vanskelighetsgrad

Metrofliser er litt mer omstendelige å fuge enn vanlige fliser.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjøkkenfliser