Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Før du begynner å sette nye fliser utenpå de gamle, skal du gjøre noen forberedelser, slik at du er sikker på å få suksess med prosjektet. F.eks. skal du sjekke at de gamle flisene sitter godt fast. Underlaget skal gjøres grundig rent for fett og skitt, slik at limet kan hefte på den glatte overflaten. Kontakter og andre hindringer fjernes. I tillegg skal du måle og merke opp, slik at du har kontroll på hvor flisene begynner og slutter.