Sett fliser på fliser

Sett de nye flisene direkte oppå de gamle, og unngå støvende nedriving, slipearbeid og de reparasjonene i underlaget som alltid følger med.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
300 kr/m2

Intro

Før du begynner å sette nye fliser utenpå de gamle, skal du gjøre noen forberedelser, slik at du er sikker på å få suksess med prosjektet. F.eks. skal du sjekke at de gamle flisene sitter godt fast. Underlaget skal gjøres grundig rent for fett og skitt, slik at limet kan hefte på den glatte overflaten. Kontakter og andre hindringer fjernes. I tillegg skal du måle og merke opp, slik at du har kontroll på hvor flisene begynner og slutter.

Skal du skifte benkeplaten senere, kan du bruke den gamle som arbeidsbord mens du setter opp flisene. Skal platen sitte, skal du dekke den grundig med både plast og papp.

Nye fliser (og en ny benkeplate) ga kjøkkenet et nytt utseende. I tillegg brukte vi bare ei helg.

Veiledning

01
Klargjør underlaget 5 Trinn

1

Sjekk om det er noen løse fliser ved å banke på dem, for eksempel med enden av en skrutrekker. En hul lyd avslører om det er noen løse fliser, som i så fall må limes fast før du går videre.

2

Vask flisene nøye med grunnrens. De gamle flisene og fugene skal være rene, og ikke minst renset rene for fett. Vær spesielt nøye rundt komfyren, der det ofte er mye fett.

3

Masker langs kantene. Skal du ikke skifte benkeplaten, skal den dekkes til ordentlig. Vi skal skifte platen, og nøyer oss derfor med en strimmel maskeringsteip, slik at vi har noe å merke opp på.

4

Mål og merk opp på veggen hvor høyt flisene skal gå. Begynn med en hel flis ved benken, og skjær evt. til under overskapene. Går det ikke opp med hele fliser i sidene, skal du flytte dem så stumpene er like store i hver side.

5

Så sparkles de gamle flisene med et tynt lag flislim for å fylle opp fugene og forbedre vedheften. Fordel et tynt lag diagonalt med en bred sparkel.

02
Sett opp flisene 7 Trinn

Når det første tynne laget med lim er helt tørt, kan du gå videre med det som er formålet: å sette opp fliser. Uansett om de nye flisene er løse eller på nett, som i vårt tilfelle, skal du begynne oppsettingen med minimum én hel flis eller ett helt nett, og lage evt. tilskjæringer og tilpassinger ut fra den.

Fliser som skal kuttes midt på, kutter du med en fliskutter. Men skal du lage et hakk i en flis, er du nødt til å bruke vinkelsliperen og en diamantskive. Husk å spenne flisen godt fast, før du setter i gang med vinkelsliperen.

1

Smør lim på de store flatene først. Det går fort når du fordeler limet med en glatt sparkel i et lag på et par millimeter.

2

Trekk gjennom limet med en tannsparkel. En tannstørrelse på 4 x 4 mm er som regel passe. Hold sparkelen litt på skrå, så sparkelmassen presses ut mellom tennene.

3

Sett opp det første hele nettet etter merkene på teipen på bordet. Når det er på plass, måler og skjærer du til flisene til kantene, og setter dem på plass.

4

Flisene trykkes fast i limet med en avstand som passer til fugebredden. Små fliser og fliser på nett trykkes over med et gummibrett. Det sikrer at alle flisene blir sittende i samme høyde.

5

Sett opp tilskårne nett eller hele fliser rundt evt. stikkontakter og rør før du setter i gang med å skjære til fliser. VIKTIG! Fjern eventuelt flislim i hullene, slik at det ikke tørker mens du skjærer fliser.

6

Mål og strek opp på flisene. Husk å ta høyde for fugene. Er flisene på nett, kan du la dem sitte på nettet mens du merker opp. Ligger hindringen midt i en flis, deler du den med en fuge.

7

Skjær til flisene. Prøv om de passer, og sjekk om det er plass til en fuge mot hindringen. Gi hver enkelt bit litt flislim på baksiden, og trykk den på plass.

03
Så skal det fuges 5 Trinn

Alle fuger mellom flisene fylles med en fugemørtel i en farge som passer til flisene og smaken din. Til smale fuger og glatte, jevne fliser, er en fin og glatt fuge som regel å foretrekke. Til store og grove fliser, kan du velge en rustikk fugemørtel. Når du skal velge fugemørtel, skal du huske å kjøpe en type som passer til fugebredden mellom flisene.

Mellom flisene og benkeplaten, mot overskapene og i innvendige hjørner, skal du tette overgangen med en gummifuge. Bruk en elastisk gummifuge som passer i fargen til fuge eller fliser.

1

Fyll fugene med fugemørtel ved hjelp av et gummibrett eller en gummisparkel, som du trekker diagonalt over fugene. Fugemørtelen røres opp med vann, til den får en kremet konsistens.

2

Vask av overskytende fugemørtel med vann og en fugesvamp. Skyll svampen ofte, og trykk ut så mye vann fra svampen, at det ikke renner når du vasker.

3

Masker fugene med bred maskeringsteip. Da er du sikker på at du ikke kliner gummifugemasse ut over alt. Trykk teipen godt fast.

4

Bruk en fugebrikke til å fjerne den overflødige fugemassen. Trekk til du kan se teipen gjennom fugemassen, og flern deretter teipen umiddelbart.

5

Dagen etter fjernes evt. kalkslør med en eddikklut.

Materialer

Materialer til 2 m² vegg

• 50 x 50 mm fliser på nett
• 5 kg flislim
• 5 kg fugemørtel
• 1 l grunnrens
• 1 rull maskeringsteip, 50 mm

Spesialverktøy

• Fliskutter
• Tannsparkel
• Gummibrett
• Fugesvamp
• Gummifugemasse og fugebrikke
• Diamantskive til vinkelsliper

Tidsforbruk

Et par dager, inkl. tørketid.

Pris

70-300 kroner per m², avhengig av flisene.

Vanskelighetsgrad

Ingen problemer, bare du er nøye med oppmålingen og med å fylle opp fugene helt.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Kjøkkenfliser