Lett
Vanskelig

Med en ny kjøkkenvask – og kanskje også en ny overflatebehandling av benkeplata – kan du raskt få store forandringer på kjøkkenet. Før du fjerner den gamle vasken, skal du se på vannrørene. Notér dimensjoner på koblinger og rør, og mål opp til den nye vasken. Ta gjerne også med et par foto av den gamle vasken når du går i forretningen. Det kan være til god hjelp. Så gjelder det å finne ut hvordan du får stengt av vannet. Sitter det ei kulekran (Ballofix-ventil) på vanntilførselen, er det ingen problemer. Men er kulekrana grodd fast, eller hvis det ikke er kulekraner på rørene, kan du ikke arbeide med rør og avløp selv. Da må du tilkalle en rørlegger til den delen av arbeidet. Vasken klarer du selv.