Slik sager du hull til kjøkkenvasken

Mange av oss skjelver nok litt på hendene, når vi skal sage hull i en dyr benkeplate for å lage hull til en kjøkkenvask. Men oppgaven er faktisk relativt enkel. Den største jobben ligger i å måle opp grundig, og sjekke alle målene en ekstra gang før du trekker frem sagen.

SKJÆR UT TIL VASK

OPPMÅLING: Grundig oppmåling er en forutsetning for suksess – uansett om det skal vask i en ny benkeplate, eller om vasken i den gamle benkeplaten skal bli større.

OPPMERKING OG UTSKJÆRING

1. Ofte følger det med en oppmerkingsmal til den nye vasken. Alternativt legges vasken på benkeplaten med bunnen i været. Deretter merkes hele omkretsen med maskeringsteip.

2. Kanten på vasken måles, og en ny strek lages på innsiden av teipen. Vasken skal gå ned i hullet, mens kanten skal hvile på platen. Riss opp med en hobbykniv, så treet fliser minst mulig.

3. I det ene hjørnet bores et hull på minimum 8 mm. Da kan du etterpå komme til med et stikksagblad. Sørg for at hele boret holdes innenfor markeringen.

4. Det skjæres ut med en stikksag hele veien rundt langs markeringen. Bruk et friskt blad til sagen, og sett eventuelt teip på undersiden av anleggssålen. Det gjør at sagen ikke riper opp benkeplaten.

5. Det er viktig å sørge for å understøtte det platestykket du skal skjære ut. Ellers risikerer du at det knekker av og drar med seg en stor flis.

6. Spennbeslagene til vasken vil ofte butte når du setter den nye vasken ned i hullet. Er det tilfellet, kan du lage plass til dem ved å fjerne litt av benkeplaten med et stemjern.

KLARGJØRING AV KANTEN

1. På benkeplater av tre er det viktig å slipe kanten godt. Alle fliser og ujevne kanter skal fjernes før vasken monteres.

2. På laminatbenkeplater skal den åpne sponplatekanten forsegles grundig for å hindre fukt å trenge inn i platen. Legg på silikonfugemasse hele veien rundt på kanten.

3. Silikonfugemassen fordeles i et jevnt lag på overflaten hele veien rundt. Det gjøres enklest med en sparkel.

Smart metode: Hull til rund vask

Skal du lage et hull til en rund vask, kan du med fordel bruke et sirkelslag til stikksagen når hullet skal sages.

Først merker du opp vaskens plassering på platen. Deretter merker du opp sentrum på sirkelen.

Sirkelslaget monteres til sålen på stikksagen. I den andre enden er det en liten spiss, som skal plasseres i sentrum av sirkelen. Dermed styrer sirkelslaget stikksagen perfekt rundt i sirkelen.

Før du kan begynne utskjæringen, skal du bore et hull inne på den delen av platen som skal sages vekk. Hullet lager plass til stikksagbladet. Sagbladet stikkes ned i hullet, og du sager deg fra hullet og videre på innsiden av oppmerkingen til sirkelen.

LES OGSÅ: Planlimt vask

Smart metode: Sag hull uten å bore først

Med et sagblad som er utstyrt med en såkalt dykktann, kan du – med litt øvelse – sage midt i en plate uten å forbore. Det krever dog at treet er forholdsvis mykt. Ellers har bladet lett for å smette unna.

Stikksagen settes på skrå, og deretter lar du spissen av bladet hvile mot emnet før sagen startes. Når den går, dykkes bladet ned i emnet, og du er i gang.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenvask