Underlim vasken og få luksus til lavpris

Litt pågangsmot, en overfres med et par fresestål og en fresemal som endres litt underveis. Ja, dermed har du faktisk alt du trenger for å utføre en elegant underliming av vasken i kjøkkenbenken. Se hvordan det gjøres her.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
2.000 kroner

Intro

La det være sagt med en gang: Den billige stålvasken vi har kjøpt, er egentlig ikke beregnet for underli-ming. Den har imidlertid en bred, plan kant, som ligner de dyre modellenes, som vanligvis anbefales til dette formålet. Derfor gjør vi et forsøk, der ambisjonen er å lage en minst like elegant løsning som den kjøkkenprodusentene kan levere: altså en underliming, der vasken er montert noen få millimeter under oversiden av benkeplaten, med en kant som nesten ikke er synlig.

Mens kjøkkenprodusentene arbeider med CNC-styrte robotfresere og dyre spesialvasker nedfelt i benkeplater av edle tresorter, går vi en annen retning.

Vi har valgt en av markedets billigste stålvasker, som vi underlimer i en 26 mm tykk benkeplate, kjøpt på tilbud.

Kravet til vasken er bare at den skal ha en kant, som skal være så plan som mulig. Det kan ikke unngås at kanten har noen profiler både innvendig og utvendig. Men vasken vår har en 30 mm bred kant, der 25 mm er helt plane. Detgir en passe stor limflate til underlimin-gen, og det er det som teller i akkurat denne sammenhengen.

For å komme i mål med dette prosjektet, skal det freses ut adskillige ganger fra tre forskjellige fresemaler, som vi lager selv underveis. Kort sagt er det en fordel om du er litt fortrolig med overfresen.

Og har du i den forbindelse behov for å få frisket opp kunnskapen om hvordan du bruker fresen, kan du som abonnent finne et kurs på www.gjoerdetselv.com. Skriv “overfres” i søkefeltet.

Veiledning

01
Fresemal 1 7 Trinn

Alt begynner med at vi får laget den første fresemalen. Den lager vi av 12 mm MDF, med målet 60 x 80 cm.

Vi kan se at de utvendige målene på vasken er 40 x 54 cm, mens hjørnene har en utvendig kvartsirkelform med en radius på 7,5 cm.

For å finne hva hullmålet skal være på den første malen, begynner vi med å trekke fra kanten på vasken (3 cm på alle fire sider), samt 3 cm fra radiusen i hjørnet. Det innvendige målet blir dermed 34 x 48 cm, mens hjørneradius er 4,5 cm.

Fordi vi ønsker at 0,6 cm av kanten på vasken skal være synlig, skal det regnes inn, og regnestykket blir: Vaskens innvendige mål, pluss 0,6 cm i alle fire sider, pluss bredden på kopiringen, som også er 0,6 cm i alle fire sider.

I alt skal malen altså være 1,2 cm større på alle fire sider, i forhold til det innvendige målet på vasken. Slik finner vi ut at hullmålet for den første fresemalen blir 36,4 x 50,4 cm, med en hjørneradius på 5,7 cm.

1

Alle de oppgitte målene for vasken sjekkes for sikkerhets skyld. I tillegg til lengde og bredde, har de plane flatene på kanten stor betydning. Jo større den plane flaten er, desto bedre er limkontakten til den freste falsen i benkeplaten.

2

De rette sidene på vasken strekes opp sentrert på platestykket (12 mm mdf med målet 60 x 80 cm). Hjørnekrummingen, radius 5,7 cm (4,5 + 1,2 cm), strekes opp med passer. Vær nøye!

3

Bor et hull på innsiden av streken, slik at du kan få bladet ned til sporet. Sag med et fint blad på den innvendige siden av streken. Når streken “blir stående”, kan kanten på malen etterslipes, slik at du kan lage den helt jevn og nøyaktig.

4

Til de fire langsidene bruker vi overfresen med et notfresestål, som føres langs en rettholt (et anlegg), fordi stikksagen er vanskelig å styre nøyaktig langs en oppstreking. Stopp fresingen like før du freser inn i krummingen.

5

Malen er skåret ferdig, og det du ikke skal bruke fjernes. Spar på resten til senere fresinger, der den kan brukes som underlag for fresesålen.

6

Puss og slip forsiktig, til du har perfekt kant på malen. Her bør du være ekstra nøye, ettersom denne malen lager den synlige kanten i benkeplaten. Selv små skjevheter avsløres når kopiringen føres langs kanten på malen.

7

Vasken vår plasseres 8 cm fra forkanten på benkeplaten. Målet settes på malen med hjelp av en anleggslist. Det gir samme avstand også på de senere fresingene. Mål avstanden, og sett fast listen til malen med lim og skruer.

02
1. Fresing 4 Trinn

Nå er malen klar, og vi kan sette i gang med den første fresingen, som også er gjennomskjæringen av benkeplaten.

Det gjøres kun fra oversiden, fordi det sikrer større presisjon enn fresing fra begge sider. Men fresing fra samme side krever selvsagt et fresestål med en ekstra stor lengde. Det viste stålet (12 mm) har et 5 cm langt skjær. Så lange fresestål følger normalt ikke med i et sett, men må kjøpes enkeltvis.

1

Kopiringen stikker ned under sålen på fresen, og kanten støter inn mot - og følger - kanten på malen. Fresestålet stikker ut gjennom kopiringen, og avstanden fra kanten på stålet til ytterside av kopiringen er her 0,6 cm, som vi regnet inn tidligere.

2

Gjennomskjæring av benkeplaten gjøres i flere omganger, noen få mm om gangen. Fres i klokkeretningen, og hold fresen loddrett. Legg evt. en bit 12 mm MDF-plate under den “svevende” delen av sålen. Det sikrer at fresen holdes loddrett.

3

Første fresing (gjennomskjæring) er gjort, og det innvendige stykket av benkeplaten fjernes. Fresingen med den første malen er dermed ferdig.

4

Den freste kanten på benkeplaten avrundes lett med et rundingsstål med kulelagerstyring. Vi bruker et fresestål med en rundingsradius på 5 mm. Et 45° fasstål kan også brukes. Kanten slipes lett med slipepapir, korn 120-180.

03
Fresemal 2 2 Trinn

Nå skal benkeplaten snus, og vi skal frese den falsen fra undersiden som vasken skal legges ned i. Det skal være igjen 8 mm gods mot oversiden av benkeplaten. Med en 26 mm tykk benkeplate, skal falsen altså være 18 mm dyp.

Ytterkant på falsen skal være lik ytterkanten av vasken, pluss 1 mm ekstra luft hele veien rundt.

Fresemalen vi brukte tidligere, skal derfor lages 2,6 cm større hele veien rundt (vasken vår har en kant på 2,5 cm). Når det er saget vekk i malen, har du laget den andre fresemalen.

1

Mål 2,6 cm ut fra den første malen - hele veien rundt. Det kan gøres med blyant, som vist her. Denne fresingen blir ikke synlig. Derfor er det ikke like nøye med presisjonen her som på oversiden.

2

Sag av den oppmerkede strimmelen. Sag på yttersiden av streken. Da er du sikker på at det kommer nok luft rundt kanten på vasken. Når det er gjort, er mal nummer 2 klar til bruk.

04
2. Fresing 2 Trinn

Med fresemal nummer 2 klar, kan vi sette i gang med den andre fresingen. Som nevnt arbeider vi her på undersiden, for å få laget den falsen som kanten av vasken skal limes opp mot.

Det er viktig at fresemalen plasseres riktig i forhold til den første fresingen. Fra før har vi jo heldigvis den fastmonterte anleggslisten. Derfor har vi kontroll på forkanten.

Plasser malen, og mål ut og sjekk til begge sider at den er sentrert nøyaktig over den første fresingen.

1

Falsen freses ned i undersiden av benkeplaten. Fres i flere omganger, der du freser vekk maksimalt 4-5 mm gods per gang. Restebiten fra benkeplaten, pluss et stykke 12 mm MDF, sikrer at sålen på fresen holdes plan og er loddrett.

2

Falsen er frest 1,8 cm dyp, og med 1 mm større bredde enn yttermålet på vasken (2,6 cm). Til slutt står det igjen 8 mm gods i bunnen av falsen.

05
3. Fresing 4 Trinn

Vasken understøttes på alle fire sider av hjemmelagde støttelister. De lager vi av 9 mm finér, som sages til 4,5 cm brede lister. Lengden på støttelistene tilpasses avstanden mellom de runde hjørnene på vasken. Listene stikker 2,5 cm inn over kantene på vasken. De freses 2 cm inn, og 0,9 cm ned i benkeplaten.

Vi bruker samme kopiring og fresestål, mens mal nummer 2 utstyres med fire innsnitt til fresinger til støttelistene. I hver list forbores det til tre 6 mm islags-muttere, som slås ned i listen.

1

Hullene til islagsmutterne bores med sentrum 1,2 cm fra den ene siden. I motsatt side forbores det til skruer til å sette fast listen i benkeplaten. Islagsmutterne slås ned i støttelisten.

2

Fresemal 2 utstyres med 2,6 cm dype innsnitt til utfresing for støttelistene. Se målene på støttelistene i materialoversikten. Når det er innsnitt til støttelistene på alle de fire sidene, har du laget fresemal nummer 3.

3

Med de fire innsnittene i mal nummer 3, freses det plass til de fire støttelistene. Du freser her 9 mm ned, slik at støttelistene ligger i plan med undersiden av benkeplaten.

4

Slik ser benkeplaten ut fra undersiden. Fresingen er ferdig, og det er gjort klart til at overkanten av vasken kan limes mot fals A og, støttelistene kan legges i fals B.

06
Prøvemontering 5 Trinn

Om en liten stund skal vasken limes fast i den freste falsen, men først lager vi en prøvemontering, for å få maskert godt med maskeringsteip. Vi har tenkt å bruke en svart Tec7-lim, som limer på alle materialer. Den er både fleksibel og vannbestandig. Du skal bare forsikre deg om at limet får kontakt med hele flaten i falsen, slik at det ikke kan trenge inn vann mellom benkeplaten og vasken.

I praksis betyr det at vi skal bruke rikelig med lim, faktisk så mye at den blir presset ut mellom vasken og benkeplaten.

Vi lager derfor en prøvemontering uten Tec-7 og trelim, kun med det formålet å få maskert perfekt med teip.

1

Vasken legges ned i falsen. Som trykkfordeler legges små listestykker (her rørepinner) på kantene av vasken. Uten rørepinnen vil støttelisten bare trykke på profilen (bøyen) på vasken, mens trykket nå legges på den plane flaten i stedet.

2

Støttelistene legges i de utfreste leiene, og settes fast midlertidig (uten lim) med et par 4 x 20 mm skruer.

3

Skruene spennes kun lett til, men likevel så mye at vasken ligger plant i falsen.

4

Maskeringen gjøres med teip, som presses godt inn mot oppkanten mellom kanten på benkeplaten og kanten på vasken. Husk å fjerne beskyttelsesfolien på vasken fra limflatene.

5

Skjær et enkelt snitt gjennom teipen mellom vasken og oppkanten på benkeplaten. Bruk en veldig skarp kniv, og vær sikker på at teipen sitter godt fast og er gjennomskåret hele veien rundt.

07
Endelig montering 4 Trinn

Med maskeringsteipen godt på plass, slik at limet ikke setter seg fast på benkekanten og den synlige delen av vasken, er vi klare for den endelige monteringen.

Limet legges på kanten og planes ut med en sparkel, slik at det ligger i et minst 1 mm tykt lag. Deretter legges vasken på plass i falsen, og rørepinnene (trykkfordelingslister) legges ned igjen.

Og endelig er tiden kommet for å sette på støttelistene. De får litt trelim der de sitter mot benkeplaten.

Når maskinskruene i støttelistene spennes til, pipler limet ut av teipsprek-ken. Dermed er du trygg på at det er full kontakt mellom vasken og benkefalsen.

Jo, det er mulig! Med en overfres og riktig metode, kan det la seg gjøre å underlime en vanlig, billig stålvask i en benkeplate.

1

Legg ut rikelig med lim på kanten av vasken. Det brukte limet er svart, og knapt synlig mot en mørk benkeplate. Limet finnes også i lysere nyanser, som passer til lyst tre.

2

Limes dras ut til et jevnt, minimum 1 mm tykt lag på kanten av vasken. Sørg for at det ligger helt ut mot kanten av teipen. Legg vasken på plass, og press den godt ned i limet.

3

Legg rørepinnene på plass igjen. Påfør trelim i leiet til listen, og sett dem endelig fast med 4 x 20 mm skruer. Spenn til maskinskruene, og sjekk at kanten på vasken presses ned limet. Det skal piple ut lim i teipsprekkene.

4

Limet er tydelig presset ut. Det er et sikkert tegn på at vasken har full kontakt med falsen på benkeplaten. La limet tørke et døgn, før overskytende lim skjæres bort, og teipen kan fj ernes.

Materialer

• Bordplade, 2,6 x 61 x 202 cm, nyatoh
• Stålvask, 40 x 54 cm
• 12 mm MDF-plade, 60 x 80 cm (skabelon)
• 21 x 21 mm liste (anslagsliste), 90 cm

Af 9 mm krydsfiner:
• 2 stk. 4,5 x 26 cm (støttelister til siderne)
• 2 stk. 4,5 x 40 cm (støttelister for og bag)

Desuden:
• 12 stk. 6 mm islagsmøtrikker
• 12 stk. 6 mm maskinskruer
• 12 stk. 4 x 20 mm skruer
• 1 patron Tec7-klæber, snedkerlim, malertape, rørepinde

Specialværktøj

• Overfræser
• Ø 24 mm kopiring
• Ø 12 mm notfræsejern (ekstra længde)
• Rundingsjern, radius 5 mm

Tidsforbruk

Kan gjøres på en dag. Men du skal beregne tørketid for limet til vasken.

Pris

Ca 500 kroner for den viste vasken, ca 1000 kroner for benkeplaten - og 500 kroner til øvrige materialer.

Vanskelighetsgrad

Er du dreven med overfresen, er vanskelighetsgraden middels. Er du nybegynner, er utfordringen litt større.

Tegning

1. Fresing (fra oversiden)

Tverrsnitt av den første fresingen. Kopiringen har diameter 24 mm, og fresestålet har en diameter på 12 mm.

1. Fresing (fra oversiden)

Etterpå lages en rund kant med rundingsstål.

2. Og 3. fresing (fra undersiden)

  1. fresing. Fals (A), som vasken senere limes opp mot.
2. Og 3. fresing (fra undersiden)

  1. fresing. Fals (B), der støttelisten senere skal sitte.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenvask