Bygg ditt eget snekkerkjøkken

Et smart skuffesystem gjør det forbløffende enkelt å bygge ditt eget skreddersydde snekkerkjøkken, som kan konkurrere med eksklusive, dyre spesialbygde kjøkkenskap.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
30.000 kroner

Intro

Du må sage ut alle delene selv, og sørge for at de settes riktig sammen - uten manual. Men du får det AKKURAT som du vil ha det - i de materialene du liker best! — Bo Karlsen

Et skreddersydd snekkerkjøkken er det ypperste for de fleste som drømmer om nytt kjøkken. Der mål og materialer blir akkurat slik du ønsker det. Der plassen utnyttes optimalt. Der resultatet blir et skreddersydd, unikt og personlig kjøkken.

For de fleste er det altfor dyrt å leve ut denne drømmen. Hvis du da ikke bygger det selv. Det er slett ikke så vanskelig som det kanskje umiddelbart kan virke. Særlig ikke hvis du bruker det smarte skuffesystemet fra Häfele, som gjør det enklere for deg å lage skuffene.

Smart snarvei til skuffene
Mens standardkjøkkenes skuffer monteres over en metallvegg med faste mål, settes skuffesidene fra Häfele på et bakstykke og en bunn, som du selv skjærer ut i akkurat den bredden som passer skapet ditt. Sidene passer sammen med skinner som monteres i kjøkkenskapene og skuffene kan trekkes ut i full dybde, slik du kjenner det fra de fleste kjøkken. Du har altså alle fordelene fra moderne kjøkkenskuffer, samtidig som du bevarer alle fordelene du får fra et håndbygget snekkerkjøkken.

Det er en del å holde styr på, fordi du selv må ha kontroll på alt - oppmåling, utregning, utsaging, montering osv. Og det er ingen utførlig bruksanvisning du kan vende tilbake til, hvis det er noe som krangler. Men hvis du jobber systematisk, går det bra. For eksempel er det en god idé å gi skuffefrontene et nummer, slik at du vet akkurat hvor hver enkelt skuff skal plasseres. Det er særlig viktig hvis du skjærer ut skuffefrontene av en stavlimt plate, slik vi har valgt å gjøre her. Når skuffene er plassert samme sted som da platen var hel, får du en flott ensartet og harmonisk flate.

Veiledning

01
Sokkel 3 Trinn

Kjøkkenet bygges på en solid sokkel, som på mange måter er enklere enn moderne, justerbare plastføtter.

Sokkelen skrus sammen av et for- og bakstykke i full høyde, via litt lavere mellomstykker. Fordelen ved å gi mellomstykkene litt luft mot gulvet, er at du da ikke risikerer å få problemer med ujevnheter på gulvet. Her er sokkelen laget av kryssfinér, men MDF- eller en limtreplate kan også brukes.

Sokkelen plasseres på gulvet, slik at fronten får ønsket avstand til fronten på skapene. Den justeres på plass med avstandsklosser og festes til gulvet.

1

Sokkelen monteres. For- og bakstykket (A) skrus fast via mellomstykkene (B) med 5 x 60 mm skruer.

2

Kloss opp sokkelen vannrett med avstandsklosser for hver 60 cm, gjerne enda tettere. Vær flittig med vateret, for det er helt avgjørende at sokkelen blir rett.

3

Sokkelen skrus fast Sokkelen skrus fast til gulvet med møbelvinkler med passende skruer - korte i front- og baksiden, slik at de ikke går gjennom, og lengre skruer ned i gulvet.

02
Bunn og sider 5 Trinn

Skapets “kropp” består først og fremst av skapenes bunn og sider. Her velger vi å dele opp bunnen i stykker, et til hver seksjon - slik det også er vanlig i moderne elementkjøkken, der hver seksjon har sin egen “kropp”. Det har den fordelen at det er enklere å skru delene sammen bit for bit oppå sokkelen. Det gjør det også enklere å plassere skapsidene helt nøyaktig.

Før du skjærer til platene, tegnes alle snittene opp, slik at du utnytter platene optimalt.

1

Skapsider og bunn skjæres ut. Her brukes en dykksag med skinne, som gjør det enkelt å sage nøyaktige, lange snitt. Alternativt kan sirkelsag og et rett bord brukes.

2

Første skapside (D) og bunn (E) skrus sammen gjennom skapsiden, slik at den kan bli gavlen i venstre side. Forbor før du skrur, slik at du ikke risikerer at treet sprekker. Her brukes tre 4,5 x 60 mm skruer.

3

Den monterte siden (D og E) skrus fast til sokkelen (A). Den plasseres med en avstand til veggen på 1 cm, og bunnen (E) festes til sokkelen med 4,5 x 60 mm skruer.

4

En ny bunn (E) skrus fast etter at du har skrudd fast den neste siden (D) til den allerede festede bunnen (E). Press bunnen hardt inn mot siden før den skrus fast.

5

Den siste skapsiden og bunnen monteres før den skrus fast til sokkelen gjennom bunnen. Her kan du ikke komme til for å skru på siden utenfra.

03
Benkeplate 8 Trinn

Benkeplaten skal skjæres til i lengden, utstyres med bakkantlister og ha skåret hull til vask og koketopp før den settes fast oppå skapene.

Bakkantlistene lager vi selv av en strimmel av benkeplaten, som vi freser med en kvart hulkil slik at den får en runding. Listene skrus og limes fast til bakkanten og begge sidene.

Her skal koketopp og vask senkes ned i platen. Det freses derfor en kant som de kan ligge på, slik at overkanten på vasken og kokeplaten flukter med benkeplaten.

1

Bakkantlistene (G og H) festes til benke­ platen med lim og skruer, 4,5 x 40 mm, når de er skåret til med 45 graders snitt i endene, slik at du får flotte hjørneskjøter. Husk å forbore, så listene ikke sprekker.

2

Mål opp til vasken på benkeplaten (F). Vasken plasseres, slik at den dype delen av vasken passer ned i fjerde seksjon fra ven­ stre, og 6 cm fra forkanten av benkeplaten. Strek opp hele veien rundt vasken.

3

Lag en ny strek 1 cm innenfor den første streken. Det er her hullet til vasken skal sages. Hullet skjæres til med dykksag på de lange snittene og med stikksag i hjørnene, så resultatet blir så nøyaktig som mulig.

4

Det freses en fals hele veien rundt i kanten, så vasken kan senkes i plan med benkeplaten. Du kan eventuelt unnlate fal­ sen og la vasken heve seg litt over benken. Lag også hull til koketoppen.

5

Benkeplaten (F) legges på plass. Den skrus fast til skapsidene (D) med møbelvinkler. Det er smart å feste de innerste på alle sider før platen legges opp. Da er det enklere å komme til.

6

Skru fast benkeplaten (F) gjennom mø­ belvinklene, to på hver side (D) ved for­ og bakkanten. Det er smart å tillate platen litt bevegelse ved kun å låse den enten ved for­ eller bakkanten.

7

Her bores hull til blandebatteriet i vasken ved hjelp av et spesialbor, som ofte kan bestilles sammen med vasken.

8

Avløp og blandebatteri monteres på vasken. Det er ofte enklere å sette fast vasken i benkeplaten med undersiden opp, men det turte vi ikke her med kun én mann til å håndtere benkeplaten.

04
Skuffer 7 Trinn

Skuffefrontene til de fem skapseksjonene skjæres ut av to limtreplater med en dykksag. Først sages to plater som er 36 og 40 cm høye. I den første platen sages 3 mm dype, gjennomgående spor med en avstand på 12 cm. I den andre platen skjæres et tilsvarende spor 16 cm fra overkanten. Sporene kamuflerer at skuffene har forskjellig størrelse, og gjør fronten på innredningen ensartet og harmonisk å se på.

Bunn- og bakstykker på skuffene sages ut og monteres til metallskinnene til skuffefrontene. De ferdige skuffene legges i skinner som er festet i skapene.

1

Skuffefrontene sages ut av platen der det først er saget 3 mm spor med 12 cm avstand. Etterpå skjæres platen opp på tvers, slik at frontene får riktig bredde. Til slutt sages de til i ønsket høyde.

2

Grep i frontene freses ut etter en mal med et 10 mm notstål i 18 mm dybde. For bedre å kunne få tak, kan du slipe en fordypning i oversiden av grepet. En enklere løsning er å montere ferdige grep.

3

Bunnplater (J) og bakstykker (K og L) skjæres ut i kryssfinér. Platens dybde skal tilsvare skuffens metallside, heller for kort enn for lang. Bredden skal tilsvare skapets åpning, minus 62 mm.

4

Bakstykket (K) skrus fast til metallskinnene, som er montert på bunnplaten (J). Metallsidene festes på undersiden av bunnplaten med små skruer, som også brukes til å skru fast bakstykket.

5

Skinnene skrus fast i skapsidene (D). Også her brukes skruer som er bestilt sammen med skinnene. I forkant er det boret hull til skinnene ved hjelp av en boremal fra Häfele.

6

Skuffene settes på plass i skinnene, og de to oppmålingsverktøyene som følger med skuffene settes på enden av metallskinnene. Verktøyet brukes til å plassere et beslag, slik at fronten kan monteres.

7

Plasser fronten foran skuffen, og merk opp på baksiden hvor beslaget som fester fronten til skuffen skal plasseres. Det gjør du ved å slå på fronten når den sitter som du ønsker.

Materialer

27 mm stavlimt plate i ask

 • 1 plate, 362 cm
 • 4 plater, 302 cm
 • 1 plate, 202 cm

Av disse skjæres:

 • 1 sokkelfront (C), 9 x 362 cm (lages av to)
 • 7 skapsider (D) à 62 x 76 cm
 • 6 skapbunner (E) à 62 x 57,3 cm
 • 1 benkeplate (F), 361 cm
 • 1 bakkantlist (G), 5 x 366 cm (lages av to)
 • 2 bakkantlister (H) à 5 x 65 cm
 • 2 fronter (M1) à 59,7 x 39,7 cm
 • 1 front (M2), 59,7 x 35,7 cm
 • 7 fronter (M3) à 59,7 x 23,7 cm
 • 3 fronter (M4) à 59,7 x 15,7 cm
 • 4 fronter (M5) à 59,7 x 11,7 cm
 • 1 front (M6), 59,7 x 10,5 cm

15 mm kryssfinér

 • Sokkel for- og bakstykke (A) à 8 x 360 cm (lages av to)
 • 7 mellomstykker (B) à 6 x 34 cm
 • 18 skuffebunner (J) à 51 x 54,8 cm
 • 8 skuffebakstykker (K) à 7 x 51 cm
 • 10 skuffebakstykker (L) à 12-16 x 51 cm

Beslag til skuffene

 • 8 sett uttrekksbeslag, 92/550 mm
 • 7 sett uttrekksbeslag, 92/550 mm med reling
 • 3 sett uttrekksbeslag, 115/550 mm med reling

Dessuten

 • Kjøkkenvask, Intra Primus D100
 • Armatur, Adora med uttrekk
 • Induksjonskoketopp, 80 cm
 • Innbyggingsovn, 60 cm
 • Selvskjærende rustfrie skruer, 4 x 25, 4,5 x 40 og 5 x 60 mm
 • Spesialskruer til skuffesystemet bestilles sammen med skinnene
 • Trelim
 • Silikonfugemasse
 • Mørk treolje til benkeplaten
 • Fargeløs olje til øvrig treverk

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

1-2 uker.

Pris

Cirka 30.000 kroner for dette kjøkkenet, uten hvitevarer.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøyaktig for å oppnå et profesjonelt resultat, men alle trinnene er greie å få til.

Tegning

Slik er kjøkkenet bygget opp

Slik er kjøkkenet bygget opp

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

TEKNIKK: Montering av kjøkkenvask

Grundig oppmåling er oppskriften på suksess

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

TIPS: Nøyaktig oppmåling med tre kontrollpunkter

Video

Tips & Triks

Platenes overflater

For at treet skal bli så motstandsdyktig som mulig, får det en god overflatebehandling. Det er smart å gjøre det før platene skjæres opp, ettersom det er enklere å behandle store flater.

Slip platene med for eksempel korn 60 eller 80, eller direkte med korn 120, avhengig av overflaten.

Platene oljes med et tynt lag, som masseres og slipes ned med en spesiell svamp til formålet. Etter 20 minutter tørkes den overskytende oljen vekk.

Boremal

Det kan lønne seg å investere i boremalen fra Häfele, slik at hullene til skuffeskinnene kan bores nøyaktig. Det følger med et sett spesielle dybdestopp til borene.

1

Bor først hullet nærmest forkanten til skinnen på den nederste skuffen. Bor deretter hull til de andre skuffeskinnene ved forkanten i samme side.

2

Til slutt bores de bakerste hullene gjennom den vannrette boremalen.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Nytt kjøkken