Få råd til et drømmekjøkken

Kjøkkenet er dyrt å pusse opp. Men om du pusser opp og setter det sammen selv, blir nytt kjøkken billigere.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
12 dager
Pris
48.000 kroner

Intro

Når den nye kjøkkeninnredningen er levert, og eskene lagt ut på gulvet, kan det virke nesten uoverkommelig å sette det sammen. Det er mange pakker, poser med skruer og beslag, håndgrep og andre løse deler å få oversikt over. Men fortvil ikke.

Bruk først litt tid på å sjekke at du har fått alt du skal, og at leveringen for øvrig er korrekt. Sørg også for å montere alle skapene før du setter dem opp.

Dermed er du godt i gang – og akkurat det samme ville en kjøkkenmontør ha gjort.

Slik ser et nytt kjøkken ut. Kanskje litt uoversiktlig, men hvis du jobber systematisk etter anvisningene våre, kommer du trygt i mål med jobben.

Veiledning

01
Montering av skap 8 Trinn

Du kan velge å betale for å få skapene ferdig montert. Men monteringen er ikke særlig vanskelig, så spar de utgiftene. Om du vil montere skapene etter hvert som de skal opp, eller alle på én gang, avhenger av hvor god plass du har. Men det er en fordel å sette sammen alle skapene før montering; da ser du fort om det er noe som mangler.

Dette kjøkkenet består av skap som står på bein i stedet for en gjennomgående sokkel.

1

Skru først fast skuffeuttrekkene. Før du setter sammen skapene som skal ha skuffer, er det smart å montere skuffe-uttrekk på sideplatene. Da slipper du å knote inne i skapene etter at de er montert.

2

Alle kjøkkenskap settes sammen på stort sett samme måte: med skjøteskruer som går inn i enden av bunnplatene, der de låses med en spesiell låseskrue.

3

Spenn låseskruene godt til. De er utformet slik at de trekker skap-sidene tett sammen og låser dem i den posisjonen. Skal du adskille skapet senere, skal skruene bare dreies motsatt retning.

4

Sett fast bakkledningene. De skal stabilisere skapene og holde dem i vinkel. Derfor skal du være nøye med å spikre dem fast langs kantene. Spikeravstanden er cirka 10 cm.

5

Lim fast bakkledningene hvis de skal sitte i et spor, som på dette overskapet. Det er litt forskjellig fra fabrikat til fabrikat. Du skal lime bakkledningen for at skapet ikke skal bli skjevt med tiden.

6

Montering av eventuelt toppskap. Her skal det være overskap helt opp til taket, og de består av to forskjellige skap. Skru dem sammen nede “på bakken”, før du løfter dem opp. Det er mye lettere.

7

Så skal det bein på. Det er hull i bunnen av skapene til beina, så det er bare å banke dem i og skru dem fast. Utformingen kan variere litt mellom de forskjellige kjøkkenleverandørene.

8

Merk deg at beina stikker utover siden, slik at det neste skapet kan hvile på det. En eventuell sideplate kan også hvile på beinet, hvis den ikke skal gå helt ned til gulvet.

02
Oppsetting ... 5 Trinn

Når du skal sette opp skapene, så begynn med å tegne opp hvor de enkelte skapene skal stå. Husk å lage avstand ut til veggen i endene hvis det skal være skapdører der, ellers kan de ikke åpnes helt.

Mellomrommet lukkes med en såkalt dekkplate eller foring. Uansett navn; det er et bord med samme utseende som frontene på innredningen.

Når du monterer det første skapet, så vær veldig nøye med å få det fullstendig loddrett og vannrett i alle retninger, før du setter det fast til veggen. Det er det første skapet du bruker til å rette inn de neste skapene etter.

1

Tegn opp skapenes plassering på gulvet. Hvis du teiper med maskeringsteip først, er det mye enklere å tegne på gulvet. Og det er lett å fjerne til slutt.

2

Begynn oppsettingen ute i siden. Her er det et høyskap som settes på plass. Merk deg avstanden ut til veggen til høyre. Den er avgjørende for at dørene senere skal kunne åpnes.

3

Spenn fast overskapet oppå høyskapet med et par tvinger, og skru de to skapene sammen. Skru nedenfra. Da slipper du skruer i bunnen av toppskapet.

4

Mål opp til den øverste sideplaten på høyskapet. Spenn et underskap midlertidig inn mot høyskapet, slik at du får målt den riktige høyden på sideplaten.

5

Skru sideplaten på høyskapet. La platen hvile på det midlertidige underskapet, og trekk den 2-3 mm frem foran skapet. Det ser penest ut. Spenn til med tvinger, og skru fast fra innsiden.

03
... oppsetting fortsatt 7 Trinn

Når det første skapet er på plass, bruker du det til å rette inn de øvrige etter. Du skal også hele tiden sjekke at hvert enkelt skap står riktig, både vannrett og loddrett, før du setter det endelig fast til veggen og til de andre skapene.

I sidene og i hjørnet skal du lage litt avstand, slik at skuffer og skaphåndtak ikke riper opp noe når de åpnes og lukkes. Det gjør du med dekkplater, som du skjærer til av samme type plate som er brukt til sideplatene.

1

Tilpass den nederste sideplaten etter å ha fjernet det midlertidige underskapet. Mål opp til platen, og skru den på som platen over.

2

Skru det riktige underskapet fast innenfra, gjennom sideplaten og inn i høyskapet. Pass på at skjøtene mellom de to sideplatene flukter med underskapet. Da ser det penest ut.

3

Fortsett med de andre skapene. Skru skapene fast til hverandre etter hvert som du får rettet dem inn slik at de står helt rett i alle retninger. Hold skapene sammen med tvinger mens du skrur.

4

Lag plass til oppvaskmaskinen. Før du skrur fast skapene helt, er det en god idé å sjekke at oppvaskmaskinen også passer i hullet mellom skapene. Mål, sjekk og juster eventuelt.

5

Skru skapene fast til veggen. De fleste underskap settes fast innenfra med beslag, eller gjennom en topplist. Overskap settes fast på samme måte.

6

Sett inn en hjørnedekkplate. Der to skap møtes i et hjørne, skal du skru på en dekkplate, slik at det blir litt avstand. Dekkplaten lages av to deler som settes sammen i en T, som vist.

7

Fortsett rundt hjørnet med å justere skaphøyde, vannrette og loddrette flater, og skru fast skapet. Et vater på overliggeren og et på den andre retningen inne i skapet letter jobben.

04
Plass til rør 5 Trinn

Et kjøkken uten rør finnes ikke. Og de skal gjennom skapene mange steder. Noen steder kan du nøye deg med å sette skapet på plass, og tegne opp hvor rørene går inn og ut. Andre steder må du ha fatt i målebånd og overføre målene til skap-sider, bakside eller bunn.

Skal du bore/sage hull i bunnen av et skap, kan du snu det på hodet. Men da er det viktig å huske at høyre og venstre bytter plass, fordi skapet er snudd. Ellers risikerer du at hullet havner på feil sted.

1

Merk av hvor rørene går. Hvis du kan komme til for å merke av direkte, som her, er det ideelt. Ellers må du måle ut fra veggen og tegne opp på skapet.

2

Mindre hull bores med en hullsag. Her er det bakkledningen det bores hull i. Legg merke til at det brukes forskjellige størrelser. Hullene skal passe rundt rørene uten at de sitter stramt.

3

Store hull sages med en stikksag. Her er det hullet til avtrekket fra ventilatoren som skal gå opp langs bakkanten av et overskap. Sag helst hullene før du setter sammen skapet.

4

Mål sporet til bakkledningen. Bakkledningen skal flyttes frem i skapet, slik at den skjuler avtrekksrøret. Derfor skal det sages nye spor i sider, topp og bunn. Mål de gamle sporene, og sag de nye rett foran hullene du akkurat saget ut.

5

Sett sammen overskapet med lim og skruer, og monter bakkledningen i de nye sporene, midt i skapet. Husk å kappe til hyllene til i den nye dybden, ellers blir dørene vanskelige å lukke ...

05
Overskap 5 Trinn

Hvis du velger å ha overskap, noe de fleste gjør, er det viktig å forsikre seg om at de henger skikkelig fast. Tre hyller med tallerkener og skåler veier mye, og kan få hele skapet til å falle ned med et brak hvis skruer, plugger eller vegg ikke kan tåle den tunge vekten.

For å få skapene opp i samme høyde, samtidig som vi har hendene ledig til oppklossing og skruing, har vi laget en smart bukk av fire lektebiter. Når et skap er hengt opp, trekkes bukken til siden, der det neste skapet kan settes på den.

1

Det første overskapet henges opp slik at overkanten flukter med overkanten til høyskapet. Her er det enkelt nok, da skapene går helt til taket. Legg merke til den smarte bukken, som gjør det lett å holde skapene mens du fester dem.

2

Sjekk at overskapet er i vater. Legg eventuelt et par plastbrikker under. Skru skapet fast til veggen, men ikke skru skruene helt inn før alle skapene er satt opp og skrudd sammen i sidene.

3

Sjekk at forkanten er loddrett, og legg evt. brikker bak. Skru skapet fast til skapet ved siden av, og pass godt på at forkantene flukter.

4

Skru fast overskapet. Skapene har som regel en forsterkende trelist på baksiden, som du skal skru gjennom for å feste skapet til veggen. Sørg for å bruke skruer og evt. plugger som passer til veggen. Det kommer mye vekt på.

5

Monter en sideplate på hjørnet. Da det ikke fantes en overbygning til det valgte hjørneskapet, fant vi et annet, og dekket av med en plate. Dermed kan ingen se at det er hull på baksiden.

06
Benk og vask 8 Trinn

Før du monterer benkeplaten, er det en fordel å tilpasse skapet til vasken. Det skal være et stort nok hull i toppen til vasken, og i stedet for å skjære gjennom både benkeplate og skaptopp samtidig, kan du sage vekk noe av avstivingen til skapet i toppen allerede nå. Bare det er igjen en 5-8 cm bred list i forkant, som benkeplaten kan skrus fast til, er det fint. Selve benkeplaten sager du best til med en sirkelsag med føringsskinne.

Vi har bestilt benkeplaten med ferdig hjørneskjøt. Det betyr at platene har ferdige utfresninger til skjøtebeslagene. Platene skal bare kappes i lengden.

1

Strek opp på platen, der du skal kappe den i lengden. Sett på maskeringsteip først. Teip er lettere å tegne på, og streken blir tydelig. Du reduserer også risikoen for oppflising når du sager.

2

Kapp platen. En sirkelsag er det eneste riktige her, fordi den lager fullstendig rette snitt. Bruk en førings-skinne, hvis du har en. Ellers kan du spenne fast et rett bord som du saget etter.

3

Legg benkeplatene på skapene. Begynn med den største, og sjekk at den ligger plant på skapene hele veien.

4

Skjøtebeslagene sitter på undersiden av benkeplatene. Sjekk at det er plass til å spenne dem nedenfra. Ellers må du sage ut i oversiden av skapet, slik at du kan komme til med verktøyet. Legg på den andre platen, og spenn dem sammen.

5

Skru fast benkeplatene i for- og bakkant. Bor først 8 mm hull, og skru fast med 5 x 40 mm skruer med skiver. Da kan skruene bevege seg litt når treet utvider seg når luftfuktigheten stiger.

6

Oppstreking til hull til vasken (og til kokeplatene) er enklest hvis du først kleber maskeringsteip på benken. Husk å trekke fra kanten på vasken, slik at hullet ikke blir så stort at vasken faller gjennom.

7

Sag ut hullet med en stikksag. Sørg for å ha så mye teip, at sålen på sagen ikke riper opp benken. Smør alle kantene på hullet med silikon før du legger i vasken. Da suger de ikke vann.

8

Legg i vasken, men husk å legge en pølse sanitærkitt rundt under kanten på vasken først. Den hindrer vann i å trenge inn under kanten og ødelegge platen.

07
Skuffer 5 Trinn

Når skapene er på plass, og kjøkkenbenken montert med vask, er det på tide å få innhold i skapene.

Hyller og eventuelle trådkurver går greit, men skuffene må du sette sammen først. De forskjellige fabrikatene settes sammen på omtrent samme vis; først klemmes de tre sidene sammen, så legges bunnen i. Til slutt skrus fronten på.

Skuffefrontene justeres opp, ned og sidelengs ved hjelp av beslag og små justerskruer i sidene. Det er et puslearbeid å få alle til å sitte snorrett. Men innsatsen lønner seg, for det blir veldig pent når alle skuffer sitter på geledd.

1

Dytt de tre skuffesidene sammen. Som regel skal de bare dyttes inn i hverandre og presses ned, slik at de klikkes sammen. Deretter legges bunnen i.

2

Bunnen skrus fast til sidene nedenfra. I noen billige fabrikat er bunnen bare en tynn plate, som går i et spor i skuffen. Unngå dem. De klarer ikke å bære særlig mange gafler og kniver.

3

Avslutt med skuffefronten. Den sitter i justerbare beslag, og settes ikke endelig fast før den er på plass i kjøkkenskapet sammen med de andre skuffene.

4

Løft skuffen på plass i skapet. Når alle skuffer sitter i skapene, er det tid for å justere frontene, slik at de sitter rett. Dette justerer du på beslag i sidene av frontene med en skrutrekker.

5

Bor hull til skuffegrep. Det gjør du enklest hvis du først har laget en mal av et par treemner, slik at du borer hullene nøyaktig likt på alle skuffene.

TIPS: Lag også en boremal til hånd takene på skapdørene.

08
Sokkel 3 Trinn

1

Plastskinner slås i på baksiden av sokkelen. Sporene går hele veien gjen-nom på sokkelen, slik at du kan plassere sokkelholdere på alle skapbeina.

2

Sokkelholderne klemmes på skinnene. Det er raskt og enkelt, uten bruk av verktøy. Skinner og holdere kommer sammen med sokkelen.

3

Juster holderne slik at de sitter nøyaktig ut for beina, og klikk sokkelplaten på beina. Når du skal støvsuge under skapene, klikkes platen lett av og på.

09
Dører 5 Trinn

I dette kjøkkenet er det to typer dører, nemlig sidehengte og topphengte. De sidehengte er helt vanlige dører, mens de topphengte svinger ut og opp mot taket. Dette er smart når skapet sitter høyt oppe, for eksempel over overskapene.

Beslag til de sidehengte dørene består av to deler som justeres på hhv. skap og dør, mens de topphengte monteres i skapet først, og deretter i døren.

1

Skru fast to skapbeslag i siden av skapet i de forborede hullene. Spenn skruene godt til. Men pass på at du ikke skrur så hardt at treet går i stykker.

2

Skru dørdelen av beslagene i de utfreste hullene i dørene. Igjen skal du passe på ikke å skru så hardt at du ødelegger treet og skruene mister grepet. Skulle det skje, må hullet repareres med en fyrstikk og en kladd med trelim.

3

Dørene henges på plass. Heretter er det bare å justere skruene, slik at dørene verken synker i siden eller stikker frem i topp eller bunn. Det kan være litt kronglete, så vær nøye. Nøyaktighet lønner seg i det lange løp.

4

Monter toppbeslaget innvendig i overskapet. Det er som regel forboret hull til dette, ellers følger det med en boremal når du kjøper beslagene.

Det nye kjøkkenet er tatt i bruk. Det som startet som en uoversiktlig materialhaug, er blitt til et luksuskjøkken, som du har spart mye penger på å bygge selv.

Materialer

Kjøkkenelementer (her fra HTH):

 • Underskap med skuffer
 • Overskap
 • Toppskap
 • Høyskap til integrert kjøleskap
 • Høyskap til innbyggingsovn
 • Sideplater
 • Sokkel

Dessuten:

 • Lyslist
 • Benkeplater med skjøtebeslag
 • Ekstra kantlist
 • Håndgrep
 • Dørdempere
 • LED-spot
 • Håndvask
 • Armatur
 • Hvitevarer
 • Skruer, 50 mm maskeringsteip, silikon, lim

Tidsforbruk

Det avhenger av erfaringen din, men sett i hvert fall av 10 til 12 dager.

Pris

Kjøkkenelementer inkl. grep cirka 40 000 kr, benkeplater cirka 5000 kr og vask med armatur cirka 3000 kr. Totalt cirka 48 000 kr, eksklusive hvitevarer.

Vanskelighetsgrad

Det er mange prosesser her. Men hvis du hele tiden sjekker at alt er i lodd og vater, så ender du også opp med et flott resultat.

Tips & Triks

Smarte detaljer

Det er detaljene som teller, så ikke juks med den siste finishen ...

Når benkeplaten er kappet, og stikker litt ut, skal enden dekkes til. Du bruker en lamintastrimmel, som du kjøper sammen med benkeplaten og limer på.

Fjern evt. beskyttelsesfolie fra oppvaskmaskinen. Juster beina, slik at du kan skru maskinen fast til benkeplaten

På integrerte oppvaskmaskiner monteres en frontplate som ligner de øvrige frontene. Den skrus på.

Smarte detaljer

Er også kjøleskapet integrert, skal det skrus fast til skapet det står i, før du monterer dørfronten.

Dørfronten på kjøleskapet er tung, og skrus fast med spesielle beslag fra innsiden.

Skal benkeplaten ikke ligge på et underskap i en av endene, må det understøttes av et bord som skrus fast på veggen.

Smarte detaljer

Lys under overskapene gir godt arbeidslys på benken. Men synlige ledninger pynter ikke opp.

Innsynet til lamper og ledninger kan delvis dekkes av en kantlist.

Lyddempere til dørene er smart, men små silkonputer kan også løse problemet med smellende dører.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Nytt kjøkken