Familiekjøkken med 5 meter lang benkeplate

Du får aldri for mye benkeplass i et kjøkken. Her lager vi derfor et langt kjøkken, der det er over fem meter benkeplate. Det krever presisjon i oppbyggingen av elementene, som må stå snorrett. Og det kommer de til om du følger denne gjør det selv veiledningen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
30.000 kroner
Familiekjøkken med 5 meter lang benkeplate

En 5 meter lang benkeplate krever presisjon. Vi viser hvordan du får alle elementene i kjøkkenet snorrett.

Intro

Det er egentlig enkelt å legge en mer enn fem meter lang benkeplate på underskapene i et kjøkken. Ikke minst når du har bestemt deg for at det skal være en 12 mm tynn, moderne kunststoffplate.

En slik benkeplate overlater man nemlig til ekspertene, som legger platen i to deler på skapene og sveiser dem sammen med en usynlig skjøt.

Men dette lykkes altså kun for ekspertene hvis du i forkant har satt opp skapene så presist at benkeplaten har perfekt støtte overalt, fra det sekundet den lander på underskapene.

LES MER: Her har vi samlet alle våre artikler om kjøkkenbenkeplater

Presisjon er avgjørende

Derfor er dette kjøkkenet et godt lærestykke i hvordan du bygger opp underskap i et elementkjøkken. Det er ikke rom for feil, verken når du monterer elementene, stiller dem opp, setter dem sammen eller setter dem fast.

I gjør det selv veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger elementene med rette vinkler
 • stiller skapene på en gjennomgående bakkantlist
 • bygger elementene til én enhet
 • setter skuffer og dører på plass
 • setter sokkelfronter fast
 • velger den riktige benkeplaten.

God fornøyelse!

OBS! Denne gjør det selv veiledningen er en del av et stort kjøkkentema. Her kan du hente det 18 sider lange temaet.

Veiledning

01
Elementer med rette vinkler 7 Trinn

Du sparer mange penger på å sette sammen elementene i det nye kjøkkenet selv, og alle de spesielle skruene og beslagene gjør det enkelt og trygt å sette sammen delene til solide skap.

Likevel går det ofte galt når folk monterer kjøkken selv. Det skjer fordi man i jaget etter å bli ferdig ofte glemmer å sjekke om elementenes faste deler, det fagfolk kaller skrogene, blir fullstendig vinkelrette.

Og det er helt avgjørende for at resten av jobben går som forventet.

1

Plugger og skjøteskruer plasseres i den rekkefølgen som angis i monteringsvei­ ledningen. Det lønner seg nesten aldri å improvisere med rekkefølgen, særlig ikke med skap du ikke har satt sammen før.

2

Delene presses helt tett sammen underveis for å unngå at det oppstår skjev heter, for eksempel på grunn av sagflis som ligger i klem mellom to flater. Beskytt overflatene ved å jobbe på et mykt underlag.

3

Bakplaten skyves ned i sporene, før den siste siden føyes til. Platen går så stramt, at den retter opp skapet i en rett vinkel. I skap hvor bakplaten spikres fast, skal du rette opp skapet mens du spikrer fast platen.

4

Et spesielt plastbeslag skrus fast i toppen av sidene i forkanten på noen av skapene, fordi avstanden mellom sidene her fikseres med en smal metallskinne. Det sikrer stabilitet på lang sikt.

5

Metallskinnen skrus fast i beslaget med spesielle skruer - og her skal du være nøye med å trykke delene helt tett sammen, slik at tingene låses fast i rette vinkler.

6

Den siste siden trykkes ned på plass. Pluggene holder ikke alene, men de sitter så stramt at ingenting sklir ut av posi sjon mens du skrur inn skruene.

7

Sidene skrus endelig sammen med de tverr­ gående delene. Pluggene sikrer posisjonen i det ene planet, og skruene sikrer at delene sitter helt tett - uansett om du skrur inn gjennom platen eller bruker andre beslag.

02
Skapene settes på en bakkantlist 5 Trinn

Når elementene er satt sammen, er neste skritt å sette dem opp.

Også her er det helt avgjørende for den lange benkeplaten at resultatet blir helt presist. Vi velger derfor å bruke håndverkernes snarvei, med en gjennomgående list under skapenes bakkant. Når listen er skrudd fast på veggen, slik at den danner en plan og vannrett flate, vil skapenes bakkant stå både vannrett og på linje.

Forkanten til skapene hviler på sokkelbeina som kjøkkenet leveres med.

1

Plasser listen under bakkanten til skapene i planlagt høyde. For å ha kontroll på den lange listen, klosser vi den opp så den ligger helt vannrett, og markerer for sikkerhets skyld også høyden på veggen.

2

Fest sokkelbeina i hullene bak skapenes forkant. I enden skal beinet settes litt inn under skapet. Mellom skapene skal de settes slik at de bærer begge skapene.

3

Skru den løse delen av sokkelbeinet på plass, til det omtrent passer med høyden listen har over gulvet. Beinet kan justeres senere, men det sparer deg for litt knoting hvis det har cirka riktig høyde med en gang.

4

Løft skapet på plass på listen. Det er en god idé å være to om jobben, særlig ved disse brede skapene, slik at du ikke risikerer å skade sokkelbeina.

5

Rett skapene vannrett opp med sokkel­ beina. I første omgang justerer vi høyden ved den siden som blir enden på den lange benken. Sokkelbeinet skrus med fingrene, og du skal ta vateret til hjelp.

03
Elementene settes sammen til én enhet 4 Trinn

Nå har vi det første elementet på plass. Etterpå er det enkelt å føye til resten, fordi vi har listen under bakkanten.

Det kan likevel oppstå skjevheter, og det lønner seg derfor å jobbe like nøye og systematisk når de neste elementene settes opp.

Det gjelder hele tiden å sikre at én del er helt på plass, før du går videre - og det er stort sett alltid en dårlig idé å gå tilbake og rette opp tidligere arbeid.

Alt rettes nøye opp etter et vater, og skapene skrus tett sammen.

1

Spenn skapsidene tett sammen med tvinger, før de skrus sammen. Skruene alene klarer neppe å trekke sidene helt tett sammen, men de vil holde ting på plass når sidene først er presset sammen.

2

Fortsett med forkantene. De skal også spennes tett og skrus sammen. Det baker­ ste hjørnet nederst klarer du ikke å spenne sammen; her må du satse på at skruene alene gjør jobben.

3

Rett opp sokkelbeina underveis hver gang et nytt element føyes til, etter at sidene er skrudd tett sammen.

4

Sjekk at alt er snorrett. Når hele rekken er satt sammen, og alt er perfekt, skrus skapene fast i veggen. Pass på at du ikke trekker skapene skjevt underveis.

04
Skuffer og dører settes på plass 8 Trinn

Hele den lange kjøkkenbenken skal ha skuffer i stedet for skapdører. De er enkle å sette sammen etter veiledningen, og det virkelig smarte er at du raskt og enkelt kan rette opp skuffefrontene, slik at de flukter i hele lengden.

Det er en detalj som mange glemmer - det er dumt, for den betyr mye for hvor godt møbelet tar seg ut.

Fronten på oppvaskmaskinen kan tilsvarende rettes til i høyden, slik at den flukter med skuffene. Dermed blir fronten på oppvaskmaskinen en detalj som virkelig fullfører kjøkkenet.

1

Skru fast skyvebeslag til bunnen og bakstykker på skuffen. I denne typen skuffer er dette fremgangsmåten, når skuffen er montert med plugger og skruer først.

2

Sett fast fronten med det lille beslaget. Frontene på de brede skuffene skrus fast til bunnen med et beslag på midten, etter at fronten er klikket på skuffesidene med fjærbelastede beslag.

3

Skru skuffebeslagene på skapet. En erfaren kjøkkenbygger vil nok gjøre dette før elementene settes sammen, men hvis du er redd for å miste oversikten, kan du vente til skaprekken er ferdig montert.

4

Sett skuffene inn i skinnene. Pass på at de glir helt på plass.

5

Skuffene kan rettes opp gjennom hullene i sidene. Før du begynner å rette opp fronter og dører, skal du ta et overblikk over elementene. Da kan du finne ut hvordan du kan rette opp så få fronter som mulig.

6

Mål opp på baksiden av fronten på oppvaskmaskinen til beslagene døren skal henges på maskinen med. Du skal kjenne avstanden fra skuffene til benkeplaten.

7

Skru beslagene på fronten. Beslagene på denne modellen sørger for at fronten skyves opp og ned i forhold til døren når den åpnes og lukkes på oppvaskmaskinen.

8

Hekt fronten på døren i beslagene. Ved hjelp av forskjellige skruer, kan du justere fronten helt på plass.

05
Sokkelfronter i lange lengder 4 Trinn

Sokkelfrontene er bare å klikke på sokkelbeina - etter at du har gjort noen forberedelser.

For først skal delene skjæres til, og du skal plassere festebeslagene slik at de ikke sitter i veien for hverandre i hjørnene.

På denne ekstra lange benken må vi også skru sammen et par sokkelfronter i forlengelsen av hverandre.

1

Marker plasseringen av sokkelbeina på sokkelfrontene, etter at frontene er skåret til i lengden.

2

To sokkeldeler settes sammen der benken er lenger enn frontene. Med et par korte listestykker, som blir skrudd ned i frontene, er det ganske enkelt.

3

Slå på den faste delen av sokkelholderen ut for hvert av sokkelbeina i sporet på baksiden av fronten.

4

Når du hører det siste klikket fra sokkelfronten, er du ferdig med den lange skaprekken.

Materialer

Kvik Kjøkken (Mano, høyglans):

 • 2 stk. 120 cm brede skuffeskap
 • 2 stk. 100 cm brede skuffeskap
 • 1 stk. 60 cm bredt skap med dør

Tidsforbruk

2-4 dager, avhengig av erfaring, verktøy og hindringer - pluss ventingen på leverandøren av benkeplaten, som selv monterer den lange platen.

Pris

Snaut. 30.000 kroner for den cirka 6 meter lange benken vi lager i artikkelen. I tillegg cirka 45.000 kroner for benkeplaten med vask.

Vanskelighetsgrad

Dette er faktisk ikke vanskelig, hvis du bare leser monteringsveilednin-gen nøye og tar med deg tipsene våre. Men du MÅ være nøye.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Nytt kjøkken