Slik setter du opp det nye kjøkkenet

Det er detaljene som skaper helheten, når du monterer kjøkkenet ditt selv. Med detaljene skaper du et helt perfekt resultatet, som vil stå flott i årevis.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
35.000 kroner

Intro

Alle kan montere et kjøkken selv, men du skal ha kontroll på noen avgjørende detaljer underveis, hvis resultatet skal bli virkelig flott.

Alle disse detaljene viser vi hvordan du skal forholde deg til på disse sidene. Samtidig kan du følge med på alle de andre oppgavene, som i større grad gir seg selv, eller som bare skal utføres veldig nøye.

Støtt kjøkkenet med en lekt på veggen

Detaljene handler for eksempel om at vi kaster halvparten av de medfølgende justerbare sokkelbeina, og erstatter dem med en lekt på veggen, som alle underskapene kan hvile på. Det sikrer at alle skapene havner på linje, og det er mye enklere og raskere enn å rote med løse bein under dem.

Kjøkken med fluktende beslag

Men detaljen kan også være en liten ting som å rette inn alle dører og skuffefronter, slik at de flukter på millimeteren.

Det kan virke ubetydelig. Men når du løser alle de små detaljene perfekt, løfter du totalresultatet fra godkjent til perfekt – til noe du virkelig kan være stolt av.

Veiledning

01
Skapene monteres 6 Trinn

Vi begynner med å montere alle skapelementene hver for seg. Det gir oversikt, og vi ser om det mangler noe.

Mange fabrikater bruker spesielle skruer, som gir godt feste i sponplater. Skapene her settes sammen med vanlige skruer og plugger. Det gir pene, rene flater, og vi øker i stedet styrken med lim.

I tillegg bruker vi bakplaten til å forsikre oss om at alle elementene er helt i vinkel.

1

Vi skrur skuffebeslagene på de løse skapsidene nå, når det er enkelt å komme til. Har du ikke helt oversikt over plasseringen til skuff ene, kan du utsette oppgaven til skapene er kommet på plass.

2

Vi limer fast pluggene, slik at vi får sterke skjøter. Legg lim på pluggene, og bank dem ned i hullene i kanten av platen. Legg deretter lim i hullene på siden, og fordel det rundt i hullet med en liten pinne.

3

Delene skrus sammen, men først når sammenføyningen er helt tett, så skruen ikke skal trekke den sammen. Vi bruker en gummihammer. Legg en trekloss mellom hvis du bruker en vanlig hammer.

4

Vi setter alle delene på den ene siden av skapet først. Da er det enkelt å legge den andre siden oppå, og få hullene til å fange pluggene som stikker opp fra endekantene.

5

Med bakkledningen låses delene fast. Den skyves inn i sporene på sidene, og stiftes fast langs kantene. Ved å sette sammen bunnen og den ene siden tett mot hjørnet, sikrer vi at vinkelen blir helt rett.

6

Stiftene settes tett i kanten av bunnen, slik at bakkledningen ikke risikerer å bli presset løs fra bunnen senere. Begynn med en stift på hver side av hjørnet, deretter går resten av seg selv.

02
Skuffene klikkes sammen 3 Trinn

Skuffene setter vi også sammen nå, slik at vi får full oversikt. De tar mer plass enn når de ligger flatpakket. Er det trangt om plassen, venter du med dette til skapene er skrudd sammen med sokkelen og benkeplaten.

Oppgaven er en ren fornøyelse. De to beslagene til fronten skrus på, deretter klikkes alt bare sammen.

1

De to skjøtebeslagene skrus på skuffefronten hullene på baksiden.

2

Bunnen skyves inn i sidene på skuffen, etter at de er klikket på bakstykket. Skuffesider og bakstykke i skuffen er av stål, som i de fleste bedre standardkjøkken.

3

Fronten klikkes på resten av skuffen i de to små skjøtebeslagene. I de høye skuffene stives fronten av med en stang. Lengden på stangen kan justeres, slik at fronten kan rettes opp senere.

03
Skapene settes opp og sammen 7 Trinn

Skapelementene er egentlig ment å kunne stå utelukkende på justerbare bein, men her har vi en enklere og bedre løsning. Vi skrur en lang lekt på veggen, som alle elementenes bakkant settes opp på. Deretter avslutter vi oppstillingen av skapene med å justere beina foran. Det er en enkel teknikk, som sikrer et perfekt resultat. Vi setter fast skapene etter at benkeplaten er skåret til.

1

Vi avsetter sokkel­ høyden på veggen, slik at den passer med benkehøyden. Vi ønsker en ganske høy benk, og har en tynn benkeplate, så skapet skal stå ganske høyt. Vi streker opp hele skapets lengde.

2

Vi skrur en lekt på veggen, i hele lengden til innredningen, slik at alle skap hviler på lekten. Vi borer hull for hver 40 cm, og setter den i første omgang fast midt på med en 8 x 100 mm spikerplugg.

3

Resten av lekten settes fast på samme vis: Ved hvert hull retter vi til lekten etter streken, borer inn i veggen gjennom hullet i lekten og slår inn spikerpluggen.

4

De justerbare beinas plate skrus på bunnen av skapelementene. De flyttes inn, slik at sokkel fronten gir plass til å komme helt inn til benken. Der to skap møtes, settes platen så den bærer begge skapene.

5

Fordi vi ønsker en høy benk, må vi legge en list under de justerbare beina. Den tynne benkeplaten vi har valgt, gjør nemlig at beina har problemer med å rekke ned. Listen skrus fast i gulvet.

6

De neste elementene føyes til. Sokkelbeina justeres til elementet står helt vannrett og kan spennes sammen med naboelementet. Det styres av lekten på veggen og de felles beina.

7

Skapene låses sammen med 3,5 x 30 mm skruer, to i forkanten og to i bakkanten. Pass på at du ikke får kjørt skruene for dypt, slik at de stikker ut på den andre siden.

04
Tilpass benken mot veggen 3 Trinn

Rekken av elementer er skrudd sammen til et langt skap, men vi har ikke satt dem fast. Det er benkeplaten som bestemmer nøyaktig hvor de skal stå, for vi har valgt en tynn plate, som skal flukte nøyaktig med forkant av skapene. Først når vi har skåret til platen slik at den har samme avstand til veggen overalt, vet vi nøyaktig hvor skapene skal stå.

Den avgjørende detaljen er å skjære til platen nøyaktig.

1

Vi legger benkeplaten på skapene og retter den til, slik at forkanten ligger parallelt med den linjen vi ønsker at den skal følge. Avstanden til veggen rettes inn senere.

2

Veggenes skjevheter overføres til benken. Vi setter maskeringsteip på platen, og overfører skjevhetene ved å trekke en blyant langs veggen i en fast avstand fra den, styrt av en kloss.

3

Platen skjæres til etter streken. En stikksag er perfekt, fordi den enkelt kan føres i det ujevne sporet. Vi skjærer fra under siden, så snittet blir rent. Dette laminatet krever et fintannet blad.

05
Fest skapene i vegg og sokkel 3 Trinn

Nå kan vi rette inn plasseringen av skapene, slik at fugen mellom benkeplaten og veggen blir like bred overalt, når forkanten til platen sitter rett over skapets dører og skuffer. Fordi de ennå ikke er satt på, kan du skyve inn en skuff og se hvor langt det skal være fra forkanten inn til skapet.

Fugen mellom benk og vegg skal være minst 3 mm. Når alt passer, løfter vi av platen, setter fast skapet øverst, retter til og setter det fast nederst til slutt.

1

Skapet settes fast i baklisten øverst. Vi klosser opp mellom veggen og skapet uten å flytte det, borer gjennom baklisten og klossen og skrur fast skapet. Her bruker vi både skruer og murplugger.

2

Skapet rettes loddrett opp, etter at det er blitt satt fast i veggen øverst. Det handler om maksimalt et par millimeter i denne omgangen, men denne siste justeringen glemmes av mange.

3

Skapet låses fast i riktig posisjon. Foran sikrer vi posisjonen ved å sette en skrue gjennom bunnen på sokkelbeina. Bakerst setter vi noen få skruer gjennom skapbunnen ned i lekten på veggen.

06
Sett benkeplaten fast til skapene 3 Trinn

Du skal alltid finne en skrue som går akkurat dypt nok inn i benkeplaten når den spennes til topplaten i skapet. Dette er ekstra viktig med tynne kompaktlaminatplater.

Noen millimeter for lite, og de får ikke godt nok feste i den tynne platen. En brøkdel for lang, og de bryter gjennom platen så den blir ødelagt.

Derfor skal du bestille et monteringssett til platen, med skruer i riktig lengde.

1

Dybdestoppet spennes på boret, slik at det vil gå gjennom topplaten og 8 mm opp i benkeplaten. De 23 mm lange skruene vil stikke 7 mm opp fra den 16 mm tykke topplaten på skapet.

2

Først borer vi hull til skruene i topplaten. Antall og plassering fremgår av monteringsveiledningen. Her borer vi hull med maksimalt 60 cm avstand langs forkanten og bakkanten av skapet.

3

Så skrur vi benkeplaten fast. Først spenner vi den fast, så den passer med dører og fronter. Gjennom hullene borer vi opp i benke platen, før platen skrus fast. Trykk ned, når du skrur i bakkanten.

07
Vaske skap og vask føyes til 5 Trinn

På den andre siden av komfyren, skal vi gjenta hele prosessen med å sette sammen de enkelte elementene til en lang rekke skap.

Men her er det en ekstra oppgave, for i det ene skapet skal vasken sitte. Her skal det derfor være plass til vann og avløp, og vi skal lage plass til vasken i toppen av et skap.

Vi slipper å skjære ut til vasken i selve benkeplaten. Den kommer ferdigmontert.

1

Skjær ut til rør og avløp i bunnen av vaskeskapet. Skapet er montert, men foreløpig uten bakkledning. Etter å ha streket opp, sager vi hull til rør og avløp fra undersiden av skapet.

2

Vi lager også plass til rør i bakkledningen. Skapet settes på plass, deretter skyver vi bakkledningen ned i sporene, slik at vi kan merke opp til røret i veggen. Hullet skjæres ut, så platen kan skyves ned over det.

3

I toppen skjærer vi ut til vasken. Strek opp på topplistene. Ofte blir det ikke særlig mye igjen. Skjær ut med stikksag. Prøv benkeplaten og vasken før du fortsetter.

4

Vi setter fast bunnventil og blandebatteri på vasken nå, når vi enkelt kan komme til for å gjøre det.

5

Benkeplaten med vasken settes fast på samme måte som den rene platen. Blandebatteriet kobles på vannrørene. Avløpsrørene med vannlås kobles til bunnventilen og avløpet.

08
Sett sokkelfront under skapet 3 Trinn

Under skapene har vi nå en rekke stygge bein av svart plast. De vil vi gjerne skjule bak en sokkelfront.

Når fronten er skåret til, slik at den passer i høyden og følger gulvet pent, blir den i denne innredningen holdt på plass mot beina med fjær-klips på overkanten. Det er en litt enklere løsning enn plastbøyler til å gripe om beina, som mange andre kjøkkenleverandører bruker.

1

Sokkelen skjæres til, slik at den følger gulvet. Vi klosser opp sokkelen til den er vannrett, og streker opp i en fast avstand til gulvet, som ved benken mot veggen.

2

Vi skjærer fra baksiden med stikksag for å unngå at snittet blir stygt. Etterpå tilpasses frontplaten i høyden med et rett snitt øverst. Er det ikke folie på sokkelen, kan du streke opp på maskeringsteip.

3

Sokkelfronten trykkes på plass, etter at vi har stiftet fast f ærklipsene på overkanten. De skal ikke sitte ut for beina. Klipsene presser sokkelfronten ned mot gulvet og holder den fast.

09
Dører og skuffer settes i skapene 3 Trinn

Nå er det tid for å sette alle dørene på skapene og skyve skuffene inn på plass.

Dørene skal bare skrus fast i hullene som er ferdigboret i både dører og skapsider.

Skuffene er også raske å skyve inn i beslagene. Fikk du ikke skrudd dem fast på de løse sidene, må du klemme deg inn og sette dem på nå.

Deretter skal alt rettes inn, så alle fronter står på linje.

1

Skyv skuffene på plass i skapene. De skal lirkes litt for å sitte riktig. Sjekk at alle glir lett og stopper på veien ut. TIPS: Under vasken setter vi fast en skuff efront med vinkelbeslag, for å skjule vasken.

2

Dørene henges opp. Hengslene består av to deler. Dørdelen presses ned i utfresingen på døren og skrus fast. Skapdelen skrus opp i de forborede hullene i siden. Deretter klikkes døren på plass.

3

Både dører og skuffer justeres på linje ved å stille på beslagene. Ved å løsne og stramme de små skruene i beslagene, kan døren flyttes i alle retninger, og skuff efrontene rettes opp i skjøtebeslagene.

10
Sett grep på dører og skuffer 7 Trinn

Grepene på dører og skuffer skal sitte helt likt. De skal sitte nøyaktig midt på skuffefrontene, og like høyt, slik at de flukter vannrett og loddrett når du ser innredningen.

Den beste måten å sikre det på, er ved å bore alle hull gjennom en boremal.

Du kan lage en mal til hver skuffebredde og en til dørene. Vi bruker i stedet den samme malen hele tiden, og tilpasser den underveis.

1

Boremalen til alle grepene lages av et plate­ stykke og to lister. De skal stikke ut på begge sider av platen. Her har vi satt av en halv 60 cm front til pilene, og borer hull til grepet like langt til begge sider.

2

Hullene til grepene bores gjennom malen. Vi starter med de 60 cm brede øverste skuffene. Her er hullene plassert midt i fronten. Hold en plate på baksiden, så boret ikke fliser opp kanten på vei ut.

3

Grepet skrus fast fra innsiden av skuffen. De medfølgende skruene passer nøyaktig inn i grepet. TIPS: Er skruene for lange, kan de kappes med ei baufil.

4

Vi borer et par nye hull i malen tettere på over­ kanten, fordi de høye skuffene er formet med ramme og fyllinger. De nye hullene plasserer grepet midt denne rammen.

5

Så er turen kommet til de 40 cm brede skapene. Her kapper vi malen 10 cm, slik at pilene igjen havner midt på skuffefronten. Deretter borer vi hull i skuffefrontene igjen.

6

Til dørene borer vi enda et nytt sett hull i malen, slik at øverste hull sitter like langt fra over­ og sidekanten. Fordi listene stikker ut på begge sider av malen, fungerer den uansett hvilken side døren henger i.

7

Frontene justerer vi på plass en siste gang, etter at grepene er på plass. Gjennom et hull i skuffesiden, kan du komme til skjøte­ beslagene og justere alle fronter på linje.

Tidsforbruk

Regn med en uke.

Pris

Kjøkkenskapene her koster cirka 20.000 kroner. Benkeplatene i kompaktlaminat med vask og armatur, koster cirka 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det gjelder å jobbe med stor presisjon. Da går jobben mye raskere, og resultatet ditt blir mye flottere.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Nytt kjøkken